БИОВЪЛНА апарат за биорезонанс

 • Производител: Olvia
 • Кат. номер: bioWAVE

Биорезонансният апарат БИОВЪЛНА е създаден от украински специалисти, разработвали системи за космичната промишленост. Днес научните им познания са приложени в изготвянето на апарати от най-новата - Енергоинформационна медицина, част от която е и Биорезонансната технология.

БИОВЪЛНА е разработен изцяло на основата на биорезонансните технологии.

Още в началото на миналия век честотно-резонансното въздействие върху живата материя и изключителните резултати от неговата мощнатерапевтична сила са занимавали учените. Откритието на д-р Роял Райф в края на 20-те години на миналия век, а по-късно и изследванията в тази област на други световни учени,са доказали универсалността приприложението на нискочестотното въздействие върху човешкия организъм и върху паразитиращите живи организми като вируси, бактерии, хелминти, гъбички и т. н.

Основната идея при прилагането на резонанса е, че с правилния подбор на честота и форма на въздействие, може да се усилват физиологичните и да се отслабват патологичните колебания в човешкото тяло, в храната, водата или върху паразитиращи организми.

Принципите на биорезонансното въздействие се основават на това, че целият организъм и неговите системи са източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Тези колебания се смятат за физиологични или хармонични и са присъщи на организма. При появата на патогенни фактори или на заболяване, в организма се създават нови източници на електромагнитни колебания, които се приемат за патогенни или
дисхармонични. Те нарушават естественото физиологично равновесие и разкъсват системата за регулация. Когато организмът не е в състояние да поддържа динамичното равновесие между физиологичните и патогенните колебания и не може да елиминира патогенните колебания до минималното безопасно ниво, се появяват здравословни отклонения.

Днес не е тайна, че едни от най-безопасните и ефективни оздравителни процедури са именно биорезонансните. Все повече иновативни апаратури използват биорезонансното въздействие за ранно диагностиране на здравословни проблеми, за терапевтични цели, като алтернативно изследване на различни показатели и т. н.

БИОВЪЛНА е едно съвременно, безопасно и уникално по своето приложениесредство, с коетоможем да имаме по-чиста храна, вода и напитки, да неутрализираме различни негативни външни въздействия, дабалансираме енергията на фините полета на своето тяло. На практика с този апарат се провежда индукционно информационно-биорезонансно въздействие. От една страна то способства за блокиране в храните и в напитките на вредните токсични вещества, а от друга страна съдейства за възстановяване на нарушеното саморегулиране на организма, вследствие на неблагоприятната външна среда, на нашите негативни емоции и мисли, на отрицателно натоварените думи, отправяни от нас и срещу нас.

В биорезонансния апарат БИОВЪЛНА са включени три програми, които обхващат широко поле на въздействие.

В първата програма - зеленият светодиод, биорезонансът неутрализира и структурира храни, напитки, вода и на всичко, което слагаме в тялото си през устата.

Втората програма - синият светодиод, е свързана с положително и ефективно въздействие върху физическото тяло, с очистването на околната среда от вредния електромагнитен и др.

Третата програма- червеният светодиод, работи с една по-специфичнаматерия, която е по-непозната за широкия кръг хора - това са т. нар. тънки или фини енергийни полета, които са свързани с аурата и чакрите.

Въздействието на трите програми е възможно както на клетъчно ниво, така и върху организма като цяло. При създаването на апарата са използвани честоти, които са установени от учените Фол, Шмидт, Раиф, Кларк и др. Комплексът от подбрани програми за биорезонансно въздействие (нискоенергийно електромагнитно излъчване) регулира и възстановява природния потенциал на организма и на продуктите, върху които се прилага.

За генериране на сигнали в процеса на работата, апаратът използва Advanced Timers микроконтрольор от типа ARM и програмно-апаратен от типа DDS, като прилага алгоритъма на Брезенхеман. Това позволява да се осигури висока точност на зададените честоти, гъвкавост на възможностите и т. н.

Използването на апарата не изисква специална подготовка, достатъчно е да се познават програмите със съответстващите им цветови светодиоди.

Първа програма на апарата БИОВЪЛНА
(зелен светодиод)

Програмата за структуриране на храни и напитки е излъчвател на резонансни честоти, които създават информационно-вълнова матрица около апарата. Тя включва различни честоти, посредством които се възстановява нормалното състояние на водата в продуктите.Посредством специални чипове в първата програма на БИОВЪЛНА са вградени различни подпрограми, с които се постига позитивното въздействие върху вода, течности, храни, алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, козметика, натурални билкови продукти и др. Първата програма на този високотехнологичен апарат неутрализира веществата, които организмът би разпознал като токсични блокира тяхната възможност да осъществяват патогенни реакции в организма.

Биорезонансните вълни блокират възможността на токсичните вещества да влизат в патогенни реакции и те се извеждат от организма по естествен път за 24 до 48 часа.

След третиране с тази десетминутна програма, продуктите възстановяват естествените си качества. Програмата въздейства особено силно върху продукти с високо съдържание на вода: различни видове напитки, плодове, зеленчуци, месни и млечни изделия, риба и морски дарове, храна за домашни любимци или селскостопански животни и др. Тя регулира структурно-информационното състояние на водата, като оптимизира нейната кластерна структура. Под нейното въздействие обикновената вода придобива свойства, аналогични на водата от топящите се снегове, благотворното действие на която е широко
известно.

За 10-те минути структуриране на продуктите тази програма:

 • неутрализира вредните вещества в продуктите и възстановява естествените им качества
 • блокира токсичните вещества в хранителните продукти като консерванти, оцветители, набухватели, подобрители и др.
 • възстановява естествената структура на водата, премахва влиянието на хлор, бактерии, вредни примеси, енергийни замърсявания и др. - довежда я до естественатаструктура на изворната вода
 • неутрализира вредните влияния от употребата на чешмяна вода (преминала през водопроводите) и от консумирането на бутилирана минерална вода, претърпяла производствени процеси
 • регулира структурно-информационното състояние на водата в различните храни и напитки, оптимизирайки нейната кластерна структура (водните молекули се подреждат така, както са в естествените природни условия)
 • неутрализира паразитите и техните яйца в продуктите и до 48 часа те напускат тялото, без да могат да поразят организма
  идеален кулинарен помощник за здравословно хранене- превръща всеки продукт или готова храна в екологичен.

Какви са ползите за човека от приемането на структурирана вода и храна? Какъв е конкретният ефект при тяхното обработване с апарата БИОВЪЛНА?

Обработената с апарата вода влияе благотворно върху всички физиологични системи на човешкия организъм. Тя подпомага оздравителните процеси и стабилизира здравословното състояние на живите организми. Влияе благотворно и върху растенията.

Приемането на фармакологични средства със структурирана вода подпомага тяхното по-адекватно усвояване от организма.

Когато за приготвянето на напитки и блюда се използват вода и продукти, обработени с тази програма, се повишава чувствително тяхното качество и се подобрява техният вкус.

Редовното използване на структурирана вода за поливане на растенията води до повишаване на добивите. Препоръчително е да се използва структурирана вода при покълването на семената на растенията и преди засяването им, тъй като това повлиява благотворно върху процеса на покълване и подобрява реколтата.

Според Световната Здравна Организация над 80% от жителите на Земята са заразени с паразити и други патогенни за човека организми. Медицината определя именно тях като причинители на много голяма част от заболяванията, известни днес. Много от паразитите - бактерии, хелминти, вируси, гъбички, в самото начало не проявяват активност, но създават условия за започване на разрушителни процеси в организма. Програмата за пречистване на храни и напитки на апарата Биовълна притежава и уникалната способност напълно да неутрализира паразитите в храната и напитките и те да напускат организма 24 до 48 часа, без да могат да се заселят в някоя част от тялото.

Програмата за храни и напитки на апарата БИОВЪЛНА постига следните резултати:

 • обработената вода влияе благотворно върху всички физиологични системи в човешкия организъм, подпомага оздравителните процеси, стабилизира здравословното състояние на всички живи организми, премахва редица неприятни усещания като киселини, тежест в стомаха и т. н.
 • лекарствата, приемани със структурирана вода се усвояват по-адекватно от организма
 • напитки и блюда, приготвени с обработена вода имат чувствително по-добри качества и вкус
 • влияе благотворно и върху растенията и животните
 • структурираната вода стимулира покълването на растенията и повишава добивите
 • подобрява качеството на тютюна, алкохола и на някои козметични и парфюмерийни изделия
 • при продължителна употреба на вода и на продукти, обработени със специализираната програма на апарата БИОВЪЛНА, започват процеси на очистване на организма от токсични вещества, тежки метали, радионуклеиди и др. Тъй като в организма вече не постъпват нови токсини, той по-лесно се справя с изхвърлянето на натрупаните до този момент.

Хранителни продукти - след обработката на месни изделия, те придобиват свеж и наситен вкус; възстановяват се положителните свойства и на продукти, които съдържат мазнини - масло, сметана, маргарин и др. Колкото е по-ниско качеството на продукта, толкова по-осезаемо се чувства въздействието на структуриращата програма.

Детски храни - ферментната система на малките деца, която трябва да неутрализира много от токсичните вещества (напр. нитратите), е слабо развита. Програмата помага да се реши този проблем, като се прекратяват детски диатези и алергии. 

Алкохолни напитки - програмата значително подобрява свойствата на всякакъв вид алкохолни напитки. Фиксирани са случаи на доузряване на младо вино, на отслабване последствията от злоупотребата с алкохол (махмурлука). При приемането на спиртни напитки, обработени с тази програма, е възможно да се усили алкохолното им въздействие, тъй като напитките стават по-меки и по-приятни за консумиране!

Тютюн - придобива забележимо по-мек вкус, а вредното въздействие върху организма значително отслабва.

Храна за домашни животни - направен е експеримент с котки. След продължително хранене с обработени продукти, котките стават по-енергични, а козината им - по-гъста и блестяща. Те с удоволствие изяждат обработен колбас, който по-рано са отказвали да вкусят.

Парфюмерия и козметика - структурирането на такива продуктиподсилва техния аромат и наситеността на цветовете. Червилото става по-пластично, нанася се по-лесно и се задържа по-дълго време върху устните. Кремовете стават по-нежни и меки, засилва се ароматът на природните компоненти, които те съдържат.

Лекарства и медикаменти - усилва действието на средства от естествен произход - на основата на билки, листа и плодове. Не се препоръчва да се обработват фармакологични лекарствени средства от изкуствен произход - тяхното действие отслабва, тъй като те се възприемат като вещеста, чужди за организма.

Полето, което излъчва апаратът е с радиус 90 см.във вертикална посока, което позволява да се структурират едновременно големи количества храни и съдове с течности. 

Продължителността на структурирането е 10 минути. До 48 часа не е необходимо потворно обработване на продуктите.

Предназначението на първата програма от апарата Биовълна е бързо да възвърне естествените качества на продуктите, да възстанови тяхната природна чистота и техния истински вкус. Действието на апарата помага ефективно за очистването на продуктите от токсични вещества.


Втора програма на апарата БИОВЪЛНА
(син светодиод)

Какви са реалните замърсители на нашия организъм – на практика всички, от които зависи нашия Ние сме това, което дишаме, това което пием, това с което се храним, това което мислим и чувстваме.

Най-често се оправдаваме, че не можем ние да подобрим лошия въздух в градовете, некачествената храна, лошата вода.И в известна степен, имаме право.

Можем ли обаче в същото време да повлияем на всичко това по някакъв начин? Можем ли да подобрим въздуха в големия град, да избегнем електромагнитния смог от всички уреди в дома си, да унищожим различните плесени, породени от херметизирането на домовете с новите технологии да неутрализираме негативната енергия от острите ъгли в домовете си и т. н.

Всички тези съвременни “придобивки”, влияят силно върху нашето здраве, а оттам върху качеството и продължителността на нашия живот.

Каква е все пак реалната възможност да упражним контрол върху тези процеси и да неутрализираме в известна степен тяхното негативно въздействие варху нас?

Една сериозна научноразработена алтернатива ни дава биорезонансната програма на БИОВЪЛНА. Тази програма има времетраене 30 минути, в които може значително на неутрализира негативните влияния на околната среда върху нашето тяло.Честотната характеристика на програмата повлиява положително и постоянния процес на обмяна на негативна енергия чрез лоши думи, ругатни, проклетисвания и други, отправяни към нас.В известна степен тя може да ни предпази и от нашите собствени енерго-паразити, които пораждаме чраз мислите си, спомените си, страховете си.

Трета програма на апарата БИОВЪЛНА
(червен светодиод)

Още в древните писания на Изтока на съществуването и вниманието към тънките, фини полета на човешкото тяло е обръщано специално внимание. Дори думата чакра, като част от работата на тези полета идва от санскрит и означава колело. И ако те са разположени по дължината на тялото, то аурата, която е събирателно наименование на 7-те или в някои източници и 12-те енергийни тела, е разположена около нашето тяло.

Днес дори и в научни трудове и в текстове на западната езотерична и медицинска литература съществуването на енергийните тела и на чакрите се приема за реална даденост.

В практиката на западния човек обаче, чакрите и аурата са по-скоро екзотично понятие, понякога пораждащо скептицизъм и недоверие. Но както във всяка област на науката и познанието и в тази на фините полета все по-трудно е да се отрекат невидимите с просто око неща.

Програмата за работа с тънките фини полета е изключително прецизна. И нейната основна задача е да хармонизира и да стабилизира работата на фините полета. Известно е, че когато се работи на ниво чакри, промяна в тяхното енергийно състояние е видима за малко хора със специални възможности. Но следствието от една позитивна промяна в състоянието на чакрите почти винаги се усеща от всеки човек, който работи върху това - да засили енергетиката на чакрите, да прочисти от тях замърсяванията, които постоянно навлизат в нашето поле от околната среда.

Защото при хармонична работа на съответната чакра, тази област от живота на дадения индивид се променя в положителна насока. Трябва да се има предвид обаче, че подкрепата, която можем да дадем на енергийните центрове на тялото си, като подкрепяме неговото хармонизиране и зареждане с програмата на апарата БИОВЪЛНА, и така да “отворим” пътя за повече енергия – съответно повече възможности, е двустранен процес.

Колкото и да прочистваме и да енергизираме чакрата на творчеството, например, ако ние не извършваме дейности в тази посока, тя няма от самосебе си да ни направи творци в дадена област.

Всяка от 7-те основни чакри в човешкото тяло ни подкрепя в определена област от нашия живот или при затормозена работа на този енергиен център - се влошава състоянието и на органите, които тя снабдява с енергия и на цялостното състояние на организма. Защото холистичната източна медицина ни дава информация, че има безапелативна връзка между всички органи и системи в нашето тяло. И когато се влоши работата на една система - това се
отразява и на останалите.

На практика поддържането в хармонично сътояние на енергийните ни центрове – чаките, и на аурата като обединаващо поле на всички останали наши тела, води от една страна до по-добро здраве, а от друга страна – значително може да подобри възможностите за реализация на личността.

Кои са основните 7 чакри и кои аспекти от нашия живот можем да подобрим, хармонизирайки и откривайки енергетикатана всяка от тях чрез биорезонансното въздействие на програмата?

В основните функции на чакрите се включват: осигуряване на енергия за органите на физическото ни тяло, връзка с фините полета на аурата, а така и с увеличаване на психичните възможности на човека, връзка между отделните енергийни тела, управление на цялостния енерго-информационен обмен. Чакрите имат своите съответствия във всяко от енергийните тела и именно тяхното енергийно ниво може да подобри или да влоши работата на всяка от тези чакри, разположени около тялото ни.

Колкото “по-отворена” е дадена чакра, толкова по-лесно и по-мощно тя поема енергия отвън и така “диктува” състоянието на човека по отношение на здравето и на социалната му активност. Добре работещата трета чакра например, дава възможност за повече сила, енергия, активен живот. Блокираната трета чакра обратното – води да вялост, липса на енергия, пасивност на личността.

Има няколко състояние на всяка от чакрите – блокирана или затворена чакра, която трудно приема или почти не приема енергия и съответно ням акаква да отдаде. Отворена чакра – която с пълен капацитет приема и разпределя енергия. И състояния на чакрите, които са между тези две.

Първа чакра
Втора чакра
Трета чакра
Четвърта чакра
Пета чакра
Шеста чакра
Седма чакра

Как програмата на биовълна подкрепя работата на чакрите и състоянието на аурата?

ПРИНЦИП НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на апарата за биорезонанс БИОВЪЛНА

Терапията с електромагнитно поле с ниска интензивност се основава на резонансните колебания на всичко, което ни обкръжава. В резултат на биорезонансното въздействиеструктурираните продукти за консумация, нашето физическо тяло, както и енергийните тела получава необходимата им енергия и се освобождават от негативни въздействия и от токсини. Това в същото време влияе благотворно върху работата на целия организъм – липсата на токсини и паразити, освобождаването от негативни въздействия води до възстановяване работоспособността и жизнеността на целия организъм.

Именно това е начинът, по който програмите на БИОВЪЛНА с помощта на слабо електромагнитно поле, предизвикват резонанс в органите и системите, като по този начин се хармонизира работата на всеки орган и на целия организъм.

Методът на биорезонансното честотно въздействие се основава на резонансните явления, характерни за самия организъм. Затова въздействието с електромагнитното поле, характерно за човека не може да се предозира.

Взаимодействие на организма с външните електромагнитни излъчвания

Електромагнитните колебания в обкръжаващата ни среда възникват по естествен път и съпровождат всеки биофизичен процес. Основен източник на електромагнитни колебания за нас е Слънцето. Но нашият организъм не реагира добре на целия спектър от различни колебания около нас - всъщност на повечето от тях той се съпротивлява. В тази връзка е важен фактът, че всяко материално тяло има собствени честотни колебания и при въздействие върху него от външна принудителна сила, чиято честота е равна на собствените му колебания, възниква резонансно колебание.

В здравия организъм съществува относителен баланс на електромагнитните колебания и те са подчинени на хомеостазата. При наличието на патогенни отклонения, се нарушава хармонията в тези колебания. Затова връщането на тези колебания в първоначалния им здравословен честотен спектър, води до излекуване на организма.

Въздействието на биорезонансния апарат БИОВЪЛНА директно и индиректно влия на поддържането на здравето, като елиминира външни негативни въздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АПАРАТА БИОВЪЛНА

Биорезонансния апарат БИОВЪЛНА предоставят тройна защита на организма: елеминира токсините в храната и в напитките, нейтрализира негативното въздействие на околната среда и възстановява тънките полета на тялото.

Апаратът може да бъде използван в различни сфери от всекидневието ни. И най-вече там, където преминава нашият живот - вкъщи, на работа, в местата за прекарване на свободното време.

В ДОМА: възвръщаме качеството на закупените зеленчуци, плодове, меса, колбаси, хляб и др., подобряваме вкуса на готовите ястия, осигуряваме качествена храна на децата си, структурираме водата за пиене, за готвене, за поливане на цветята за почистване на дома и др. Пречистваме пространството от негативна енергия, зареждаме с полезни за тялото честоти. На практика увеличаваме енергийния потенциал на средата, в която живеем.

НА РАБОТНОТО МЯСТО: да “излекуваме” пространството, като се елиминира енергийния смог и така да се осигури по-спокойна атмосфера. Предпазваме се от вредните излъчвания в метрото, влаковете, самолетите, обществения транспорт, при дълъг престой в автомобила. Намаляваме въздействието на негативни думи и мисли отправени към нас или към околните. Особено ценни са програмите при работа в болнични заведения или при престой в болнична стая, в места с вредни излъчвания като електроцентрали и др.

В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ: в ресторанта, на пикник, на почивка, при пътуване - можем за 10 мин. да пречистим всичко, което консумираме. При ползването на козметични средства можем да обработим всички шампоани, кремове, сапуни, парфюми и др. Можем да ползваме програма за различни видове алкохол и цигари, за да намалим тяхната токсичност и да подобрим вкусовите им качества.

Навсякъде във всекидневието си можем да увеличим енергийната мощност на средата и да премахнем всичко, което е неприродно и вредно.

Използването на апарата не изисква специална подготовка.

БИОВЪЛНА

1. Зелен светодиоден индикатор - Програма за обработване и структуриране на вода, храна, напитки и др.
2. Син светодиоден индикатор - Програма за неутрализиране на външни негативни влияния
3. Червен светодиоден индикатор - Програма за въздействие върху фините полета
4. Бутон за включване/изключване и за избор на програма
5. Червен светодиоден индикатор - активен при зареждане на батерията
6. Зелен светодиоден индикатор - активен при заредена батерия
7. Букса за зареждане на батерията - micro USB
8. Червен светодиоден индикатор - активен при работен режим на апарата
9. Програмен номер на апарата
10. Информация за производителя
11. Гаранционна лепенка

НАЧИН НА РАБОТА на апарата за биорезонанс БИОВЪЛНА

За да включите апарата, натиснете еднократно бутон 4. Трите светодиода на горния панел се включват последователно. С кратко задържане на бутон 4 изчакайте, докато остане да свети светодиодът на желаната от вас програма. 

Когато сте избрали да използвате програмата на зеления светодиод, той започва да присветва двукратно през интервалот 10 сек.
Когато сте избрали програмата със син или с червен светодиод, присветват бързо един след другсъответно: зеленият и синият или зеленият и червеният светодиод – също през интервал от 10 сек.

 • Времетраенето на програмата със зелен светодиод е 10 мин.
 • Времетраенето на програмата със син светодиод е 30 мин.
 • Времетраенето на програмата с червен светодиод е 40 мин.

След изтичате на времето на програмата, апаратът се самоизключва. За да изключите програмата предварително, трябва да задържите бутон 4, докато се включат едновременно трите светодиода на предния панел, след което апаратът се самоизключва. След това отново можете да изберете друга програма или да оставите апарата да се изключи автоматично след няколко секунди. 

Biowave.pdf
440,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 440,00 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!