Колагените не са еднакви !

28 май 2015
Колагените не са еднакви !

На световния пазар на суровини за козметиката има много продукти със съдържание, което се нарича „колаген“. Те могат да бъдат разделени както по вид на използваната за производството им съставка, така и на технологиите, извличащи този протеин.

Колаген

Колагенът е най-разпространеният структурен протеин в извънклетъчната матрица на съединителната тъкан. Това е от съществено значение за формата на тъканите и кохезията.

До днес са описани повече от 20 вида колаген. 42 различни колагенови гена допринасят за създаването на 27 отделни типа колаген.

Всяка колагенова молекула се състои от три полипептидни вериги, наречени α вериги (алфа вериги). Предвид естеството на съединителната тъкан, ние се занимаваме с различни видове колаген. Всеки вид може да съдържа различен тип, който се характеризира със специфични количества от съдържанието на колаген. Алфа веригите, от които е изграден колагенът, имат способността да приематспирална форма, образуващи по този начин специфичната тройна спирала на колагена. Тези вериги показват и висока подреденост - специфична аминокиселинна последователност (G-X-Y)n, където G е глицин, Х е пролин и Y е хидроксипролин. Наличието на хидроксипролин позволява на водородната връзка да заеме мястомежду α -веригите, което стабилизира тройната спирала.

Колагенът в кожата

Кожата съдържа много видове колаген. Най-разпространени са: I, III, IV, V, VI и VII.

Видове I, III и V са налични в дермата, където се образуват колагеновите влакна.

Влакната, получени от колаген тип III, са по-тесни от тези, получени от колаген тип I и се отнасят към фибрилната мрежа (ретикуларна тъкан). Колаген тип V не съществува изолирано, но се среща заедно с тип I колагенови фибрили, които съставляватядрото. Колаген тип VI също присъства в дермата, но образува уникален компонент от влакна, наречен формовани нишки, обхващащи всички структурни елементи в дермата (т.е. клетки, кръвоносни съдове и нерви), за да предпази нейната сложна структура. Колаген тип IV образува базалната мембрана, която разделя епидермиса от дермата. Колаген тип VII е фибрилна котва в базиларната мембрана на епидермиса, която е предназначена да свързва дермата с базалната мембрана.

Всички видове колаген, описани по-горе, могат да бъдат намерени в естествената сиформа в колагеновите продукти, направени от животински кожи, освен, ако процесът на екстракция не е повредил протеина. Отговорът на това дали продуктът съдържа колаген или не, може да се даде с определянето на молекулното тегло или от частичния размер на компонента му. Колагенът е относително голяма молекула, тойе (по дефиниция) тройна спирала, завъртяна по часовниковата стрелка с около 300 kDa тегло, диаметър 1,5 nm и дължина от 280 nm. Процесът на агрегация води досъздаването на колагенови влакна с диаметър около 500 nm. За сравнение: пептидитеса поли-аминокиселини с молекулно тегло, по-малко от 5-10 kDa, средното молекулно тегло на аминокиселините е 115 Da.

Колагеновите продукти могат също да бъдат извлечени от кости. В костите има предимно колаген тип I (90%). В допълнение към колаген тип I, има и малко количество колаген тип II, III, V, VI, IX, X, XII, XIV и XXV в костите.

Колаген тип I, присъстващ в костите, е закодиран от същия ген като колаген тип I, който присъства в кожата. Колагени от еднакви типове, придобити от кости и кожи,се различават значително, поради пост-транслационни модификации.

Трансдермален колаген

Теоретично колагеновата молекула е твърде голяма, за да проникне през кожата, ногръбначната колагенова температура на денатурация е в диапазона от +5 до +50°С (Privalov, 1982). За бозайниците е около 40ºC, а при рибите- под 30ºC.

Измерената средна температура на повърхността на човешката кожа е в границите на 32-34°С. Колагенът с денатурационна температура под тази стойност следва да се разбие на аминокиселини и/или пептиди, които са в контакт с човешката кожа. Резултатът на това разпадане зависи от типа колаген, който е денатуриран по този начин.

Ефективността на аминокиселините и пептидите върху човешката кожа, зависи от съдържанието (вида и размера на пептидите и аминокиселините) след разграждане иот възможността за взаимодействие между продуктите в този процес.

Това е доста различно в случай на колагенови хидролизати.

Хидролизиран колаген

Хидролизата е процес на нарушаване на химични връзки, докато се добавя вода в присъствие на катализатори. Колагеновите хидролизати не съдържат типоветеколаген в техния състав. Те са съставени от аминокиселини и колагенови пептиди. Хидролизатите съдържат всички аминокиселини от колагена.

На пазара има много колагенови хидролизати. Въпреки това, те се различават значително и по-специално по отношение на качеството.

Високото качество хидролизиран колаген има отлични физични и химични свойства (няма вкус, нито мирис, висока разтворимост). Въпреки уверенията на производителите, доста от хидролизатите не са от такова високо качество.

Разпределението на молекулното тегло индикира за високото качество на хидролизата. Струва си да се обърнете към производителя, за да ви предостави хроматографски профил (хроматограма), който дава много информация за качеството на хидролизата и съдържанието му. Благодарение на хроматограф ниесъщо сме в състояние да оценим процеса на хидролиза. Колкото „по-тънка“ е графиката, толкова е по-висока точността на селекцията и на самия процес. Освен това сме по-уверени, че съставът на формулировката е това, което производителятнаистина казва. Разбира се, можем да изберем от редица вещества с молекулно тегло, съответстващи на подходящите аминокиселини или пептиди (обикновено в границите от

Вещество, наречено микро-колаген, също може да се намери на пазара. Микро-колагенът е маркетингов термин, който се отнася за различни олигопептиди (така че молекулата не принадлежи към всеки тип колаген), получени от естествения синтезна колагена и се стабилизира чрез прибавяне на (основно) мастните частици. Така че,това са всъщност пептиди, които са изкуствено получени чрез химичен синтез, патентовани от биотехнологични компании. Въпреки това, ефектът им върху кожата обикновено е добре документиран и безспорен.

Растителен колаген

Понякога срещате термина „растителен колаген“. Добре известен факт е, че колагенът е протеин само от животински произход. "Растителният колаген" всъщност е единствено маркетингов термин, който се отнася до структурните протеини (богати на хидроксипролин), намиращи се в областта на клетъчната стена на растенията. Откритието е на Derek TA Lamport от Университета в Кеймбридж.

Освен хидроксипролина, „растителният колаген“ не съдържа друга аминокиселина или пептид с колагенов произход.

Твърдя, че единствената естествена козметика, която съдържа всичките частици на колагена, е натурален колаген на Inventia. Всякакви други продукти, които са посочени като колаген на пазара, най-вероятно се състоят само от протеини, аминокиселини или пептиди с колагенов произход.

Други тема е обхвата и ефективността на тези субстанции върху човешката кожа, което зависи от съответното вещество. Много трудно е да се описва без да се посочват определените търговски имена на веществата.

Автор : Олимпия Барановска farmacom

Превод : www.колаген.com

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още

Пептиди и пептидни биорегулатори: какво представляват и как работят ? Пептидите са група вещества, чиито молекули са изградени от две или повече аминокиселини. Пептидите включват около половината от всички известни хормони и повечето ензими. Съществува обаче специален клас съединения - пептидни биорегулатори. Те се различават от другите пептиди по способността си да инициират протеинов синтез.

прочети още

Активният квантов медальон е разработен от опитни хора, които имат дългогодишен опит (практически посветили целия си живот на това) в областта на проучвания и разработка на устройства, излъчващи лечебни вълни, структуриращи материята в близост до устройството.

прочети още