Биорезонансна терапия (БРТ)

27 октомври 2015
Биорезонансна терапия (БРТ)

Биорезонансна терапия (БРТ) — е най-сигурният и ефективен метод за лечение на организма, без странични ефекти. За разлика от медикаментозните, тя въздейства не на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните колебания и вибрации, свойственни за всички органи и системи в човека, и привеждането им към нормалното, към хармония. И по този начин, компенсира нарушените функции на тялото.

Биорезонансната терапия – това е терапия на електромагнитните колебания, с чиито структури организмът влиза в резонанс.

Въздействието е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво органи, системи на органите и цялостният организъм, така както различните нива се характеризират и управляват с различни частотно-вълнови параметри.

ХАРАКТЕРИСТИКИ на биорезонансната терапия

Основната идея за прилагането на резонанс в медицината е, че при правилен подбор на честотата и формата на лечебното (електромагнитното) въздействие може да засили нормалните (физиологичните) и да отслаби патологичните колебания в човешкото тяло.

Така биорезонансното въздействие може да бъде насочено както към неутрализиране на патологичните, така и към възстановяването на физиологичните колебания, нарушени при патологични състояния, т.е. за подтискане на смущения (шум) в информационното поле на тялото, без което е невъзможно да се излекува всяка болест.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ на биорезонансната терапия

Биорезонансата терапия притежава абсолютно универсален спектър на приложение. Областта на показания на този метод обхваща всички срещащи се нарушения, независимо от това дали те са остри, хронични или функционални.

На първо място – хронични дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване на имунната система, алергии. Болкови симптоми от всякакъв характер. Невралгични болки, ревматични невралгии, подутини при пред и следоперативни болки, трудно зарастващи рани, следоперационно лечение. Астма, бронхит, гастрит, дуонденит, язва, болки в резултат на злокачествени образувания.

Терапевтичното въздействие може да се прилага върху всички органи и системи от органи. Някои заболявания, при които се постига терапевтичен успех: мигрена, хронични и остри заболявания на лимфната система, сърдечни и сърдечно-съдови заболявания, панкреатит, кисти на задстомашната жлеза, матката и яйчниците, диабет при деца и възрастни, цистит, нефрит, белези /цикатриса/, пред и следоперационно лечение в стоматологията. Алергии, предимно към хранителни продукти, нарушения в съня, всички видове на токсично въздействие, включително отравяне и много други.

ГРАНИЦИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ на биорезонансната терапия

Може да се разчита на успех при използването на БРТ – терапията при лечение на всяко състояние, при което съществена роля играят електромагнитните колебания и информацията – била тя за патология или за здраве.

Сферата на използване е много голяма. Не е известна нито една област от медицината, в която да не играят роля собствените колебания на пациента. Затова може да се каже, че за използването на дадения метод не съществуват граници и противопоказания.

БРТ е особено ефективна в тези случаи, когато постигането на терапевтичен успех чрез методите на традиционната медицина е невъзможно или е съпроводено с големи загуби на време и пари.

МЕТОД НА БИОРЕЗОНАНСНАТА ТЕРАПИЯ

БОРБА С ПАРАЗИТИТЕ

Метода на биорезонасна терапия най-накрая откри за хората ефективен начин за борба с паразитите. Ако обикновенните болести все още се поддават на лечение, то паразитите са се превърнали в реална заплаха за човечеството.

Малко хора знаят, но на Земята има няколко хиляди видове живи многоклетъчни организми (плоски и кръгли червеи, насекоми, гъбички), единственият начин за съществуване на които е станало паразитизъм в различни органи и тъкани на тялото. Междувременно, официални статистически данни показват, че до 90-97% от всички жители на Земята са изправени в живота си с паразити и 75-80% от тях са постоянни носители.

Освен това, различните кожни заболявания – псориазис, невродермит, херпес, екзема, пъпки, себорея, папиломи, цепнатини на петите, отлепване и чупливост на ноктите, а също и възпалителните процеси в носоглътката, в околоносните кухини, в половите мъжки и женски органи – могат да бъдат следствие на паразитна или микробна инвазия.

БИОРЕЗОНАНСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Биорезонансното въздействие може да убие микробите, вирусите и паразитите за няколко минути, а не за дни или за седмица, както антибиотиците. В сегашно време са изчислени електромагнитните честотни характеристики на всички известни видове микрорганизми и червеи, паразитиращи в човека, а също и формите на тяхното развитие в различните стадии.

Същността на този метод се съдържа в поразяване на възбудителя /причинителя/ на болестта чрез вълново излъчване с честотните характеристики на тези микроорганизми. Методът на честотно-резонансно лечение е особено ценен при наличие на вътреклетъчни вируси, бактерии и тъканни хелминти, при които е практически невъзможно справянето с други способи.

Биорезонансната терапия е особено ефективна в случаите, когато постигането на терапевтичен успех чрез традиционните методи е невъзможно или е съпроводено с големи загуби на време и пари.

 

биорезонанс - биорезонансен апарат партнер

 

Биорезонансната терапия (БРТ) е популярен и ефективен съвременен метод за борба с множество заболявания. Неговият механизъм е невъзможно да се обясни с познатите понятия, защото в природата няма аналог на нейното въздействие.

Ценността на биорезонансната терапията е, че електромагнитните вълни се насочват само към болния орган, без да засягат здравите органи. Тя въздейства върху патологичните микроорганизми, без да уврежда условно-патогенната флора.

Биорезонансната терапия има универсален спектър на прилагане, не изисква специална подготовка от пациента и е предназначена за всички: възрастни, деца, стари хора, при непоносимост към лекарствени препарати или при хронични и тежки заболявания, алергии, автоимунни и ракови заболявания, тумори и др.

Въздействието се провежда на ниво клетка, органи и системи и върху организма като цяло. То е абсолютно безопасно за човека - силата на излъчване от апарата е много малка (все едно говорим по микрофон или сме със слушалките на телефона).

Преимуществата на биорезонансната терапия са очевидни: лечение без лекарства, терапия без болки, лечение без продължителни анализи на кръвта и на други параметри. БРТ лекува организма като цяло - от възстановяване на хормоналното ниво, до възстановяване на киселинно-алкалния баланс и на скоростта на метаболизма.

Бързите резултати са друго важно предимство на метода – още в първите дни пациентът започва да се чувства по-добре и болката отшумява.

Истински пробив в изучаването на електромагнитната активност на живите клетки, тъкани и организми стават изследванията на Ф. Морел, публикувани през 1978 г. Той установява, че върху мембраната на клетките възниква разлика в потенциалите - клетката се намира в непрекъснато движение и затова нейната мембрана постоянно вибрира. Това създава електромагнитно поле с определени характеристики (честота, амплитуда и т. н.).

Вследствие на приложените еднакви колебания, възниква ефектът на биорезонанса.

Причинителите на заболяванията (вируси, бактерии, паразити и др.) също са източник на такива колебания. При появата на каквото и да е заболяване, в организма се появяват патогенни електромагнитни колебания, предизвикани от жизнената дейност на вредните микроорганизми и се нарушава физиологичното равновесие на организма.

Ф. Морел предлага възможността - чрез електромагнитни сигнали със сходна конфигурация, не само да се регистрират биопотенциалите, но и да се въздейства върху организма на човека и върху патогенната флора (паразити и токсини). Той доказва, че ако се въздейства върху човека или върху паразита чрез слаби електромагнитни вълни с определени характеристики, може от една страна да се усили собствения биопотенциал на клетките и от друга - да се отслаби потенциалът на клетките на патогенния организъм, включително и той да бъде умъртвен. Тези изследвания дават тласък за зараждането на новото направление в медицината - Биорезонансната терапия (БРТ).

Значителен принос в развитието на теорията на Ф. Морел и в разработването на методите на биорезонансната терапия внасят трудовете на американската лекарка Хулда Кларк.

През 1988 г. тя създава апарат, с който се изследват електромагнитните биорезонанси честоти на органите и на тъканите в човешкия организъм. Д-р Кларк е била поразена колко огромен брой паразити и патогенни организми обитават в човешкия организъм.

Отклоненията в здравословното състояние с класическите медицински методи и апаратури е възможно да се открият, едва когато има структурни нарушения в органите и в тъканите. Т. е. съвременната медицина определя и лекува предимно симптомите на вече получените изменения. А причините в повечето случаи остават незабелязани и неоткрити.

Ефективността на биорезонансната терапия е много висока и за прилагането й не съществуват ограничения. Този метод откри възможността за ефективно въздействие и върху натоварванията от различен произход – геопатогенни зони, електромагнитно или радиационно натоварване, лъче- и химио-натоварвания и т. н. Терапевтично въздействие чрез биорезонанс може да се осъществява върху всеки орган и система в човешкия организъм и лечение се извършва при всяко състояние, в което съществена роля играят електромагнитните колебания. А все още не е известна нито една област от медицината, в която да не играят роля собствените честотни колебания на организма

 

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още

Пептиди и пептидни биорегулатори: какво представляват и как работят ? Пептидите са група вещества, чиито молекули са изградени от две или повече аминокиселини. Пептидите включват около половината от всички известни хормони и повечето ензими. Съществува обаче специален клас съединения - пептидни биорегулатори. Те се различават от другите пептиди по способността си да инициират протеинов синтез.

прочети още

Активният квантов медальон е разработен от опитни хора, които имат дългогодишен опит (практически посветили целия си живот на това) в областта на проучвания и разработка на устройства, излъчващи лечебни вълни, структуриращи материята в близост до устройството.

прочети още