Как да изберем колаген за кожа или колаген за стави?

17 август 2019
Как да изберем колаген за кожа или колаген за стави?

Вероятно сте информирани от различни реклами, че колагенът е полезен за човешкото тяло. И все пак - какъв колаген да изберем? 

Думата колаген произлиза от гръцки език и може да се преведе като лепило. Не е случайно, че едно от най-древните лепила, които се използват и до днес е туткала, приготвен от съединителната тъкан на риби, бозайници и птици. Той позволява изключително здраво слепване на повърхности от различен материал, но има още едно важно предимство пред множество модерни синтетични лепила - процесът е обратим, а при разлепването няма увреждане. 

Има 29 различни типа колаген, които участват в човешкото тяло.

Но първо да започнем с това - какво е колаген? 

Колагенът е протеин (белтък). През 1789 г. френския химик Антоан Фуркроа за първи път прави разграничение между протеините и другите известни органични субстанции. Самото понятие протеин е въведено през 1838 г. с акцент върху първостепенното и първичното (от гръцки - първична нишка). 

На български език често се използват наименованията “белтък” и “белтъчина”, които произлизат от традиционното наименование на яйчния белтък, който съдържа нужните белтъчини за развитието на зародиша. Често се използва и чуждицата протеин, която се среща в западноевропейските езици. 

В живите организми има различни протеини, които са изградени от поредици от максимум 20 различни вида аминокиселини. Тези аминокиселини се свързват в полипептидна верига с помощта на специални пептидни връзки. Така протеинът е биологична молекула в стабилно състояние, а пептидът е низ от аминокиселини, при които липсва стабилна триизмерна структура. 

Протеините са различни, защото освен от различни аминокиселини се изграждат от уникална последователност на аминокиселините и това е кодирано в ДНК. Протеините, изградени от по-малки количества могат принципно да бъдат синтезирани и в химични лаборатории, но те не могат лесно да приемат функционално  активната си триизмерна структура. 

Протеините са молекули с извънредна чувствителност към заобикалящата среда. Тяхната структура и функция се влияят от:

 • промяна на pH на средата
 • температура
 • налягане
 • концентрация на тежки метали
 • йонизиращи лъчения

Когато даден протеин бъде подложен на подобни промени следва денатурация - процес, при който се разкъсват връзките, които поддържат структурата. При продължително въздействие процесът е необратим.  На молекулярно ниво протеинът преминава от организирана в хаотична структура. В някои случаи обаче при премахване на вредните въздействия е възможно аминокиселините отново да се сглобят в протеини. 

Денатурацията може да е изключително полезна. Някои от вирусите са именно протеини и повишаването на телесната температура е опит на организма да ги разруши. Ето защо при температура 37-38 градуса най-новите тенденции е да не се избързва с температуропонижаващите медикаменти. 

Протеините могат да бъдат прости и комплексни, в чиято структура са включени не само аминокиселини, но и други компоненти. Някои от комплексните протеини са: 

 • гликопротеини 
 • липопротеини
 • металопротеини
 • нуклеопротеини
 • фосфопротеини
 • хромопротеини

Всеки един протеин (белтък) притежава една или няколко специфични функции. Практически абсолютно всички процеси в живите организми зависят от конкретни протеини. 

Каталитичната функция подпомагат катализирането на различни биохимични реакции. 

Структурната функция на протеините е свързана с образуването на структури, подобно на арматури. Колагенът и еластина са именно такива структурни протеини. 

Защитната функция може да бъде подразделена на различни типове. Физическата защита може да се извършва от протеини като колаген, който се намира в междуклетъчното вещество на съединителната тъкан. В блога на aloha.bg вече сме писали как колаген тип IV образува базални мембрани около тъкани и клетки и не позволява на раковите клетки да проникнат по-надълбоко. В такъв случай говорим за карцином ин ситу. При нараняване на кожата веднага започва изграждане на нови тъкани, които да слепят отново раната и да не позволят навлизането на бактерии и вируси в кръвообращението. Колаген тип I и III са водещите протеини със защитни функции. Други протеини от тази група са фибриноген и тромбин, които участват в кръвосъсирването. Химическата защита е свойството на определени протеини да се свързват изберателно с токсини, да ги извеждат по безопасен начин от тялото и така да го пречистват. Пример за това са чернодробните ензими. Имунната защита се осъществява от протеини в кръвта и други телесни течности, които неутрализират различни патогени. 

Регулаторната функция на протеините е свързана с контрол на функциите на други протеини. 

Сигналната функция пренася с помощта на различни протеини сигнали между клетки, тъкани и органи. Повечето от хормоните при животните и човека са вид протеини или пептиди. 

Транспортната функция  е свързана с разтворими протеини, които се свързват с малки молекули, които са във висока концентрация и пренасянето им до места с ниска концентрация. Пример за това е протеина хемоглобин, който пренася кислород от белите дробове до други тъкани и го освобождава там като същевременно се свързва и с въглероден диоксид от тъканите и го транспортира към белите дробове. 

Рецепторната функция на протеините води до изменения в клетките. 

Двигателната функция, осъществена с помощта на протеини води до мускулни съкращения, движения на клетки в организма чрез реснички и камшичета и пр.

Резервната функция на протеините е осигуряването на източник на енергия и строителен материал в семената на растенията и яйцата на животните. Например основния млечен протеин (казеин) също е протеин с резервна функция. Някои други протеини пък служат като източник на аминокиселини, от които при нужда да се образуват други биологично активни вещества. При продължително гладуване и след изчерпване на въглехидратите и липидните запаси започва разграждане и на самите протеини с цел поддържане на жизнените функции. 

И така както стана ясно, колагенът е протеин, изграден от различно аминокиселини, които заемат определени пространствени структури. Общата структурна особеност на различните типове колаген и наличието на тройно спирална структура, която при колаген тип I е 96%, а при колаген тип XII е около 10%.

Като вид протеин колагенът в човешкия организъм е подложен едновременно както на непрекъснат синтез, така и на денатуриране. С напредване на възрастта обаче способностите на организма да образува нов колаген намаляват и съответно настъпва дисбаланс. Отделно редица фактори, които ще изброим по-надолу също могат да разградят колагена и така да увредят тъкани, органи и функции на организма. 

Колагенът е важен градивен елемент, но както споменахме има над 20 различни типа. И както споменахме, колагенът е образува устойчиви структури, по които се прикрепват различни минерали. 

В зависимост от степента на минерализация, тъканите с колаген могат да бъдат твърди (пример за това са костите), разтегливи или смесица от твърдост до гъвкавост. 

Колагенът в кожата е предимно колаген тип I. В кожата присъства и колаген тип III, който по спешност образува нови тъкани при нараняване на кожата. Колаген тип I и III са от най-често срещаните и са над 90% от общото количество колаген в човешкия организъм. Те се произвеждат от фибробласти и остеобласти.

Фибробластите произвеждат колаген тип 1, еластин и други компоненти на извънклетъчната матрица.

Фибробластите са вид биологични клетки, които образуват извънклетъчната матрица. Именно на фибробластите дължим синтеза на нов колаген, еластин и ретикуларни влакна. 

Тези клетки могат да бъдат активни, а пасивните се наричат фиброцити. Увреждането на тъкани стимулира фиброцитите да приемат своята активна фаза, те се превръщат отново във фибропласти и започват да синтезират колаген. Фибропластите имат разнообразен външен вид, който зависи от местоположението и активността. Освен общоизвестната си роля като структурни компоненти, фибробластите са изключително важни при нараняване на тъканите. Те пристигат в рамките на минути при започнал възпалителен процес вследствие нахлуване на външни микроорганизми под повърхността на кожата. Целта е да започне скоростно производство на колаген, който да слепи раната и да я затвори. 

С напредване на възрастта колагенът в кожата намалява и това се забелязва със загуба на нейната еластичност. Ако отслабнете рязко за кратко време поради намален прием на калории именно колагенът и еластинът са тези, които ще трябва да се нагодят според новите форми на тялото. Ето това е още един негативен ефект от драстичните диети

Ако искате да поддържате или забавите издайническите следи на времето върху лицето си се доверете на натурален колаген за лице, който съдържа колаген тип I , еластин, и млечна киселина

С помощта на този натурален колаген още след първото нанасяне се усеща опъване на кожата, което видимо намалява мимическите бръчки. И нека пак да се върнем на туткала, лепилото от колаген, което за да се използва се оставя да набъбне във вода за няколко часа. Редица изследвания показват свойства на колагена да увеличава обема си и да набъбва във вода. Ето защо нанасяйте колагена върху предварително навлажнена кожа. Това ще увеличи възможността ѝ да задържи водата и съответно ще е значително по-хидратирана. Млечната киселина се използва отдавна като нежен ексфолиант, а по-големи концентрации и за премахване на хиперпигментации. Тази киселина се среща естествено в човешкото тяло, няма опасност от предозиране, а в хранителната промишленост е като естествен консервант. Този колаген има още едно много важно предимство - той е без парабени

Обикновено в колагенът от бозайници съществува риск от приони, протеини с неправилна структура, които са източник на заболявания като луда крава. Натуралният колаген от Inventia е произведен от сладководни риби като толстолоб, които се отглеждат в контролирана среда в Полша. Съответно няма опасност за пренос на общи заболявания и съдържат биоактивни съставки със силно антимикробно действие

И още нещо от изключителна важност - натуралния колаген от aloha.bg съдържа вещества, които активират неактивните фибробласти и ги карат да започнат отново да синтезират колаген и еластин.  

Колаген тип I има и в много части на човешкото тяло.

Червата са част от храносмилателния тракт, за чиято гъвкавост колаген тип I играе решаваща роля. Освен това те са изградени от множество клетки. Когато тези клетки се раздалечат се получават т. нар. пропускливи черва,  които позволяват нахлуването на патогени директно в кръвния поток. И като споменахме, че колагенът е лепило, да, именно колаген тип I пречи на раздалечаването на клетките и образуването на дупчици. 

Венците в устната кухина съединяват зъбите с костите на челюстите и съответно са от съединителна тъкан, богата на колаген тип I. Гингивиалните фибри съдържат и малки количества колаген тип III. Спомняте ли си за заболяването скорбут, което започва именно с кървене и подуване на венците? Оказва се, че в миналото скорбутът е отнел живота на стотици хиляди души в епохата на дългите мореплавания за откриване на нови земи, войни и пр. Основната причина за това заболяване е липсата на витамин С, която води до спиране синтеза на нов колаген и увреждане на съществуващия. А все пак витамин С е открит преди по-малко от 100 години - през 1933 г. През 30-те и 40-те години е имало същински бум в откриването, описването на молекулната структура и синтеза на витамини. 

Очите също съдържат определени количества колаген тип I.  Стъкловидното тяло на окото е с гелообразна структура на строго организирани влакна колаген. Когато остаряваме този гел се втечнява, а отделни неразтворени части плуват. Когато погледнем към небето или светъл предмет виждаме тези неправилни форми като тъмни точки, мушички или влакънца. Процесът не е сериозен, не изисква лекарска намеса, но при желание тези колагенови струпвания могат да бъдат изпарени с помощта на лазер. 

Заболяването кератоконус се състои в деформиране и изтъняване на роговицата на окото. Поради неправилната форма не може да се коригира с очила или контактни лещи. 

Тъй като тази част от окото също е богата на колаген тип I, основната роля е той да се заздрави. С помощта на витамин B2 и ултравиолетови лъчи се извършва процедурата крослинкинг. Тя не изисква хоспитализация в болница. Извършва се и в България. 

Сухожилията са изградени от съединителна тъкан и помагат за свързването на мускулите към костите и фасциите. За разлика от мускулите, сухожилията не могат да се съкращават и трябва да са както разтегливи, така и еластични, за да възвърнат първоначалната си форма. Съдържат колаген тип I и еластин в различни съотношения. 

Сухожилията, в които има повече колаген тип I, са здрави, умерено разтегливи и по-слабоеластични. Срещат се между прешлените на гръбначния стълб, около таза и области, където е нужна плътна и здрава опора на околните тъкани. 

Сухожилията, в които има повече еластин и по-малко колаген, са високоеластични и по-слабо разтегливи. Срещат се в тъкани, където има висока подвижност. 

С напредване на възрастта колагенът в сухожилията намалява. Физическата активност води до уякчаване не само на мускулите, но и на сухожилията. При липса на движения се отчита промяна в структурата на колагена. В лакната му не са подредени в една посока, а са с хаотична пространствена решетка, имат намален диаметър. Самите фибрили колаген са свързани с кръстосани връзки, които се увеличават, когато оставяване. Това създава усещането за скованост. И докато при очите нарочно се търсеше този ефект за омрежване, в случая при сухожилията е нежелан.

Херниите са също вид слабост именно на съединителната тъкан.  

Гласните струни  са двойка мускулни образувания, съставени от лигавична тъкан, изключително богата на колаген тип I и III. С тяхна помощ чрез преминаването на въздух човек може да говори, пее и възпроизвежда различни звуци. Като се имат предвид многократно повтарящите се движения на разтягане и връщане в изходно положение, колагенът е този, който помага за запазването целостта на тези силно натоварени тъкани. С помощта на колагена се осигурява значителна якост на опън, а еластинът подпомага възвръщането на първоначалната форма. Гласните струни започват да се оформят още по време на бременността и веднага щом се роди новороденото бебе може да издава различни звуци. Гласът на човек се променя многократно с течение на времето благодарение на колагена и неговото омрежване. При тежко  нараняване на гласните връзки терапията може да се е именно инжектиране на колаген локално в засегнатите участъци. 

Зъбите и костите са едни от най-здравите части на човешкото тяло.

Зъбите също съдържат колаген тип I. Емайлът на зъбите (видимата част) е най-твърдата тъкан в човешкото тяло. По-надолу се намира дентинът, който е полупрозрачен и жълтеникав. Състои се от 72% неорганични вещества като хидроксилапатит, 20% органични вещества (най-вече колаген тип I) и 8% вода. Дентинът е значително по-мек от емайла и се разгражда много по-бързо и нужда от стоматологично лечение. През февруари 2019 г. учените доказаха, че процедурата крослинкинг може да се използва за профилактика срещу подвенечни кариери чрез кръстосано омрежване и уякчаване на влакната колаген тип I в дентина на зъбите.  

В човешките кости също има големи количества колаген тип I. Докато в кожата и в съединителната тъкан колагена се синтезира от активните фибробласти, в костите колагена се синтезира от остеобласти. Това са клетки, които се свързват в групи и започват да образуват протеини като остеокалцин, остеопонин за органичната част от костта и хидроксилапатит за минерализираните части. Въпреки че скелетът изглежда твърд и постоянен, той е жива тъкан, която се изгражда и разгражда непрекъснато. Разграждането става с помощта на остеокласти. 

Подобно на активните и неактивни фибробласти и тук имаме активни и неактивни остеобласти, които се активират при нужда. 

Първо се образува колагена заедно с други костни протеини във формата на устойчива структура и след това върху нея се отлагат различни минерални компоненти. Именно така костите са като композитен материал с отлична якост на опън и натиск, а същевременно могат да се огъват при големи напрежения и да възстановят първоначалната си форма. Най-голямата кост в човешкото тяло е тази на бедрото, а най-малката се намира в средното ухо. 

При раждането си новороденото бебе има около 270 броя кости. При достигане на зрялост броят им намалява до 206. Отделни кости първоначално са хрущялни, после се уплътняват и свързват помежду си като образуват обща кост. Хрущялите пък се образуват от ходроцити, които постепенно се подменят с остеобласти, които произвеждат колаген тип I.

Ако кожата на лицето или тялото можете да обогатите с натурален рибен колаген в гелообразна форма и висококачествена козметика с натурален колаген, то за доставяне на колаген тип I може да се доверите на хранителна добавка под формата на капсули.  Нека не забравяме, че с намаляването на колаген тип ! се получава намаляване на обема на костите. Човешкият череп е изграден от десетки кости и когато остаряваме те губят обема си, а кожата провисва. Така че остеопорозата може да си проличи и на лицето. 

Колагенът за стави е тип II. 

Хондроцитите са единствените клетки, които се намират в здравия хрущял. Те произвеждат и поддържат хрущялните тъкани, които се състоят главно от колаген тип II и протеогликани. Обикновено хондроцитите в хрущялните тъкани имат заоблена форма, но по границите на тъкани като ставни повърхности те са силно сплескани. Въпреки че с остаряването на хората хондроцитите също се видоизменят, при здравите възрастни не се отчитат големи разлики. 

Хрущялът е гладка и еластична тъкан, подобна на гума, която покрива и защитава краищата на дългите кости в ставите. Хрущяли има в:

Хрущялната тъкан е изградена от колаген тип II, понякога и еластин, глюкозамини, протеогликани и не е толкова твърда като костта, но е много по-твърда и същевременно гъвкава в сравнение с мускулите. 

Хрущялите могат да бъдат разделени на 3 вида:

 • еластичен хрущял във външната част на ухото, над гръкляна, 
 • хиалинов хрущял в ларинкса, трахеята, повърхностите на ставите 
 • влакнест хрущял в дисковете между гръбначните прешлени и в определени области на таза

Хрущялът не съдържа никакви кръвоносни съдове, а доставянето на хранителни вещества се осъществява чрез дифузия от околните тъкани. 

Хрущялът не съдържа и никакви нерви.

В сравнение с други типове съединителна тъкан хрущялът има изключително бавен оборот на извънклетъчната матрица и може да се каже, че изключително трудно се възстановява. Хондроцитите, които произвеждат колаген, са свързани в групи и не могат да мигрират до увредените участъци. Освен това липсата на кръвоснабдяване допълнително усложнява процесите на регенерация. Повреденият хиалинов хрущял обикновено се заменя с влакнест. 

Още по време на зародишното развитие на човека започва образуването на скелета, който първоначално е изграден от меки хрущяли. С течение на времето те постепенно се втвърдяват и се превръщат в кости. 

Обикновено най-големи проблеми ни създава хрущяла в ставите. Поради големите натоварвания при разгъването на коляното, хрущялът в тази става е един от най-дебелите в човешкото тяло. Той трябва да издържа на триене, натиск, срязване, опън от натоварване и да проявява силна еластичност. 

Хрущялната тъкан може да бъде увредена и това да доведе до заболявания като: 

Остеоартрит - заболяване на цялата става, но най-засегнат е хрущяла на ставата. Хиалиновият хрущял, който покрива костите първоначално изтънява, а после изцяло се износва и това води до търкането на кост в кост, придружено с болки при движение. Остеоартритът засяга ставите, подложени на силно натоварване и затова се счита като резултат от износване, а не за истинско заболяване. Лекува се чрез замяна на ставата със синтетична. Добавките с колаген тип II като Invita Active  могат да се използват за профилактика и възстановяване на хрущяла.

Остеофит е увеличаване на костната структура, което има за цел да комменсира загубата на хрущялна тъкан. Така се образува нещо като нова кост, който е известен още и като шип. Обикновено на възрастните хора с болки в гърба и ставите се казва, че страдат от шипове. Тези новообразувания не са остри, а заоблени и са признак на износване. 

 

Степени на остеоартрит

Травматично разкъсване или отделяне. Често се случва при колянната става на професионални спортисти. 

Ахондроплазия е намаленото съдържание на хондроцити в краищата на дългите кости по време на бебешка и ранна възраст, а детето остава с много нисък ръст - джудже. 

Костохондрит е възпаление на хрущяла на ребрата и се проявява с болки в гърдите. 

Дискова херния на гръбначния стълб. Между отделните прешлени на гръбначния стълб се намира междупрешленен диск, който служи за осигуряване на стабилност и преразпределение на силите на натоварване. Този диск се състои от пръстен от хрущялна тъкан и централно разположена мека част. При резки физически натоварвания или дълго стоене в непривични пози пръстена от хрущял се разкъсва и се образува дискова херния. 

Рецидивиращ полихондрит е автоимунно заболяване, при което тялото само атакува различни хрущялни тъкани. Понякога са засегнати външните части на ушите или носа, ларинкса и трахеята, ставите и пр. Състоянието може да е животозастрашаващо, ако има опасност от задушаване. 

Туморите на хрущялната тъкан могат да са доброкачествени (хондром) или злокачествени  (ходросарком - рак на хрущялната тъкан).

И докато в човешкото тяло хрущялът се среща в ограничени количества и до днес съществуват риби с изцяло хрущялен скелет. Те принадлежат към клас Хрущялни риби  (Chondrichthyes). Това са древни риби, запазили се и до днес. Техни представители са акулите и скатовете.  

Хранителната добавка с хрущял от акула Invita Active срещу болки в ставите, осигурява висока доза натурален колаген с формулата на тройната спирала, същият колаген, който се среща естествено в организма. В допълнение към чистия натурален колаген, капсулите съдържат също:

 • Хрущял от акула, съдържащ колаген тип ІІ
 • Глюкозамин сулфат
 • Хиалуронова киселина и
 • Екстракт от Индийски тамян (Boswellia Serrata)

Хрущялът от акула е естествен източник на колаген тип II, хондроитин сулфат, калций и фосфор. Съдържащият се натурален хондроитин в хрущяла на акула защитава срещу дегенерация на хрущяла и дава устойчивост при деформация при физически усилия. Компонентите на хрущяла от акула подобряват възстановяването на ставния хрущял и имат пряко въздействие върху възпалителните медиатори, отговорни за разрушаването на дадения хрущял. Хрущялът от акула ускорява регенерацията, повишава устойчивостта на организма. Той се използва при остеоартрит, ревматизъм, остеопороза и артритни заболявания. Съдържа калций и фосфор, минералите необходими за правилното изграждане на скелетната структура. Хрущялът от акула е високо ценен в традиционната китайска медицина.

И така, ако трябва да обобщим:

 • за кожата избираме колаген тип I, който може да нанасяме локално на повърхността
 • за подобряване на други вътрешни функции избираме колаген тип I под формата на хранителна добавка
 • за профилактика и възстановяване на хрущялни тъкани избираме колаген тип II като хранителна добавка. 

Колагенът може да бъде разграден от UV лъчите на слънцето и затова освен защита с козметика на кожата следва да носим слънчеви очила с адекватна защита, защото както споменахме човешките очи също съдържат колаген. 

Високите температури водят до необратимо разрушаване на структурата на тройната спирала на колагена и го превръщат практически в желатин.

Синтезът на нов колаген може да бъде възпрепятстван при липса на витамин С.

Някои бактерии също могат да разрушат колагена с помощта на колагенази.

Тютюнопушенето  също е вредно за колагена в кожата, а при вдишване води до белодробна фиброза

Мутации на гените, свързани с колаген водят до различни заболявания. 

Диабетът с неконтролирана кръвна захар и крайни продукти на гликация (AGEs)  също уврежда колагена в човешкото тяло.

Микроелементът мед е свързан с правилната организация на колагеновите фибри. 

Колагенът е протеин с изцяло животински произход. Веганското хранене не може да достави колаген в тялото чрез храната и съответно важни аминокиселини, от които да се сглоби колагена. Не съществува “веган” колаген. Поради многото аминокиселини синтезът му в лаборатория и достигането на толкова добре организирана структура е почти невъзможно. Да, можете да получите определени късове от аминокиселини, но не и натурален колаген.  От друга страна храните, богати на витамин С могат да помогнат на тялото само да синтезира колаген. 

Видът на белезите при зарастването на рани зависи не само от количествата колаген, но и от линиите на Лангер

Комплексно приложение на пептиди по видове заболявания - слеми за приемане. Пептидите на Peptides, препоръчани за включване в състава на сложни схеми за профилактика и корекция на дисфункции на различни органи и системи

прочети още

В каталога Пептиди 2024 ще намерите пълно описание на биорегулатори на пептидна основа, мезотелни и лечебно-профилактични продукти с естествен произход, производство на Института за биорегулация и геронтология в Санкт Петербург с опаковка, количество, начин на употреба на пептидите на Peptides

прочети още

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още