Безопасен детокс на олово и живак

7 март 2019
Безопасен детокс на олово и живак

Световната здравна организация предупреждава, че много скоро хроничните незаразни заболявания ще се превърнат в бич за човечеството. Непрекъснато се увеличава броя на болните от метаболитни, автоимунни, сърдечно-съдови и невро-когнитивни заболявания. Не можем да виним за тях само генетиката, начина на живот и храненето и средата. Оказва се, че понякога тези заболявания са придобити след биоакумулиране на различни токсични вещества в човешкото тяло.

И преди да си помислите, че сте в безопасност, това се случва някъде далеч от вас вижте предаването на bTV репортерите от 02 март 2019 г.

Подобни екологични катастрофи са опасни за здравето и живота на хората. Тук от особена важност са действията на институциите, които трябва да разпознаят риска и да направят  специализирана оценка на опасните химични вещества. Трябва бързо да намалят нивата на замърсяване, да възстановят доколкото е възможно природното равновесие, да осъществяват мониторинг и да се стремят да противодействат на подобни замърсявания с токсични вещества.

Докато в световен мащаб средната продължителност на живота се увеличава се отчита намаляване на възрастта, при която възникват неинфекциозни хронични заболявания. Това означава, че тези хора изразходват повече от времето си да за профилактика и лечение на болестите. Освен това те натоварват собствения си бюджет, както и този на здравно-осигурителната каса. В много случаи потърпевши са не само болните, но и членовете на техните семейства.

Разбира се има и хронични заболявания като СПИН, язвите в стомаха причинени от Helicobacter pylori, Лаймската болест от Borrelia burgdorferi. Понякога за възникването на хроничните болести влияят тютюнопушене, прекаляване с алкохол, застоял начин на живот. В определени ситуации болестите се развиват вследствие на фамилна обремененост, дължаща се на гените. Други учени пък излизат с тезите, че

Генетиката зарежда пистолета, но околната среда дърпа спусъка.

Каквито и гени да носим, отговорността за опазването на собственото здраве е на първо място наша. Всеки здравноосигурен гражданин на България освен права , има и задължения като 1 от тях е задължителният годишен профилактичен преглед при личния си лекар. Ако този преглед не бъде извършен може да бъде наложена глоба на пациента. Личният лекар не носи отговорност за неявяването на профилактичен преглед на здравноосигурения пациент. Различни фактори като стрес и токсини също могат да повлияят на метилирането на ДНК. Така без да е променен самия генетичен код, предразположеността на хората към хронични заболявания се променя дори само от излагане на токсини през някой период на живота им. Вече се говори за науки като епигенетика. И както ще видим по-долу това може да повлияе на бременните жени и техните неродени деца.

Търсейки причини за увеличението на хроничните заболявания при сравнително млади хора и дори новородени бебета и малки деца става ясно, че причините не са инфекции, които са овладени чрез антибиотично лечение. Освен това от лицето на земята в последните десетилетия са приспани тежки заболявания именно с помощта на днешните ваксини. Но това не означава, че тези болести няма да се възродят отново, когато спадне нивото на общо имунизиране на населението. Всъщност често избягването на задължителните ваксини е породено от страх за натоварване на организма с живак и риск от развитие на аутизъм. Имаме ли подобни основания за тревоги?

Изследване, публикувано на 5 март 2019 г. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study (Ваксинация с Морбили, паротит, рубеола и връзката им с аутизъм: национално кохортно изследване) [1] проучва 657 481 деца, родени в Дания в периода 1999 до 31.12.2010 г., с проследяване от 1-годишна възраст до 31 август 2013 г. Резултатите от мащабното проучване показват, че ваксинирането с МПР не увеличава риска от развитие на аутизъм, не предизвиква аутизъм на предразположени деца и не е свързано с възникване на аутизъм след ваксинация. Следователно причините за възникване на подобни заболявания са други.

В публикацията от 2012 г. Environmental Determinants of Chronic Disease and Medical Approaches: Recognition, Avoidance, Supportive Therapy, and Detoxification [2]  се предлага кратък преглед на токсичните вещества, които оказват влияние върху човешкия организъм. Обсъжда се как да бъдат изследвани и да се регулират взаимовръзките между излагането на токсини и неблагоприятните резултати. Планират се мерки, които да бъдат предприемани от професионалистите за опазване на здравето на гражданите.

В рамките на няколко поколения се променя околната среда, която ни заобикаля. Днес сме изложени на големи количества арсен, кадмий, олово, уран, живак и други токсини. Те се срещат в питейната вода, която е замърсена от подпочвените води или от изливането на непречистени води от промишлеността. Някои от пестицидите, които преди масово са се използвали днес са забранени. Опасните химични съединения вече са в кръговрата на природата, където се разграждат в продължение на десетилетия. В зъбните амалгами също има вредни тежки метали. Проблемът е, че всички тези вещества се натрупват в човешкия организъм, който в рамките на няколко поколения няма как да изработи ефективен начин за изхвърлянето им от организма. Така те достигат до мозъка, бъбреците, черния дроб и костите като причиняват различни увреждания.

Токсини, които са с естествен произход. Към тази група можем да причислим плесените и техните летливи метаболити, както и алергени от животни, растения и храни. В тези случаи не са включени само остри реакции, но и чувствителност към храни. Пример за това е непоносимостта към глутен, алергиите към цветен прашец и полени, домашен прах, към животни и пр.

Химикали, създадени от човека, които се смятат за свързани с околната среда също могат да предизвикат различни усложнения. Пример за това са инсектициди, хербициди и фунгициди. Те имат различни механизми за убиване, отблъскване или контролиране на вредители (например насекоми, плевели или гъбички). Пестицидите са единствените химични вещества, които са разпространени в околната среда с цел да бъдат токсични дори и при ниски дози.  Известни са случаи, когато пестициди, използвани след втората световна война, са били пръскани в очите по време на войната във Виетнам. Някои устойчиви пестициди, чието действие вече е изяснено, продължават да се използват в отделни страни, а остатъчните вещества още са акумулирани в почвите. Част от съвременните пестициди са свързани с провокирането на онкологични, неврологични, ендокринни, репродуктивни, респираторни и имунологични заболявания. Пестициди, които са достигнали до различни ГМО култури са открити в кръвта на жени и кръвта от пъпна връв. След като отдавна е ясна връзката между пестицидите и човешкото здраве се търсят варианти за отглеждане на хранителни продукти, които са organic.

Устойчиви органични замърсители са голяма група от различни химични вещества, които са същински дълголетници в околната среда и тялото. Това са различни диоксини и фурани (хербицидни замърсители, остатъчни вещества след изгаряне и след използване на антимикробни вещества), забавители на горенето, полифлуорирани репеленти, неприлепващи вещества (тефлон), органохлорни химикали (стар вид пестициди, ДДТ и др.) Тези устойчиви органични замърсители обикновено имат ниска разтворимост във вода и са липофилни. Те участват в метаболизма на организма като се натрупват в мастните тъкани, които са вид ендокринна система. Именно така тези вещества влияят на хормоналния баланс и могат да провокират развитието на диабет, затлъстяване, метаболитен синдром и ендометриоза. Използването на хербициди, които са предназначени да се свързват с определени рецептори и да убиват могат да деактивират различни ензими в човешкото тяло. Тъй като ксенобиотиците обикновено са съхранявани в мастната тъкан при загуба на тегло навлизат в кръвния поток и могат да повлияят дори на функциите на щитовидната жлеза.

Летливи органични съединения са голяма група от химикали, които са характерни с ниското си молекулно тегло и летливостта си. Това са разтворители, горива като бензин и различни ароматни съставки. Те могат да преминат през клетъчните мембрани и да предизвикат различни токсични ефекти. Някои като формалдехид и бензол са известни с канцерогенните си свойства, а други като ароматните вещества са известни със сенсибилизиращите си свойства.

Пластмасите са нови синтетични вещества,  изцяло създадени от човека. В милиардната история на планетата Земя не е имало подобни морета от синтетични отпадъци. Днес в Световния океан плуват огромни количества пластмаса, която се раздробява на фини влакна и достига до използваните от човека хранителни продукти. Въпреки че някои пластмаси не се разграждат, от тях под въздействието на топлина, UV-лъчи, химични реакции и др. могат да се отделят различни газове и течности. Пластификаторите, които се използват за подобряване на гъвкавостта или еластичността съдържат фталати, които разрушават хормоналния баланс. Стабилизаторите и багрилата може да съдържат токсични метали като олово или кадмий. Често детските играчки са проверявани и изземвани поради неподходящи за подрастващия детски организъм пластмаси.

Непредвидени химични реакции. Въпреки че самостоятелно химичните вещества може да определени като безопасни за човешкото здраве понякога те влизат в по-сложни взаимодействия и се получават опасни за организма химични съединения.

Оксидативен стрес, който води до развитие на различни хронични заболявания. Вече писахме за крайните гликиращи продукти и дадохме примери за съдържанието на AGEs в 141 храни според начина им на приготвяне.  Смущения в ендокринната система се срещат все по-често и сред подращите. Според някои публикации употребата на ГМО хранителни продукти може да предизвика промени дори в ДНК на човека.

Дисбактериозата или разрушаването на човешкия микробиом също може да причинена от някои тежки метали, попаднали чрез храната в стомашно-чревния тракт и да повлияят на храносмилателните процеси, абсорбцията на витамини, детоксикацията и дори на имунната система. Освен това кислородът, който е пренасян от червените кръвни телца чрез хемоглобина може да бъде заместен с въглероден оксид или различни тежки метали и така да допринесе до много по-тежки нарушения.

Трябва да се отбележи, че при нахлуването на вещества, създадени изкуствено през последните стотина години няма безрискова или прагова стойност, защото човешкият организъм не е имал възможност да се пренастрои спрямо тях. Тези вещества могат да повишат риска от развитие на онкологични заболявания чрез мутации в ДНК на клетките, стимулиране на бърз растеж, хронични възпалителни процеси или чрез нарушаване на функциите на имунната система.

Друг важен аспект е продължителността на въздействието на тези опасни вещества. Когато отровното вещество е устойчиво като бисфенол-А или ефектът му е необратим, тогава и ниска, приемана постоянно доза или пък в отделни случаи, но с високи дози може да провокира появата на увреждания. За много вещества няма “нетоксична” доза. Регулационните органи, свързани с опазване на общественото здраве се стремят за определяне на много ниски дози, но това често е свързано с натиск от някои компании. Под експозиция често си има предвид дозата на токсичните вещества в околната среда, питейната вода, храните и продуктите, които подлежат на регулиране на общественото здраве. Въпреки това токсиколозите и здравните специалисти анализират както експозицията, така и дозите. Например наличието на химично вещество в околната среда (напр. в домашния прах)не е предвидено,  че малко дете ще пълзи в него, ще го пипа с пръсти, които после ще оближе. Така то ще погълне многократно превишени дози спрямо своето тегло. Чревната абсорбция също варира според вида на химичното вещество, начина на хранене и съдържанието на други храни в стомашно-чревния тракт, възрастта и развитието на детето. Измерването на подобни токсични вещества, които са достигнали до важните вътрешни органи и мозъка в живите участници в изследването е крайно сложно и затова можем да получим някакви данни според нивата в кръвта, урината, потта, изпражненията, кръвта от пъпна връв, ноктите и зъбите.

Рискът за експозиция на токсини може да се определи чрез отговора на следните въпроси:

 • Какво? (е веществото)
 • Къде ? (дали е създадено/намерено веществото)
 • Как? (се проявява токсичността)
 • Кой? (може би е засегнат)
 • Защо? (се използва и има ли алтернативи, които представляват по-малък риск за здравето)

След Втората световна война в Агенцията за защита на околната среда на САЩ са регистрирани около  80 000 нови химични вещества. Без съмнение техният брой нараства и днес, докато четете тези редове. Голяма част от тях са определени като безвредни за човешкото здраве или въздействието им върху околната среда, а понякога се случва след десетилетия на използване да бъдат забранени в отделни страни, докато в други въпреки това да продължават да бъдат използвани. Обикновено първоначално рискът се проверява въз основа на присъщата токсичност (бърза и остра), дали химичното вещество е устойчиво или биоакумулиращо, както и потенциалът за експозиция. Оценката за токсилогичния риск се извършва от химични лаборатории въз основа на изследванията за токсикология при животни. Обикновено се определя ниво на дозата, което не предизвиква сериозен неблагоприятен ефект при животното и тази доза се преизчислява до по-ниска експозиция (например количества във въздуха, вода, храна, продукт или степен на приложение за пестицид), за която се твърди, че представлява разумен риск за хората. Повечето от животните, на които се правят подобни изследвания са плъхове и мишки, но човешката анатомия е напълно различна от тази на гризачите. От друга страна да се правят изследвания върху хора на токсични вещества е етично недопустимо. Този метод не отчита, че човек може да бъде подложен на синергични ефекти, които влияят например на нервната му система. Значително по-малко са случаите, когато се изследват групи от често срещащи се вещества, извършване на ин-витро тестове, бърз биохимичен тест и скрининг на клетъчно ниво.

“Дозата прави отровата” е парафраза на писанията на Парацелз от XVI в, която все още се използва. Всъщност съвременните изследвания напълно опровергават това остаряло схващане, защото са установени случаите на акумулиране в организма и взаимодействие между различни химични вещества.

Днес живеем в свят, където токсичните вещества няма как да бъдат избегнати, защото те могат да достигнат до нас от:

 • питейната вода, подпочвените води и Световния океан и съответно всички организми в него
 • храната, която ядем ежедневно
 • въздухът, който дишаме
 • дрехите, които носим
 • в продуктите за грижа за тялото
 • домашните електроуреди
 • работното място
 • и много други въздействия под, на и над Земята

Някои токсиколози смятат, че стратегиите за отстраняване на токсичните вещества от тялото са маркетингове трикове, които имат за цел да увеличат продажбите на различни средства за детокс. Това отчасти е истина, но отчасти не е.

Разбира се лесно е да се отстранят шлаките от червата след чай със слабителен ефект, но тежките метали вече са поели своя път към вътрешните органи, мозъка и костите. Както споменахме, съществуват хиляди химични вещества, които допълнително могат да действат заедно и затова е трудно да се намери универсален метод за елиминирането им. Затова е важно да се разбере какъв вид токсични вещества има в тялото и чак тогава да се търси начин за тяхното безопасно отделяне.

Изследвания за наличие на тежки метали в човешкия организъм са различни. Най-често се вземат проби от кръв и урина, но много от вредните съединения са вградени в самите тъкани, а стойностите им в кръвта /урината са фалшиво занижени. Препоръчват се допълнителни изследвания на слюнка, изпражнения, секрети от изпотяване,  анализ на косата, дишането, биопсии на мастна тъкан. Въпреки това и тези изследвания имат ограничения. Пробите от коса могат да отразяват само избрани нива на токсичност в кръвния поток през последните няколко седмици, а пробите от изпражнения показват какво се отделя от стомашно-чревния тракт. Мастните биопсии показват, че концентрациите на токсини варират в различни участъци. Всички тези изследвания са трудоемки и скъпи като разход, а могат да доведат до объркване. Ниски серумни концентрации не означават, че няма високи нива в костите или жизненоважни органи като бъбреците или мозъка. Стойностите, отчетени в урината, косата и изпражненията показват способността на организма да отделя токсините, а нарушените им функции може да доведе до по-бързо акумулиране в тялото.

Клиничният подход към елиминирането на натрупани токсични съединения в човешкото тяло включва 3 последователни етапа:

Избягването на токсични вещества. Всеки човек носи сам отговорността за здравето си. Опасните вещества би следвало да бъдат обозначени при етикиране, а кутиите за цигари също носят достатъчно послания за вредите. Токсини има и при много промишлени производства. От клинична гледна точна е полезно при снемане на анамнезата да бъде направен подробен опис спрямо въпросите, зададени по-горе. Има 6 ситуации, при които това може да се случи:

 • Поглъщане
 • вдишване
 • контакт с кожата
 • обонятелно предаване чрез мирис
 • вертикално предаване (от майката на бебето)
 • проникване в телесните тъкани при хирургични операции, стоматология, инжектиране и пр.

Подпомагане на организма за пречистване.  Основните органи като черен дроб, бъбреци, бели дробове и кожа са верните стражи, които се стремят да изхвърлят токсините. Конкретните начини за тези процеси зависят от химичните свойства на вредните вещества. Това се случва след образуване на водоразтворими съединения, които да бъдат изхвърлени с помощта на бъбреците, обработване до по-нетоксични форми като метилиране на арсен, свързване с различни протеини и ензими. Всички тези процеси протичат строго индивидуално и зависят дори от начина на хранене. Важно е да се установи дали е приеман алкохол или лекарства, които са хепатотоксични, за да се направи оценка на функциите на черния дроб. Извършват се и тестове за органични киселини в урината.

Въпреки всички усилия човешкия организъм не е в състояние ефективно да отделя някои токсични химични вещества. Те не могат да бъдат ефективно разградени, а при опит да бъдат изхвърлени след като попаднат в кръвния поток достигат до бъбреците, където отново се абсорбират от тялото. Например витамин D, който улеснява усвояването на калций от червата може да увеличи абсорбцията на токсичните олово, алуминий и кадмий, което от своя страна може да увеличи метаболизма на витамин D. Живакът променя стомашно-чревната абсорбция на необходимите хранителни вещества и може да ги доведе до дефицитите им. Някои устойчиви органични замърсители, които са били натрупани в мастната тъкан при загуба на тегло, ограничаване на калориите или усилена физическа активност могат да потиснат функциите на щитовидната жлеза. След биоакумулиране отделни токсини могат да предизвикат автоимунни заболявания.

Кожата е най-обширния човешки орган. Освен за защита срещу нахлуване на патогени тази телесна обвивка е един от основните органи за детокс. Голям брой токсини се отделят при изпотяване. Някои изследвания показват, че значителни количества токсини биват изхвърлени именно чрез кожата по време на обилно изпотяване. Въпреки голямото внимание на сауните и различни методи за нагряване със специфични електромагнитни честоти се оказва, че няма разлика в скоростите на изхвърляне на токсини при изпотяване, което се получава при упражнения, инфрачервена или класическа сауна.

Тежки метали в мастилата на татуировките причиняват заболявания От друга страна някои мастилата за татуировки са с неясен състав. В много от случаите се търси съвет и дори отговорност от направилия татуировката, но колкото и добре стерилизирани да са инструментите може да се наложи да потърсите адекватно лечение от специализиран лекар – дерматолог. Всеки организъм е различен, а понякога самите цветове водят до проблем. Сега ще видим какви са възможните причини.

Всъщност няма строга регулация на използваните пигменти при мастилата за татуиране. Напълно възможно е в древността да са били напълно натурални. С повишаване на изискванията за цветове, които да траят десетилетия логично се променят и съставките.

Вече е ясно, че някои червени мастила съдържат живак, а други – тежки метали като кадмий или железен оксид. Освен алергични реакции могат да доведат до екзема и нелицеприятни белези. Олово, антимон, берилий, хром, кобалт, никел и дори арсен участват в богатата палитра на другите мастила. Все повече се налагат исканията за указание на точния състав на съдовете с боя. Ето защо ако искате да татуирате голямо червено сърце е добре да се поинтересувате дали в пигмента има тежки метали или са използвани натурални източници като сандалово дърво. И действително, справката в български онлайн магазини за бои, машини и аксесоари за татуси  показва, че освен цвят, обем в мл на опаковката и цена няма информация за състава на багрилото. Тъй като целта на изрисуването е да бъде възможно най-трайно то тежките метали остават в кожата, а понякога нежеланите реакции се изявават не след дни, а години. Освен това вследствие на магнетизма на тежките метали можете да получите изгаряне при реанимация.

Оказва се, че дъгата от стотици нюанси постоянни бои за татуиране си има и обратна страна. В човешката кожа се инжектират средно по 2,5 mg пигменти на 1 кв. см. Когато се направи татуировка в горната част на рамото 20 на 20 см или общо 400 кв. см получаваме 1 грам пигменти. Дали това е много? Имайте предвид, че хората с много татуировки могат да имат 40 грама пигменти, сред които и токсични тежки метали. Ако един златен пръстен е между 5-10 грама, за 40 грама все едно имате ланец от живак, примерно. Нещо повече, когато татуировките променят цвета си или избледняват, това означава, че пигментите са започнали своята миграция в тялото. С помощта на кръвообращението те могат да се натрупат в лимфните съдове. В такива случаи е невъзможно да разбиете пигментите с помощта на лазер. Не е ясно доколко са уместни татуировките при жени, преживели операция за отстраняване на гърдата поради злокачествено заболяване. 

Специалните лекарства, за които ще стане дума, са разработени с цел свързване с определени типове токсини и безопасното им извеждане от организма. Тъй като самите вещества са нови, някои са се появили през последните години все още липсват подробни данни относно ефективността им и страничните ефекти.

Избрани храни и добавки вече са потвърдили ефективността си при безопасното детоксикиране на различни видове токсини като тежки метали и радионуклеиди.

С нарастващото осъзнаване, че в днешно време съществуват реални заплахи да бъдем под въздействието на различни токсични вещества, които да бъдат задържани в тялото нараства и броят на храните, хранителните добавки, процедурите и методите за справяне с всички тях. За съжаление много от програмите и терапиите не могат да представят научни изследвания за ефективността си. От друга страна пациентите са готови почти на всичко, за да бъдат пречистени. Ако можем да обобщим в няколко стъпки, при подобни ситуации следва да се извърши:

Специфично токсилогично изследване според историята на пациента

Откриване на аномалии и елиминирането им чрез комбинация от хранителни вещества като

 • глутатион и съдържащи сяра храни, добавки N-ацетилцистеин, таурин, метилсулфонилметан и др.
 • фолиева киселина и свързаните с нея хранителни вещества за отделяне на арсен
 • терапия с липоева киселина за детокс на микотоксини
 • комбинация от калций, желязо и цинк за намаляване на абсорбсията на тежки метали
 • ядливи кафяви водорасли като Ламинария и Фукус за 100% органично и безвредно пречистване от тежки метали и радионуклеиди
 • диетични фибри в ролята на пребиотик за чревната флора,  намаляване на абсорбсията и улеснено изхвърляне от организма

Редовното изпотяване (и използването на напитки за запазване на водно солевия баланс) чрез упражнения и сауна.

В публикацията от 2013 г. Chelation: Harnessing and Enhancing Heavy Metal Detoxification—A Review [3]  се разглеждат начините за детоксикация на организма от тежки метали с помощта на хелатотерапия.

В човешкото тяло има много хелати - метали, които имат 2 и повече координационни връзки. Металите с окислително действие (със заряд повече от 2) се свързват в тъканите с част от минералите в скелета или с албумин, ензими, пептиди и аминокиселини като цистеин, метионин и селенометионин.

Кадмий, олово и живак нямат съществени биохимични роли, но могат да предизвикат тежка токсикоза в множество системи от органи тъй като се свързват с тъканите, причиняват оксидативен стрес, засягат ендокринни функции и пречат на функционирането на катиони като магнезий и цинк. Токсичните метали създават рискове за най-младите, тъй като експозициите в началото на живота пречат на цялостното им развитие и предизвикват физически, интелектуални и поведенчески увреждания за цял живот. Международната агенция за изследване на рака класифицира

 • кадмий като известен канцероген
 • неорганично олово като вероятен канцероген
 • метилживак като възможен канцероген

С провеждането на множество научни изследвания става ясно, че дори и малки дози, които са в определените като безопасни граници могат да доведат до увреждания.  Старите тръби на канализацията също може да отделят олово в питейната вода.

Например дори при стойности под 2 µg / dL олово в кръвта при деца може да спадне коефициента на интелигентност.

За безопасни са определени стойностите под 5 µg / dL.

Хелатотерапия се препоръчва при стойности над 45 µg / dL.

Подобни практики имат за цел да подпомогнат процесите на детоксикация на организма чрез образуване на комплекси с глутатион и други малки молекули и тяхното безопасно отделяне. Въпреки всички взети мерки понякога има опасност от рециркулация на тежките метали и реабсорбция чрез бъбреците.

Произведените фармацевтични медикаменти, които спомагат за пречистване от тежки метали са различни видове.

Dimercaprol е първия антидот на газ на арсен, който е на маслена основа и може да прилаган с болезнени мускулни инжекции. Обикновено се приготвя с фъстъчено масло, което създава риск от алергична реакция.

DMPS (димеркаптопрофан сулфонат) и DMSA се използват от половин век и има множество изследвания в Русия, Китай и Япония. Водноразтворими са и се предлагат в различни форми - перорална, интравенозна, трансдермална, супозитории.

Когато DMSA препарат е приет през устата неговата ефективност може да бъде намалена от чревна дисбактериоза и да се абсорбират едва 20%. След като навлезе в плазмата, DMSA се свързва с протеини като албумин в 95% т.е. изключително малки количества присъстват като свободно лекарство. 10-25 от перорално приложената доза DMSA се отделя чрез урината в рамките на няколко часа до 1 денонощие. Останалата част се отделя чрез изпражненията. С помощта на този хелат чрез урината се отделят токсичните арсен, кадмий, олово, метилживак и неорганичен живак. Но освен тези токсични за човека вещества се отделят и ценните цинк, желязо, калций и магнезий. В едно проучване се оказва, че при лечение с DMSA след експозиция на неорганичен живак се случва преразпределение и живакът се пренасочва от бъбреците и черния дроб към неврологичните аксони.

Въпреки че хелатотерапията се счита за безопасна се съобщава за 3 смъртни случая, свързани със загуба на калций, която е довела до спиране на сърцето. Тъй като това са лекарства и имат странични ефекти, лечението с тях започва едва след като проведените изследвания покажат многократно допустими дози на токсични вещества и не могат да продължават дълго поради изчепване на ценни микроелементи.

Хелатиращите средства се отделят в рамките на няколко часа или дни от тялото. За разлика от тях токсичните вещества може да са се натрупвали с месеци и дори години и са навлезли в различни тъкани като не всички се свързват с тези медикаменти. Обикновено хелатиращите лекарство достигат до най-лесно достъпните метали в плазмата, бъбреците и черния дроб, а много по-трудно достигат до костите и централната нервна система. След проведени изследвания на кръвта стойностите ще бъдат фалшиво понижени и дори в норми, защото няма как да се измерят стойностите на тежки метали в костите. Те обаче могат отново по пътя на кръвообращението да достигнат до вътрешните органи и да проявят токсичните си ефекти. Използването на подобни лекарства причинява различни промени, които се проявяват като странични ефекти. Именно затова е важно плавното начало и постепенното увеличаване на дозите спрямо индивидуалната толерантност на всеки пациент. Лечението с хелатори трябва да се разглежда като дълъг маратон, а не като бърз спринт.

Комбинираната терапия повишава отделянето на тежки метали от различни части на тялото, позволява да бъдат намалени дозите на хелаторите и намалява преразпределението на токсични метали на едно място (например кости или черен дроб) към по-чувствителни места като мозъка. Особено добри са комбинациите с антиоксиданти и малки молекули, съдържащи тиолови групи.

Отравянето с олово е признато като основен риск за общественото здраве. Въпреки че са предприети различни здравни мерки за контрол над експозицията на олово, все още се докладват случаи на подобни отравяния.

В публикацията от 2012 г. Toxicity of lead: A review with recent updates [4]  се дава информация за рисковете за отравяне с този метал и начини как да го изведем безопасно от човешкия организъм.

Оловото (Pb) се среща навсякъде и е един от най-рано откритите метали. Уникалните му свойства като мекота, висока ковкост, еластичност, ниска точка на топене и устойчивост на корозия са довели до широкото му използване в различни индустрии като производството на автомобили, бои, керамика, пластмаси и др.Пик в обработката на олово се отчита след XVIII в., а днес олово има почти навсякъде. Това от своя страна води до многократно увеличение на свободното олово в организмите и околната среда.

 • Остро отравяне при за кратък срок, но с високи дози олово. Отчитат се стойности 100-120 µg / dL. Симптомите са болки в мускулите, умора, болки в долната част на корема, главоболие, повръщане, припадъци и кома
 • Хронично отравяне за дълъг период с повтарящи се ниски дози на олово. Отчитат се стойности 40-60 µg / dL Симптомите са продължително повръщане, енцефалопатия, летаргия, делириум, конвулсии и кома.

Оловото е силен токсин, а причинените от него увреждания са добре известни. Той не е биоразградим и затова е трудно се рециклира от природата. Натравянето на човек с олово се осъществява чрез различни източници като бензин с олово, промишлени процеси като топене на олово и изгаряне на въглища, бои на оловна основа, тръби с олово или спойка на оловна основа във водоснабдителните системи, рециклиране на батерии, мрежи и лагери. Не е открито “безопасно” ниво на олово в човешкия организъм. Острото отравяне с олово днес е свързано с определени професии и се среща сравнително рядко. Хроничното отравяне с ниски дози от друга страна се среща много по-често при нива от олово в кръвта от около 40-60 ug / dL. Това отравяне може да причини тежки последствия, ако не бъде открито и лекувано навреме като продължително повръщане, енцефалопатия, летаргия, делириум, конвулсии и дори кома.

Централната нервна система и периферната нервна система се повлияват от експозицията на олово. В сравнение с другите системи изглежда нервната е най-чувствителната спрямо този метал. При възрастните са по-изразени ефектите върху периферната нервна система, а при децата върху централната. Прогресивната дегенерация на някои части от мозъка (енцефалопатия) е пряк резултат от отравяне с олово, а основните симптоми са раздразнителност, понижено внимание, затъпяване, главоболие, мускулен тремор, загуба на памет и халюцинации. По-тежките прояви се отчитат при много високи дози на олово и включват делириум, липса на координация, парализа, атаксия и кома. Ембрионите, бебетата и малките деца са особено уязвими към неврологичните ефекти на оловото, тъй като бързо развиващата се нервна система абсорбира по-голямата част от този токсичен метал. Делът на циркулиращото олово, което навлиза в мозъка на децата е значително по-голямо в сравнение с възрастните. Дори и при ниски стойности на олово децата може да изглеждат невнимателни, хиперактивни и раздразнителни. При по-високи дози се забавя растежа, интелектуалното развитие е забавено, нарушена е краткотрайната памет, отчита се и загуба на слуха. Последиците върху периферната нервна система от натравяне с олово са свързани с периферна невропатия поради деградация на миелиновата обвивка, мускулна слабост, умора и липса на координация.

Вече писахме за костния мозък и неговите функции за образуването на червени кръвни клетки (еритроцити), които съставят близо ½ от обема на всички клетки в човешкото тяло. Намаленият брой еритроцити е известен  като анемия. Има различни видове анемии. Оловото директно засяга процесите на кръвотворене чрез ограничаване на образуването на хемоглобин, който доставя кислород с помощта на еритроцитите. Освен това оловото намалява продължителността на живота на червените кръвни клетки, който обикновено е 120 дни. Анемията, която е причинена от отравяне с олово може да бъде хемолитична (при внезапно отравяне с високи дози олово), или хронична анемия, когато нивото на олово се акумулира и има продължително въздействие. Въпреки, че за отравяне с олово се приемат високи серумни стойности, дори и тези под 10  µg / dl могат да причинят анемия.

Увреждания на бъбречните функции се открива при сравнително високи дози отрово (над 60 µg / dl ), но се съобщава и за увреждания и под 10 µg / dl. Взависимост от количеството олово, периодът на прием и индивидуални характеристики може да се наблюдава остра или хронична нефропатия. При острата нефропатия оловото не предизвиква появата на протеин в урината, но може да доведе до анормално отделяне на глюкоза, фосфати и аминокиселини. Тази комбинация е наречена синдром на Фанкони. Хроничната нефропатия е много по-тежка и може да доведе до необратими функционални и морфологични промени в бъбреците, а също и до хипертония.

Сърдечно-съдовата система също е засегната при натравяне с олово. Дори и ниски нива могат да доведат до хипертония. Освен това се отчитат исхемична коронарна болест на сърцето, мозъчно-съдови увреждания и заболявания на периферните кръвоносни съдове.

Репродуктивната система както на мъжете, така и на жените е засегната от оловото. При мъжете се отчитат намалено либидо, намалена подвижност и брой на сперматозоидите, хромозомни увреждания, безплодие, нарушена функция на простатата и промени в серумния тестостерон. Жените от друга страна са по-податливи на безплодие, спонтанен аборт, преждевременно разкъсване на плацентата, прееклампсия, хипертония и преждевременно раждане. По време на бременността  оловото влияе пряко върху развитието на плода.

Костите са основното място, където се натрупва оловото. В някои случаи то се натрупва по повърхността на самите кости, а в други навлиза много по-дълбоко и достига чак до костния мозък, който е отговорен за образуването на кръвните клетки. Оловото може лесно да навлезе в кръвообращението и така да увреди и други органи и тъкани.

При възрастните 85-95% от оловото се съхранява в костите, а при децата - 70%. При тях концентрацията в меките тъкани е по-висока. Съхранението и раздвижването на оловото в костите зависи от дозата/скорост на натравяне с олово, възраст, бременност, начин на хранене, пол и дори раса.

Оксидативният стрес представлява дисбаланс между производството на свободни радикали и способността на организма лесно да ги преодолява. Под въздействието на олово се получава оксидативен стрес поради генерирането на реактивни кислородни видове, отделни атоми кислород и водороден пероксид, а запасите от антиоксиданти бързо се изчерпват. Свободните радикали улавят електроните от липидите, които се намират в клетъчните мембрани и увреждат клетките. Може да се каже, че оловото е убиец на клетъчно ниво.

Йонен механизъм на токсичност се дължи на способността на оловото да замества други двувалентни катиони като Са2 +, Mg2 +, Fe2 + и едновалентни катиони като Na+ (въпреки че е по-лесно двувалентните да бъдат заместени). Именно по този начин се засягат различни основни биологични процеси в тялото. Установени са промени в клетъчни процеси като вътрешно и междуклетъчно сигнализиране, клетъчна адхезия, сгъване и узряване на протеини, програмирана клетъчна смърт (апоптоза, която туморните клетки избягват), йонен транспорт, ензимна регулация, освобождаване на невротрансмитери и пр. Йонният механизъм уврежда нервната система, защото след като замени калциевите йони оловото може да премине през кръвно-мозъчната бариера. Оловото нанася много по-големи поражения върху децата.

След като навлезе в тялото е почти невъзможно оловото да бъде премахнато. Затова се препоръчват превантивни мерки против натравяне както на отделните индивиди, така и на цялото общество. Стратегиите за превантивна медицина са насочени главно към скрининг на кръвните показатели за олово при децата, които са изложени на риск от натравяне. Ако бъде открито олово в кръвта се извършва медицинска намеса с цел да се контролират нежеланите ефекти от отравянето и да се предотврати бъдещо натрупване на олово. Стратегията за общественото здраве има по-голям обхват на влияние и действа на ниво население с цел намаляване на риска от експозиция на олово в обитаемите от хората региони.

Начинът на хранене също играе важна роля за предотвратяване на токсичността, причинена от олово. Проучванията показват, че усвояването на минерали, флавоноиди и витамини от хранителните продукти може да осигури защита както от оловото в околната среда, така и от това, което вече присъства в организма. Тези хранителни вещества играят ключова роля във възстановяването на баланса между антиоксидантите и окислителите, които причиняват оксидативен стрес. Тъй като вече е известно, че изкуствено произведените хелатори имат странични ефекти поради изчерпването на полезни микроелементи от организма, в последно време се търсят безвредни природни алтернативи.

Известно е, че хората, които се хранят с богати на антиоксиданти храни имат различни ползи за здравето си. За да се повишат нивата на антиоксидантите в организма трябва да предпочетем естествените храни от природата, които съдържат различни видове лесноусвоими от организма оксиданти, а не изкуствено създадените хранителните добавки, които са богати само на един или няколко антиоксиданта.

Истински бум в откриването на витамините се случва през 30-те и 40-те години на XX в.  и за това са присъдени награди Нобел. Вече е установено, че витамин С (аскорбинова киселина) и витамин Е (токоферол) могат да прочистят оловото от тъканите и да възстановят антиоксидантния баланс.

Витамин С (аскорбиновата киселина) за който сме писали, че причинява болестта скорбут и е открит през 1933 г. е може би най-проучвания витамин, когато става дума за предотвратяване на оксидативен стрес, причинен от натравяне с олово. Този витамин има свойството да влияе на реактивните кислородни видове. Освен това може да се използва при бременност и кърмене. За  възстановяване на черния дроб. е удачна комбинацията от витамин С и витамин B1 (тиамин).

Витамин B1 (тиамин) защитава организма срещу краткотрайните последствия при отравяне с олово. В изследване на плъхове се доказва, че нивата на олово в черния дроб и бъбреците са значително намалени.

Витамин B6 (пиридоксин) е важен ко-фактор, който участва в метаболизма и е отговорен за синтеза на цистеин от диетичен метионин. Този витамин действа като антиоксидант и умерен хелатор.

В изследването от 2012 г. Clioquinol and vitamin B12 (cobalamin) synergistically rescue the lead-induced impairments of synaptic plasticity in hippocampal dentate gyrus area of the anesthetized rats in vivo. [5] се доказва, че витамин B12 (който можете да намерите като спрей за нос с Метилкобаламин или Хидроксокобаламин) подпомага възстановяване след увреждания, причинени от олово.

Витамин Е (α-токоферол) е мастноразтворим витамин с множество ползи за здравето. Благодарение на силните си антиоксидантни свойства този витамин може да предотврати процесите на окисление. Освен това повлиява върху увредените от оловото еритроцити. Витамин Е може да се използва в комбинация с медикаменти за хелатотерапия, както и други антиоксиданти.

Флавоноидите са естествени полифенолни съединения. Те се срещат основно в плодовете, зеленчуците и някои напитки, а антиоксидантните им свойства са потвърдени от различни научни изследвания. Биофлавоноидите са открити от Алберт Сент - Дьорди, за когото вече писахме, че е получил Нобелова награда за откриването на витамин С и синтезирането му от сурови червени чушки.

Кверцетин е един от най-известните и доказали ефективността си биофлавоноиди. Той е със висока антиалергична активност и мощни противовъзпалителни функции. Защитава храносмилателната и дихателната система, а също и очното здраве. Наличието на множество хидроксилни групи в неговата химична структура обяснява антиоксидантните и метало-хелиращи свойства. Тези хидроксилни групи с помощта на карбонилната група лесно даряват електрони и стабилизират свободните радикали. Кверцетинът се свързва с йоните на оловото и подпомага прочистването на бъбреците. Множество научни изследвания показват, че кверцетинът е с безвреден и може да е обещаващо лекарство за премахване на токсични тежки метали от организма.  

Не случайно кверцетин има и във Вертера Гел Форте

Алфа липоева киселина също е доказан антиоксидант, който се произвежда в малки количества и от човешкото тяло. Тя присъства в някои храни, разтворима е както в мазнини, така и във вода и затова има по-голям обхват на действие. Алфа липоевата киселина (ALA) атакува реактивните кислородни видове и предотвратява образуването на липидни пероксиди. Освен това може да възстанови други антиоксиданти като витамин С и Е. Самата тя няма хелатиращи свойства за токсични метали, но намалява окислителните процеси и може да се използва с медикаменти като DMSA. С нейна помощ отстраняването на олово в мозъка е по-ефективно в сравнение с черния дроб, бъбреците и меките тъкани.

Антиоксидантите от билките се използват поради ниската им цена и малкото странични ефекти. Действителното им прилагане като потенциални медикаменти е ограничено поради налагащото се по-дълго лечение. Те се приемат по-скоро като превантивна, отколкото терапевтична мярка. Освен това много от билковите лекарства имат ниска степен на бионаличност в организма. Изискват се много по-високи и повтарящи се дози за поддържане на терапевтичния праг в организма.

Чесънът е лечебно растение, което освен като подправка има редица терапевтични свойства. Характерният му мирис се дължи на активното вещество алицин. Чесънът предотвратява оксидативния стрес чрез хелатиране на оловните йони и неутрализиране на свободните радикали. За целта се използват силни екстракти от чесън.

Куркумата съдържа активно жълтеникаво полифенолно съединение - куркумин. Има съобщения за неговите антиоксидантни, пречистващи и метало-хелиращи свойства. През 2003 г. изследвания върху плъхове за първи път доказват, че куркуминът намалява невротоксичността, породена от олово. Въпреки обнадеждаващите резултати основния недостатък, свързан с употребата на куркумин е неговата ниска бионаличност. Това се дължи на лошата водна дисперсия и слабата абсорбция от червата, съчетана с бързо елиминиране от жлъчката.

Основният недостатък на билковите антиоксиданти е тяхната слаба бионаличност в организма, която се дължи на ниска разтворимост и бързо напускане. Въпреки че са безопасни за употреба са нужни други стратегии за подобряване на ефективността им.

Нанокапсули на основата на липиди повишават ефективността на антиоксидантите чрез подобряване на тяхната разтворимост, бионаличност и чрез предотвратяване на нежелани взаимодействия с други хранителни вещества. Освен осигурената стабилност и контролирано освобождаване на антиоксидантите този вариант с нанокапсулиране позволява да се удължи срока на годност.

Разработени са много средства за капсулиране и доставяне на терапевтични лекарства. През последните години биоразградимите полимерни наночастици привличат все по-голямо внимание. Въпреки развитието на различни синтетични и полусинтетични полимери все още се използват природни полимери като хитозан и желатин.

Учените обръщат особено внимание на натриевия алгинат, който подпомага доставянето на лекарства. Вече писахме за алгинатните превръзки, които са на база на кафяви морски водорасли, главно от вида Ламинария и спират навлизането на бактерии в раните, намаляват възпалението, подпомагат синтеза на колаген, ускоряват зарастването на тежки и хронични рани. Освен това алгинатите са носители на лекарства като Ибупрофен. Те позволяват на кожата да диша и като силни сорбенти се свързват с патогенните микроорганизми. Тъй като са произведени от водорасли, алгинатите са подходящи за вегани и хора с различни религиозни убеждения, за които меките желатинови капсули с животински произход са забранени.

Изследване от 2013 г. Tobacco Smoke Exposure During Pregnancy Increases Maternal Blood Lead Levels Affecting Neonate Birth Weight [6] има за цел да оцени влиянието на оловото от цигарения дим върху растежа на плода като се измерват концентрациите на олово в кръвта на 150 здрави бременни жени. Вече сме писали за 7 причини за спиране на цигарите, както и че тютюнопушенето може да доведе до увреждане на оптичния нерв  и влошаване на зрението поради изчерпване на витамин B12.

Пушенето на цигари е може би един от най-честите източници на олово като засяга голяма част от населението по света. Тютюнът съдържа олово, което навлиза в общата въздушна струя на дима и се вдишва от пушачите.

Изчислено е, че при всекидневно пушене на 20 цигари в организма навлизат между 1 и 5 μg олово.

Според СЗО тютюнев дим от изгаряне на 1 цигара може да съдържа от 17 до 980 ng олово.

Въпреки че през последните години се наблюдава намаляване на броя на активните пушачи, тютюнопушенето все още е сериозен риск за активните и пасивните пушачи, които също вдишват цигарения дим. Това е особено опасно за бременните жени. Епидемиологични проучвания, проведени в Институт на майката и детето във Варшава, Полша показват, че 25-30% от бременните жени пушат активно, а близо 60% са пасивни пушачи.

Острото отравяне с олово е рядко, но хроничното приемане на ниски дози олово остава проблем, защото се натрупва в бъбреците, белите дробове, черния дроб, костите и пр. По време на бременност заради хормоналните промени оловото в костите може да се раздвижи и чрез кръвообращението да достигне до плода. Дори и майката да е спряла цигарите при установяване на бременността, в нейните кости най-вероятно се съдържа олово и това да доведе до гестационна хипертония/прееклампсия, спонтанен аборт, проблеми с плацентата и преждевременно раждане. В допълнение натравянето с олово дори и с ниски дози може да повлияе неблагоприятно на теглото на новороденото и да доведе до забавено развитие на децата.

За целта на това проучване са включени 150 здрави бременни жени с неусложнена едноплодна бременност в първи триместър. Всички те са дали съгласието си писмено. В проучването не са включени бременни с прееклампсия, хипертония, захарен диабет, активен хепатит, бъбречни и сърдечно-съдови заболявания. Социално-икономическият статус на участничките е сходен. Всичките са живели в градска среда, никоя от майките не е пила алкохол, а нито един от зародишите не показва аномалии при прегледа с ултразвук. При първото посещение чрез разпитване е събрана информация за историята на пушене.

От общо 150 бременни, включени в проучването 70 са пушачи, а 80 - непушачи. Средният брой цигари дневно е 8.8, а средната продължителност на тютюнопушенето преди зачеването е 8.4 години.

Като пушачи са определени тези жени, които пушат минимум 5 цигари на ден, пушили са минимум 2 години преди зачеването и продължават да пушат по време на бременността.

Като непушачи са определени бременните, които никога не са пушили и не са били изложени на тютюнев дим в околната среда по време на бременността си.

Класификацията е потвърдена чрез измерване на серумния котинин при бременните жени - основния метаболит на никотина. Нивото от 15 μg / L е прието като гранична стойност между групата на непушачите и пушачите.

За целта на изследването е взета  кръв на гладно през първия, втория и третия триместър на бременността. По време на изследването се откриват 3 изотопа на оловото (206Pb, 207Pb и 208Pb).

В групата на майките - пушачи концентрацията на серумния котинин е средно 76,1 μg / L и нараства с увеличаване на броя цигари дневно. В групата на непушачите серумния котинин присъства само в 2 от 80 жени и е по-скоро като следи със стойности 1.2 и 5.9 μg / L. И в двете групи новородените се раждат в сходна гестационна седмица, като не са отчетени усложнения по време на раждането и в двете групи.

При увеличена концентрация на олово в кръвта на майките пушачи новородените са с по-ниско тегло, по-нисък ръст и по-малка обиколка на главата.

Въпреки тютюнопушенето в кръвта на пушачките не са открити толкова високи нива на олово, което може би се дължи на приема на мултивитамини, които съдържат калций и желязо. Освен това бременните майки приемат витамин B9 (фолиева киселина), който също може да намали абсорбцията на олово в кръвта през тънките черва. Нивата на оловото спадат между 12 и 20-та седмица от бременността, което се обяснява с образуването на органи на плода и намалените концентрации на червени кръвни клетки поради увеличаване на плазмения обем. След 20-та седмица нивата на олово се повишават и достигат своя връх през третото тримесечие. Въпреки че 99% от оловото в цялата кръв е свързано с еритроцитите, оловото, което е в свободно състояние в плазмата може да премине през плацентата.  От това изследване става ясно, че в края на бременността се активират процеси на мобилизация на калций от костите и най-вероятно те са причината на повишените стойности на олово в плазмата, които повлияват на растежа на плода.

Новородените от майките - пушачки са с около 300-400 грама по-леки от новородените на майките - непушачки. 5.4% от новородените са с тегло под 2 500 грама, което е свързано с ниво на олово в кръвта на майката над 4 μg / dL.

В проучването Influence of maternal bone lead burden and calcium intake on levels of lead in breast milk over the course of lactation. [7] участват 367 жени, които кърмят бебетата си в Мексико Сити в периода 1994-1995 г. Нивата на олово в кръвта и майчиното мляко са измерени 1,4 и 7 месеца след раждането. 1 месец след раждането е измерено и оловото в костите. Резултатите показват, че средните нива на олово в майчиното мляко са

 • 1 месец след раждането - 1.4  μg / dL
 • 4 месеца след раждането - 1.2 μg / dL
 • 7 месеца след раждането - 0.9 μg / dL.

Отчита се значителна тенденция за намаляване в хода на лактацията. Хранителна добавка с калций ускорява намаляването на олово в майчиното мляко с 5-10%. Макар и това да са скромни резултати за намаляване на този токсичен метал, е от голямо значение за новородените, които тежат около 3000 грама. В това изследване не е проучено дали майките са пушачки или не.

В изследването от 2005 г. Low-Level Environmental Lead Exposure and Children’s Intellectual Function: An International Pooled Analysis [8] се проучва връзката между изоставането в интелектуалното развитие при децата и обявени за ниски стойности на олово в кръвта под 10 μg / dL.

Основната изходна мярка е пълният тест за интелигентност, който е комбиниран резултат между словесни и работни задачи. Нивото на олово се определя след вземане на кръв. По време на изследването се разпитва родител (обикновено биологичната майка) и тя също прави тест за интелигентност. Отчитат се и пола на детето, реда на раждане, тегло при раждане, образование и възраст на майката, семейно положение, дали е пушила и е употребявала алкохол по време на бременността.

От проведения анализ става ясно, че най-високи са средните стойности на олово в кръвта на децата от бивша Югославия, а най-нисти в Рочестър и Бостън.

 • Средната пикова или максимална концентрация на олово в кръвта е 18 μg / dL.
 • Средната възраст, на която нивата на олово в кръвта на децата достигат своя пик е 2.5 години.
 • На възраст между 5 и 7 години концентрациите спадат под  9.7 μg / dL.
 • 244 деца (18% от изследваните) са имали максимална концентрация на олово в кръвта под 10 μg / dL.
 • 103 деца (8% от изследваните) са имали максимална концентрация на олово в кръвта под 7.5 μg / dL.

Средният коефициент на интелигентност на всички деца е приблизително 93. Най-висок е сред децата в Бостън и най-нисък при децата от бивша Югославия. Коефициентът на интелигентност на 103 деца с максимални нива на олово в кръвта под 7.5 μg / dL.е значително по-висок от коефициента на 1230 деца с олово над 7.5 μg / dL.

 • Преди 1970 година за застрашаващи здравето са определени стойностите в кръвта над 60 μg / dL.Те са водели до симптоми на отравяне като коремни болки, анемия, енцефалопатия и смърт.
 • През 1971 г. стойностите са намалени от 60 на 40 μg / dL.
 • През 1978 г. са намалени до 30 μg / dL.
 • През 1985 г. са намалени до 25 μg / dL.
 • През 1991 г.  са намалени до 10 μg / dL.

Тези непрекъснати намаления на приемливи нива на олово в кръвта на децата са мотивирани от доказателства, които показват че ниски концентрации в кръвта като 10 μg / dL са свързани с неблагоприятни ефекти като понижен коефициент на интелигентност.

Редица изследвания показват, че новородените и децата до 2 години абсорбират повече олово от по-големите деца и възрастните. Усилията за предотвратяване на нахлуване на олово в организма трябва да се извършват преди бременността или преди раждането на детето. Резултатите от това изследване доказват, че е важна първоначалната превенция, защото вече e ясно, че дори и ниски концентрации на олово в кръвта могат да имат последствия върху развитието и здравето на децата. Въпреки, че концентрации на олово в кръвта под 10 μg / dL се считат за “нормални”, те са значително по-високи от тези на хората преди индустриалната революция.

Изследването от 2007 г. The Conquest of Lead Poisoning: A Pyrrhic Victory [9] отново се обсъжда токсичността на оловото. През 60-те години на XX в. в болниците в САЩ били хоспитализирани хиляди деца с оловна енцефалопатия, а 1 от 4 деца умира. През последните 30 години нивата на олово в кръвта на възрастни и деца са спаднали значително в резултат на забраните за използване на олово в бензин, бои и консервирани храни, а последното десетилетие от отравяне с олово е починало само 1 дете. Но последните изследвания повдигат сериозни съмнения дали спадът на оловото може да бъде обявен за победа. През последните 100 години след откритието, че оловото е особено опасно за децата са идентифицирани и други токсични вещества, които влияят неблагоприятно на развитието им като полихлорирани бифенили, тютюн, живак, манган и арсен. Дори и опасността от отравяне с олово да е намалена, днес има хиляди други вещества, много от които с неизяснено действие върху човешкия организъм.

Аутизмът е увреждане, което включва социална изолация, дефицити в комуникацията и стереотипно /повтарящо се поведение. Дълги години патофизиологичната етиология, която предизвиква аутизъм остава неуловима и противоречива. Отчита се влиянието както на генетичните фактори, така и на тези на околната среда. Едни от най-важните екологични фактори са свързани с натоварването на организма с живак, олово и други токсични метали. Открити са много прилики между симптомите на отравяне с живак и аутизма при децата. Друго изследване установява, че замърсители на въздуха и особено живак повишават риска от развитие на аутизъм. Друго проучване установява, че децата с аутизъм са имали двойно по-високи нива на живак в млечните си зъби в сравнение със здравите деца.

В друго проучване след прилагане на гореспоменатия медикамент DMSA открива, че при децата с аутизъм стойностите на живак са 3.1 пъти повече от здравите контроли, а нивата на олово и кадмий не се различават значително.

Изследването от 2009 г. The Severity of Autism Is Associated with Toxic Metal Body Burden and Red Blood Cell Glutathione Levels [10] изследва връзката между симптомите на детския аутизъм, токсичните метали в тялото, червените кръвни клетки и нивата на глутатион.

Тежестта на аутизма е оценена с помощта на:

 • професионална оценка на базата на графика за диагностика на аутизма
 • родителски оценки, основаващи се на наблюдение на поведението и нарушенията в развитието
 • скала за определяне на тежестта на аутизма

Токсичните метали са определени чрез отделянето им в урината преди и след прием на DMSA. Измерен е и глутатионът в червените кръвни клетки.

В изследването вземат участие деца, които

 • са с разстройства от аутистичен спектър, диагностицирани от психиатър, психолог или педиатър
 • на възраст 3-8 години
 • нямат зъбни пломби от живачни амалгами (поради възможно взаимодействие с DMSA)
 • Не са употребявали досега DMSA или други изписани с рецепта хелатори
 • нямат алергии към DMSA
 • нямат анемия или в момента не се лекуват от желязо-дефицитна анемия
 • нямат чернодробно или бъбречно заболяване
 • децата са добре хидратирани

DMSA се прилага чрез таблетки в 9 дози от 10 mg / kg, 3 пъти дневно в продължение на 3 дни. Урината се събира 8 часа преди приема на DMSA и 8 часа след 9-тата доза.

Регресиционен анализ установява, че натоварването на организма с токсични метали (което се оценява от отделянето им чрез урината преди и след приема на DMSA) е значително свързано с вариациите в тежестта на аутизма за всяка от 4 използвани скали.

Металите с най-голямо влияние са:

 • Олово (Pb)
 • Антимон (Sb)
 • Живак (Hg)
 • Калай (Sn)
 • Алуминий (Al)

Това проучване се фокусира върху възможната връзка между токсичните метали и тежестта на аутизма, но не и какъв е техния източник и при какви ситуации са попаднали в детския организъм. Има особен интерес към възможната връзка между аутизъм и тиомерсал (консервант на базата на живак, използван в много детски ваксини, но отстранен от повечето ваксини през 2003 г.). Това изследване обаче няма за цел да определи конкретните източници на токсичните метали, открити при децата с аутизъм.

Изследването от 2009 г. Biomarkers of environmental toxicity and susceptibility in autism. [11] е отново свързано с токсичните метали и аутизма. Резултатите показват, че интоксикацията с живак е свързана със симптомите на аутизъм. Освен това е отчетен повишен оксидативен стрес и намален капацитет за детокс.

Натравянето с олово се случва и днес. Много деца получават считани за ниски дози дори от майките им, които са пушили или продължават да пушат по време на бременността. От друга страна някои от медикаментите хелатори имат неприятни странични ефекти. Нужни са безопасни и ефективни методи за отстраняване на тежките метали като оловото и живак от децата.

Клиничното проучване The role of modified citrus pectin as an effective chelator of lead in children [12] е проведено, за да се определи дали пероралното приложение на модифициран цитрусов пектин може да понижи стойностите на токсичното олово в кръвта на деца на възраст между 5 и 12 години.

Хоспирализираните деца имат нива на олово в кръвния серум над 20 μg / dL. До момента на изследването не са приемали никакви хелатиращи и/или детоксикиращи лекарства в предните 3 месеца. Те са получили по 15 грама модифициран цитрусов пектин (PectaSol), по 3 дози дневно. Изследване на кръвния серум и 24 -часово събиране на отделената урина се извършва в ден 0, 14, 21 и 28.

Това клинично проучване показва драматично намаление на нивата на олово в кръвния серум и драматично увеличение на оловото в 24-часовото събиране на урина.

Не са наблюдавани абсолютно никакви странични ефекти. Това клинично изследване доказва, че съществуват нежни, безопасни вещества, които могат да подпомогнат безопасното отделяне на тежки метали от човешкия организъм. Това е особено важно за бебетата и малките деца, които са хронично подложени на експозиция от околната среда.

Изследване от 2008 г. Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metals Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metal Chelation and Detoxification – Five Case Reports [13] отново проучва цитрусовия пектин в комбинация с алгинати за детоксикацията на тежки метали. Разгледани са 5 конкретни случаи на пациенти.

Симптомите на хронична експозиция на тежки метали са много подобни на симптомите на други заболявания и често се развиват бавно в продължение на няколко месеца или дори години, така че истинската причина за възникване на заболяването може да бъде лесно пропусната. Правилната хелатираща терапия и отстраняването на тежки метали и токсини от човешкия организъм позволява да се включат регенериращи процеси и да реагира благоприятно на традиционните терапии за хронични заболявания.

Традиционните медикаменти за хелатиране като EDTA за олово, DMPS за живак могат да причинят странични ефекти и да извлекат от тялото основни минерали, които участват във важни жизнени процеси. Освен това успешната интравенозна терапия струва скъпо и следва да се извършва в специализирани лечебни заведения.

Модифицираният цитрусов пектин (МЦП) е хранителна добавка, извлечена от вътрешната част на кората, от бялата пулпа на цитрусови плодове. Цитрусовият пектин е сложен полизахарид, богат на неразтворими фибри. Нужно е по-ниско молекулно тегло, за да може пектинът да се абсорбира в кръвообращението по време на храносмилането.  Изследвания доказват, че МЦП има противоракови свойства. Освен това той може да се свърже с токсични тежки метали и да ги изведе безопасно от човешкото тяло, без да засегне ценните минерали.

В настоящото изследване се използва комбинация между модифициран цитрусов пектин и алгинати. Съществуват стотици изследвания за ползите на алгинатите като биоабсорбент за детоксикация на тежки метали. Тези ценни вещества се срещат само и единствено в кафявите морски водорасли (известни и като келп или комбу в японската кухня), някои от които като Ламинария и Фукус са ядливи. Освен това на базата на алгинати се разработват и специални алгинатни превръзки, които подпомагат зарастването на рани. Както споменахме кожата също има силен детокс ефект и чрез изпотяване можем да се отървем от токсини.  

Съществуват редица козметични продукти на основата на водорасли Ламинария, които са богати на алгинати като Биомаска за лице с водорасли, Олио за тяло с морски водорасли, Гел за увиване, Минерален пилинг за тяло, Воден комплекс от екстракти за пилинг

Алгинатите са способни пасивно да се свържат с токсичните метали, да ги съберат в алгинатна биомаса в телесните течности. След това тялото има възможност да отдели тези токсини.

В изследването от 2017 г.  Nephroprotective Effect of Low Viscosity Sodium Alginate on Lead Acetate-Induced Nephrotoxicity in Rats [14] е доказано, че алгинатите могат да се справят с бъбречната недостатъчност при плъхове, нарочно предизвикана от поглъщане на питейна вода с 0,2% оловен ацетат.

Вече писахме за някои тежки метали, които могат да бъдат изчистени безопасно от организма с помощта на кафяви водорасли.

Прието е металите, които имат плътност по-висока от 5 g/cm3 да се наричат тежки метали.

По-важни от тях са кадмият, никелът, медта, оловото, цинкът, желязото и някои други. Една част от тежките метали (мед, цинк, желязо и др.) в определени концентрации са жизнено необходими за човека. Те спадат към така наречените биоелементи.

Друга част от тежките метали като среброто, живакът, оловото и др. не са биологично необходими. Отровното действие на тежките метали върху човека и животните е толкова по-голямо, колкото техните съединения са по-добре разтворими във вода и в мазнини. Разтворени, те се усвояват по-лесно и проявяват своята токсичност. Голяма част от тежките метали, попаднали у човека, се изхвърлят.

Средно 12 % от поетите метални йони попадат в кръвта. От нея те се отлагат преди всичко в костите, в зъбите, в бъбреците и в черния дроб и водят до трайни увреждания. Тежките метали в кръвта действат токсично и като блокират и нарушават действието на ензимите. Хората, изложени продължително на въздействието на тежки метали, получават хронични отравяния. Особено уязвими са малките деца, които могат да получат и умствени увреждания.

Интересна е зависимостта на биологичното действие на тежките метали от тяхната концентрация. Биоелементите, само в допустими граници имат полезно действие. Когато количеството им в организма е много по-малко от необходимото, той боледува поради нарушаване на някои биологични процеси. Когато концентрацията им е повисока от необходимата, организмът също боледува поради вредното им въздействие. Останалите тежки метали във всички концентрации имат вредно въздействие върху човека.

Минералите са градивни блокове на човешкото тяло. Те са необходими за изграждането на организма, баланса на течности, протеиновите структури и за производството на хормони. Те са от ключово значение за здравето на всички органи, системи и тяхната функция. Те действат като ко-фактори, катализатори или инхибитори на ензими в тялото. Медта и желязото, например, заедно с други минерали са необходими за електронно-транспортната система на организма, като по този начин осигуряват необходимото за всички клетъчни производство на енергия.

Минералите, който са необходими в по-големи количества за нормалното функциониране на организма са калций, магнезий, натрий, калий, фосфор, сяра, желязо, мед и цинк.

България е една от страните, които са богати на уран. Днес всички уранови мини са с прекратена дейност, а някои от входовете към тях зеят отворени и позволяват влизане и изнасяне на радиоактивно оборудване. Научни изследвания доказват, че алгинатите от водорасли Ламинария могат да неутрализират урана.

Схема на местоположението на урановите находища в България. Жилни находища (червени триъгълници – експлоатирани; черни триъгълници – спрени от експлоатация и неексплоатирани): 1 – Бухово; 2 – Пробойница; 3 – Курило; 4 – Сборище; 5 – Сливен; 6 – Габра; 7 – Бялата вода; 8 – Костенец; 9 – Бели Искър; 10 – Партизанска поляна; 11 – Сенокос; 12 – Игралище; 13 – Беслет; 14 – Доспат; 15 – Смолян (Герзовица); 16 – Наречен, 17 – Здравец; 18 – Сърница; 19 – Планинец. Пясъчникови находища (червени правоъгълници – експлоатирани; черни правоъгълници – спрени от експлоатация и неексплоатирани): 20 – Смоляновци; 21 – Симитли; 22 – Елешница; 23 – Мелник–Златолист; 24 – Селище; 25 – Момино–Церетелево; 26 – Белозем–Трилистник–Дебър; 27 – Маноле; 28 – Хасково; 29 – Навъсен–Троян–Марица; 30 – Мъдрец–Владимирово–Орлов дол; 31 – Окоп–Тенево.

И след като стана дума за радиация, Виталий Наумович Корзун  е известен наш съвременник и учен, който през 1971 г. за да защити докторската си дисертация  "Ефективност на превантивните лекарства при едновременното приемане на Цезий-137 и Стронций-90 в човешкия организъм." е изпил смъртоносни дози радионуклеиди - изотопи Стронций и Цезий, които имат полуживот около 30 години, а междувременно подлагат организма на вътрешна радиация. Професор Корзун успял да защити дисертацията си с помощта на уникалните свойства именно на алгинатите от кафяви морски водорасли и е един от създателите на продуктите на Вертера.

Алгинатите се използват и за пречистване на замърсена вода, както и премахване на метали от хидрогенирани масла.

Освен това са налични обширни проучвания, които доказват, че кафявите морски водорасли пречат на абсорбцията на олово, кадмий и предизвикващия онкологични заболявания радиоактивен стронций. Най-вероятно антитуморните свойства се дължат на съдържащите се в този вид водорасли фукоидани.

Алгинатите показват свръхчувствителност за свързване с тежки метали като живак, олово, мед, кадмий и цинк.

В настоящото изследване са представени 5 реални случая на пациенти с различни медицински усложнения, причинени от натравяне с тежки метали. Те са предоставили информирано съгласие за използване на медицинската им история, лечение и резултати. Избрани са след документирано високи нива на токсични тежки метали, нямат зъбни пломби с амалгама, имали са непрекъснати нерешени клинични проблеми. На 1 от пациентите е даван само цитрусов пектин като Pecta-Sol от 5 до 15 грама дневно, а на другите 4 - комбинация от пектин+алгинати от клетъчната стена на кафяви водорасли Ламинария. Всяка капсула съдържа 450 мг модифициран алгинатен комплекс и 300 мг модифициран пектин.

Пациентите са получавали по 3-8 капсули дневно. Периодът на дозиране е определен според знанията, че модифицираният компонент на алгинатите има способността на абсорбира тежки метали в стомашно=чревния тракт и така предотвратява повторната абсорбция.

В 3 от 5 пациенти в по-късен етап за поддържане на детоксикацията е даван допълнителен помощен препарат - смес от аминокиселини, тиолови съединения, растителни продукти и минерали. В 3 капсули се съдържат 250 мг витамин С, 15 мг цинк, 100 µg селен, смес от екстракти от лист на глухарче, луковица на чесън, цистеин, МСМ, семена на бял трън, Гинко билоба, L-глутатион и др.

Пациентите са давали информация по време на лечението за влошаване или подобряването на състоянието, поява на нови симптоми като главоболие, диария, рефлукс, други нарушения на стомашно-чревния тракт, сърцебиене или задържане на течности.

Във всичките 5 случая е постигнато значително намаляване на токсичните тежки метали без никакви странични ефекти.

Случай 1 е възрастен мъж с диагноза рак на простатата. Той има метастази в костите на таза и в лимфните възли. Тъй като ракът не може да бъде оперативно отстранен и не се препоръчва радиация е изписана комбинирана терапия с потискане на андрогенните хормони. В миналото той е бил пожарникар, полицай и пилот на хеликоптер във войната във Виетнам. Хеликоптерът му е бил свален 8 пъти за 1 година. Освен това хобито му е свързано с ремонт на автомобили и мотоциклети. Това предполага експозиция на тежки метали, което може би обяснява необичайно агресивно развиващия се рак на простатата. След прием на хелатиращ медикамент (EDTA) е открито повишено ниво на олово от 92 µg / g креатинин (референтни граници <5.0). След 3 месечно лечение нивото на олово е понижено с 49% до 47 µg / g креатинин. Пациентът преустановява хормоналната терапия, не съобщава за нежелани ефекти. Костните метастази в областта на таза са изчезнали.

Случай 2 е 64-годишна пациентка, която в продължение на 25 години е живяла в стара къща в Ню Йорк. Отравянето с олово вероятно идва от използваните бои, старите водопроводни тръби, вдишване на бензинови пари и др. Нейните първични симптоми са над 10 години депресия и тревожност. Въпреки че са отстранени пломби с амалгама и живак преди 8 години, състоянието ѝ не се подобрило. Открити са повишени нива на олово при 75 µg / g креатинин (референтни граници <5,0), а нивото на живак е 4,6 µg / g креатинин (референтен диапазон <4,0), креатинин 38 mg / dl (референтен диапазон 25-225). Започва лечение с по 2 капсули на ден цитрусов пектин +алгинати. След 2 месеца отново са направени изследвания на урината. Нивото на олово е под границите на откриване и е намаляло със 100% Нивото на живак спада с 83% до до 0,8 µg / g креатинин. Пациентката не съобщава за нежелани ефекти, а симптомите ѝ за депресия и тревожност са подобрени.

Случай 3 е 67-годишен мъж с 25-годишна история на простатит и доброкачествено уголемяване на простатата, което води до често уриниране, прекъсване на струята, забавен поток на урината и дискомфорт. Освен това той има и други симптоми като умора, повтарящи се инфекции на горните дихателни пътища, астма и алергия. Пациентът има нарушения в ендокринната система. 1 година преди лечението са отстранени пломбите с амалгама. Предполага се, че е бил изложен на тежки метали и затова през годините е приемал DMPS. Нивото на живак е повишено до 200 µg / g креатинин (референтни граници <3 µ). Започва лечение с пектин+алгинати по 4 капсули дневно.  След проведената терапия след 9 месеца са отчетени намалени с 80% нива на живак - 39 µg / g креатинин. През това време пациентът претърпява драматично подобрение на симптомите. Неговият храносмилателен тракт е стабилизиран за първи път, овладени са алергиите и астмата. Забележими са и промените в хормоналния профил. Той не съобщава за неблагоприятни ефекти от лечението.

Случай 4 е мъж на 45 години със значителна умора, невъзстановяващ силите сън, нива на нисък кортизол, дълготрайна невъзможност да наддаде на тегло. Симптомите му започват преди повече от 15 години. След прием на DMPS се открива повишено съдържание на живак от 52 µg / g креатинин (референтни граници <3.0). Лечението му е с 3 капсули 2 пъти дневно. Включени са и други хранителни добавки. След 3 месеца нивата на живак са спаднали с 58% до 22 ug / g креатинин. През периода е успял да наддаде с 4.5 кг и се чувства силен и отпочинал.

Случай 5 е 57 годишен мъж с 10 годишна история на главоболие, синдром на раздразнените черва, повишени чернодробни ензими и Алцхаймер. Като жител на Хавай той е консумирал много риба и вероятно така в тялото му е натрупан живак. След прием на DMPS се отчита изключително високо ниво на живак от 180 µg / g креатинин (референтни граници <3.0 µg / g креатинин). 5 месеца след проведеното лечение нивото на живак е спаднало до 49 µg и лечението е продължено за още 7 месеца.

1 година след началото на лечението живакъв с намалял със 73% до 30 µg / g креатинин. Той спира лечението за 9 месеца и след това нивата са се повишили от 90 µg / g креатинин и това предполага, че този пациент постоянно приема живак под някаква форма. Лечението е възобновено, но няма данни за резултатите.

Токсичността на тежките метали може да причини различни здравословни проблеми. Двата най-често срещащи се тежки метала, които увреждат човешкото здраве са живакът и оловото. Когато искаме да решим тези проблеми, ние трябва да премахнем съществуващите тежки метали в тялото като същевременно предотвратим тяхната абсорбция от нов прием. Както стана ясно, медикаментите на DMPS и EDTA първоначално извличат най-лесно достъпните тежки метали, а освен това могат да помогнат за тяхното преразпределение ( например от костите в мозъка). Освен това те водят до изчерпването на минерали. Ето защо подобни средства не са подходящи за непрекъсната употреба и превенция.

Страничните ефекти на традиционните хелатиращи препарати като EDTA, DMSA и DMPS могат да са:

 • главоболие
 • кожно раздразнение
 • гадене
 • болки в стомаха
 • повръщане
 • диария
 • екстремна умора
 • спазми
 • болки в ставите
 • чувство за слабост
 • гърчове
 • шок
 • аритмия на сърцето
 • хипертония
 • потискане на костния мозък
 • преходна треска
 • увреждане на бъбреците
 • кома

Съществува огромна нужда от леки хелатиращи средства, които да са безопасни и да могат да бъдат използвани постоянно. Алгинатите са доказали своята ефективност и не водят до тежки странични ефекти.

Един от основните проблеми с тежките метали, особено живака е високият процент на реабсорбция от червата. Докато елементарния живак се абсорбира слабо през червата, неговата метилирана форма има 90-95% абсорбция. Неорганичният елементарен живак, отделен от жлъчката, често се метилира от анормални бактерии или дрожди в червата и това води до реабсорбсия на метилирания живак. Живакът от рибата и морските дарове и елементарния живак, абсорбиран от различни замърсители също могат да се абсорбират през храносмилателния тракт. Метилираният живак може да премине през кръвно-мозъчната бариера и да прояви своите токсични ефекти в мозъка.

Подобен механизъм съществува и при други тежки метали, които могат да се реабсорбират през храносмилателния тракт. Всичко това може да бъде частично или напълно предотвратено чрез използването на алгинати. Те имат силни желиращи свойства и осигуряват гелообразен слой по стените на червата, който не позволява на тежките метали да бъдат абсорбирани или реабсорбирани.

Вертера гел  подпомага нежното пречистване на организма с помощта на ценните алгинати, високо съдържание на витамини с антиоксидантни свойства, фукоидани и Ламинарин - естествен бета глюкан, който подпомага функциите на имунната система. Това не е хранителна добавка, а лечебна храна, която можете да приемате всекидневно в продължение на месеци и години без да изпитате тежки странични ефекти. Съдържа клетъчен гел от кафяви морски водорасли Ламинария.

Вертера Гел Форте е усилена формула, която съдържа не само водорасли Ламинария, но и водорасли Фукус, както и Кверцетин. Отново подпомага пречистването на организма от тежки метали и радионуклеиди.

Вертера Гел Форте се предлага и с чудесен плодов вкус  - уникална комбинация от кафяви морски водорасли Ламинария + Фукус и :

ябълка

касис

вишна

 

Съставът на Вертера Гел Форте е: 

• сок от вишни, касис или ябълка
• гел от морски кафяви водорасли (вода, ламинария, фукус, дихидрокверцетин)
• стевия
• зеле
• екстракт от сибирски женшен, екстракт от женско биле, екстракт от ехинацея, екстракт от глог, екстракт от лайка, екстракт от невен, екстракт от блатен петолистник
• морски пектин
• натриев алгинат, хранителен ароматизатор – натурален вкус на вишна, касис или ябълка

Гелът за увиване

 • Повишава устойчивостта на кожата към неблагоприятни фактори (стрес и външни вредни въздействия).
 • Насища кожата с кислород, с хранителни, енергийни и биорегулаторни компоненти.
 • Интензивно подхранва кожата, прави я мека и еластична.
 • Елиминира появата на признаци на умора и стрес.
 • Възстановява хранителната и детоксикационната клетъчна активност, стимулира метаболитните процеси и обновяването на клетките, възвръща на кожата привлекателния й вид.
 • Поддържа и удължава младостта на вашата кожа, като се противопоставя на появата на промени, свързани с възрастта.
 • Подпомага заздравяването на рани, одрасквания, охлузвания и изгаряния (регенеративни и оздравителни ефекти).
 • Провежда профилактика срещу варикозни промени на повърхностните кръвоносни съдове и срещу отоци.

Съдържа Гел от морски кафяви водорасли (вода, водорасли, фукус, дихидрокварцетин, натриев алгинат), растителен глицерин, водни растителни екстракти (алое, астрагал), хлорофилно-липиден комплекс от морски водорасли ламинария

С помощта на този уникален състав още при първата процедура да отчетете намаляването в см на обиколки от тялото и ще подпомогнете естествените процеси на детокс през кожата, най-обширния орган в човешкото тяло.

 

Използвани източници:

1. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study

2. Environmental Determinants of Chronic Disease and Medical Approaches: Recognition, Avoidance, Supportive Therapy, and Detoxification 

3. Chelation: Harnessing and Enhancing Heavy Metal Detoxification—A Review  

4. Toxicity of lead: A review with recent updates 

5. Clioquinol and vitamin B12 (cobalamin) synergistically rescue the lead-induced impairments of synaptic plasticity in hippocampal dentate gyrus area of the anesthetized rats in vivo. 

6. Tobacco Smoke Exposure During Pregnancy Increases Maternal Blood Lead Levels Affecting Neonate Birth Weight 

7. Influence of maternal bone lead burden and calcium intake on levels of lead in breast milk over the course of lactation. 

8. Low-Level Environmental Lead Exposure and Children’s Intellectual Function: An International Pooled Analysis 

9. The Conquest of Lead Poisoning: A Pyrrhic Victory

10. The Severity of Autism Is Associated with Toxic Metal Body Burden and Red Blood Cell Glutathione Levels 

11. Biomarkers of environmental toxicity and susceptibility in autism.

12. The role of modified citrus pectin as an effective chelator of lead in children

13. Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metals Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metal Chelation and Detoxification – Five Case Reports 

14. Nephroprotective Effect of Low Viscosity Sodium Alginate on Lead Acetate-Induced Nephrotoxicity in Rats

 

Пробиотиците подпомагат положително здравето, въздействат на имунитета, но само ако се използват висококачествени продукти. Ето защо е важно да се знае какво да се съблюдава, когато човек прибягва до тяхната покупка и прием.

прочети още

Комплексно приложение на пептиди по видове заболявания Пептидите на NPCRIZ, препоръчани за включване в състава на сложни схеми за профилактика и корекция на дисфункции на различни органи и системи

прочети още

Думата Анемия идва от гръцката дума Ἀναιμία, която означава „без кръв“, още „малокръвие” и „безкръвие”. Анемията е болестно състояние, при което количеството на хемоглобина и на червените кръвни клетки (еритроцитите) в кръвта силно намалява. Така кръвта губи способността си да изпълнява основната си функция – да снабдява тъкани и органи с кислород.

прочети още

Днес на науката са известни 13 органични химични съединения – „витамини“, задължителни компоненти на нашата храна. Но има и такива витамини, чиято „задължителност“ не е напълно доказана, но въпреки това се причисляват към групата на витамините. Такива са, например, флавоноидите (витамини Р), парааминобензоената киселина (витамин Н1), холин (витамин В4), инозит (витамин В8), оротовата киселина (витамин В13), пангамовата киселина (витамин В15) и др.  Въпреки това, тяхното значение за нормалното функциониране на човешкия организъм не бива да се пренебрегва и макар и с някои резерви, ние ще ги причислим към групата на витамините.

прочети още

Пептидите са протеинови фрагменти, съставени от аминокиселини. Когато тези аминокиселини се свързват заедно, те образуват аминопептид, а когато пептидите се свързват заедно, те образуват гръбначния стълб на протеините. Те са добре известни със способността си да насърчават здравата кожа и коса. Те могат да се приемат и през устата, обикновено под формата на колаген на прах или добавки. За увеличаване на мускулната сила и подобряване на възстановяването на тъканите. В допълнение към козметичните цели, проучванията показват, че ползите от пептидите могат да включват борба с диабет тип 2. Както и понижаване на кръвното налягане и понижаване нивата на холестерола.

прочети още

Пептидите се свързват със специфични, строго определени участъци на молекулата - ДНК /хромозомите/, като предизвикват синтез на специфични белтъчини с биорегулаторно действие, като хормони, ензими, невромедиатори, антитела, клетъчни субстанции, колаген и мн.др! Казано с по-прости думи пептиди ни поддържат млади и здрави. Пептидите отключват резервния потенциал за продукция на нови стволови клетки в таргетни органи и тъкани! Пептидите са „умни” аминокиселини, които носят правилна информация!

прочети още

Сублингвалното приложение на лекарства е модерна тенденция в медицината. Този метод за въвеждане на пептидни вещества в организма избягва отрицателното въздействие на продуктите върху стомашната лигавица, ускорява абсорбцията на активните вещества в кръвния поток - директно през лигавицата на устната кухина. Нашите препарати в сублингвална форма имат свойството да се абсорбират директно през устната лигавица, което улеснява по-бързото проникване на пептиди. Това води до ускоряване на проявата на ефекта им.

прочети още

Какви пептиди съществуват и какъв е механизмът им на действие? В интернет има много реклами и сайтове, които предлагат закупуване на различни пептидни биорегулатори. В тази статия бихме искали да охарактеризираме накратко всеки вид, така че потенциалният купувач да знае характеристиките на всяка категория и да може да избере правилния пептиден биорегулатор.

прочети още

На пазара има много видове натурални и синтезирани пептиди. По какво се различават и какви са преимуществата им, как да изберем пептиди за здраве и красота ?

прочети още

В тази статия ще ви разкажем с прости думи какво представляват пептидите: ще разберем техния произход, ще определим какви са пептидите на Хавинсон, как те помагат и как да ги използваме. Така че пептидите не са лекарства, пептидите не са хормони, пептидите не предизвикват пристрастяване и нямат странични ефекти. 4 неща, които всеки трябва да знае за пептидите :

прочети още

В последните години се говори към непоносимостта към глутен. Това е вид протеин, който се съдържа в някои зърнени храни и придава пухкавата текстура на хляба и тестените изделия. При това заболяване имунната система започва целенасочено унищожаване на малките власинки (вили), които покриват тънките черва и помагат за абсорбцията на хранителни вещества. В резултат на глутеновата непоносимост могат да се развият различни дефицити, включително и тежка анемия. 

прочети още

Витамин B12 е водоразтворим и се съдържа единствено в храните от животински произход. Той преминава дълъг път през храносмилателната система като се свързва с различни транспортни протеини. Тяхната основна цел е да го предпазят от разрушение от силно киселинните стомашни сокове. Витамин B12 се усвоява с помощта на специални рецептори в крайната част на тънките черва. В тази публикация ще разгледаме 10 често срещани увреждания на храносмилателната система, които могат да доведат до дефицит на витамин B12, причинен от проблеми с абсорбцията на храни, кои са най-подходящите форми за коригиране на дефицита, както и дали се налага дългосрочен прием.

прочети още

Основната функция на червените кръвни клетки е снабдяването с кислород на всички органи и тъкани в човешкото тяло. Витамин B12 е водоразтворим и се намира единствено в храните от животински произход. Той е важен за правилното съзряване на червените кръвни клетки в костния мозък, а липсата води до промяна във формата, големината, броя на клетките и намалени количества хемоглобин, известни като мегалобластна анемия.

прочети още

В тази публикация ще разгледаме какво представлява витамин B12, защо се продава с различни наименования, какви са основните причини за дефицит и дали недиагностицираната липса може да повиши тежкото протичане и смъртност при вирусна инфекция с COVID-19.

прочети още

В цигарите се съдържат около 4000 различни химични вещества. Вредите от тютюнопушенето са известни, но спирането на този вреден навик е почти непосилно. Това се дължи на никотина, който достигайки до мозъка води до отделянето на различни невротрансмитери, един от които е ацетилхолин. По кожата и различни части от тялото има никотинови ацетилхолинови рецептори, които реагират на никотина от цигарения дим. Вижте какви са последствията на тютюнопушенето върху кожата и лигавиците.

прочети още

Депресията е сериозно заболяване, което изисква консултация с лекар специалист и назначаване на лечение. Съвременните антидепресанти влияят на определени невротрансмитери и техните рецептори, които участват пряко в разгръщането на клиничната картина. Витамин B12 и фолиевата киселина (витамин B9) подпомагат намаляването на вредната аминокиселина хомоцистеин. Според различни клинични проучвания повишените нива на хомоцистеин влияят на произведените в мозъка невротрансмитери и това може да причини депресия при хора на различна възраст. 

прочети още

В последните години приемането на пресни плодове, зеленчуци и храни, които не са загрявани при повече от 40- 48 ° C набира популярност. Привържениците на суровоядството избират този начин на хранене, защото носи определени ползи за организма. Ястия със сурова, осолена, сурово-пушена риба се срещат в различни традиционни рецепти от цял свят. За съжаление има опасност суровата риба да е източник на микроскопични ларви на рибна тения, които могат да живеят в червата в продължение на месеци и години. Според различни изследвания някои видове рибна тения могат да причинят дефицит на витамин B12, който се изявява като мегалобластна анемия и / или с неврологични увреждания. 

прочети още

Костите на човешкото тяло са в динамичен баланс. От една страна остеобластите изграждат новата костна тъкан, но остеокластите разграждат старата. С напредване на възрастта този баланс се губи и в резултат на това плътността на костите намалява и се повишава опасността от фрактури. Липсата на витамин B12 увеличава нивата на вредните хомоцистеин и метилмалонова киселина и води до активиране на остеокластите, които разрушават костите.

прочети още

Автоимунният атрофичен гастрит унищожава част от клетките на стомашната лигавица, които отделят солна киселина и интринзик фактор - един от протеините, свързани с абсорбцията на витамин B12. Оказва се, че когато човек има едно автоимунно заболяване се увеличава риска и от развитие на други автоимунни заболявания, а симптомите често се припокриват. В тази публикация ще проверим дали има връзка между автоимунния гастрит, дефицитът заради малабсорбция на витамин B12 и други често срещани автоимунни заболявания.

прочети още

Симптомите на дефицит на витамин B12 често се припокриват с тези на други заболявания. За съжаление няма едно единствено изследване, което на 100% да потвърди или отхвърли поставянето на подобна диагноза. В тази публикация се разглеждат 6 случая на пациенти, при които липсата на този витамин е била предизвикателство за лекуващите лекари.

прочети още

В тази публикация ще разгледаме причините за частична или пълна загуба на обоняние, които може да се дължат на различни вирусни и бактериални инфекции, увреждане на обонятелния нерв, както и заболявания на мозъка.

прочети още

Възпалението на устните се нарича хейлит и може да обхване кожата на устните, бузите, брадичката и вътрешните лигавици. Съществуват различни видове хейлит, които изискват поставянето на правилна диагноза и лечение. Витамин B12 е свързан с имунната система, а липсата му може да се дължи на малабсорбция от страна на стомашно-чревния тракт. Капките за нос с витамин B12 се вливат директно в кръвообращението и могат да облекчат хроничния ангуларен хейлит.

прочети още

Имунната система на човека е съвкупност от клетки, тъкани и органи. От нея зависи дали ще успее да унищожи вируси, бактерии, гъбички и злокачествени клетки. От друга страна понякога имунната система реагира прекалено силно и освен зловредните микроорганизми напада и унищожава собствени клетки и тъкани на организма. Белите кръвни клетки (левкоцити) изпълняват различни функции в имунната  система. Оказва се, че червените кръвни клетки (еритроцити) не само служат за пренос на кислород, но също имат строго специфични роли за имунитета. 

прочети още

През последните години случаите на диабет стремглаво нарастват. Отчасти влияние има и заседналия начин на живот, защото скелетните мускули могат да използват кръвната захар като гориво. Възрастните пациенти с диабет често развиват усложнения като диабетна невропатия и ретинопатия, които намаляват възможностите им да правят упражнения безопасно. Изометричните упражнения се извършват в рамките на 15 секунди, не засягат кости и стави и са с ниско въздействие върху околните тъкани. Клинични изследвания показват, че извършването на такива упражнения може да намали трайно нивата на кръвна захар и да помогне на хората с невропатия да запазят баланс и така да намалят риска от падане и сериозни фрактури на кости. 

прочети още

В тази публикация ще разгледаме защо витамин B12 е важен за бързо развиващия се детски организъм, някои от основните причини за дефицит поради малабсорбция от страна на стомашно-чревния тракт и как доставянето на витамин B12 директно в кръвообращението чрез лигавицата на носа може да повиши серумните нива на този витамин и да повлияе на свързаните с него метаболити.

прочети още

В тази публикация ще предоставим насоки как да започнете да тренирате още днес без да е нужно да посещавате фитнес или да закупувате скъпи и тежки уреди. Изометричните тренировки имат редица предимства за дамите, дори и да ги практикувате в рамките на 5 минути всеки ден. Activ5 е уред с джобни размери, който измерва приложената мускулна сила. Мобилното приложение съдържа над 100 различни изометрични упражнения, които са групирани по части от тялото, мускулни групи, възраст, ниво на предварителна фитнес подготовка. Има специално разработени програми за тренировки докато гледате телевизия, пътувате с влак или самолет и пр. 

прочети още

В кръвта има 3 основни групи кръвни клетки - червени (еритроцити), бели (левкоцити) и тромбоцити. Всички те водят началото си от стволови клетки, създадени в костния мозък. Панцитопения е заболяване, при което е намален броя и на 3-те основни групи кръвни клетки. В зависимост от количеството симптомите може да варират от леки до животозастрашаващи. Вижте взаимовръзката между липсата на витамин B12 и панцитопенията. 

прочети още

Защитата на организма от вредното въздействие на бактерии, гъбички, вируси и злокачествено мутиране на клетки се извършва чрез различни специализирани клетки на имунната система. В тази публикация ще разгледаме как дефицитът на витамин B12 влияе на броя на белите кръвни клетки, на активността на неутрофилите, CD4 и CD8 - T клетките, естествените клетки убийци и пр.

прочети още

В последните дни сме изправени пред една от поредните пандемии в историята на човечеството. Електронната книга Biohaker’s flu guide разглежда над 260 научни източника, които проучват как да подсилим имунната система с цел избягване на заразяване и минимизиране на усложненията на вече настъпила инфекция. 

прочети още

Чувствате ли се хронично уморени? Вероятно сте получавали съвети да забавите темпото, да избегнете стреса, да си почивате повече. В тази публикация ще разгледаме някои от т. нар. “хормони на стреса”, които се отделят от надбъбречните жлези, как те влияят на дейността на вътрешни органи и ефективността на имунната система да ни защитава от бактерии, гъбички и вируси. 

прочети още

В тази публикация ще предоставим кратка информация за най-смъртоносните пандемии в историята на човечеството, най-популярните зоонози и как по естествен път бихме могли да повишим имунитета си, за да успеем да се справим с новопоявили се вирусни и бактериални инфекции. 

прочети още

Вероятно повечето от хората имат желание да се погрижат за физическата си форма, но не го правят поради различни причини. Изометричните упражнения са лесни за изпълнение и могат да се извършват в спокойна домашна обстановка. Вижте накратко кои са техните основни ползи за тялото. 

прочети още

Повечето от изследванията на имунната система са извършени с помощта на култури от клетки, които са поставени в епруветки, а експериментите се извършват извън живия организъм. Тази публикация доказва защо “Здрав дух в тяло” е сентенция, която се потвърждава от клинични изследвания от последните години. Тъй като взаимовръзките между органите и системите са двупосочни, можем да кажем и че здравото тяло би следвало да води до крепка психика. 

прочети още

В тази публикация ще разгледаме какви са предимствата и недостатъците на едно нашумяло в последните години вещество - хиалуроновата киселина. Можете да я намерите във всякакви форми - филъри за увеличаване на обема на устните, инжекционни разтвори срещу болки в ставите, капки за очи, хранителни добавки и пр. Има ли разлика между различните видове хиалуронова киселина? Какви са нежеланите странични ефекти? 

прочети още

В тази публикация ще предоставим кратка информация какво представлява спина бифида, какви са другите вродени дефекти на невралната тръба, кои са най-честите причини за появата им, възможно ли е да бъдат предотвратени и как. 

прочети още

В последните години се обръща внимание на храните и начините по които въздействат върху здравето. Функционалните храни освен че снабдяват организма с енергия, служат за профилактика на различни заболявания поради наличието си на различни биоактивни вещества. Вертера е руска компания, която предлага функционални храни с кафяви водорасли, които служат за профилактика на йоддефицитните заболявания.

прочети още

Витамин B12 е водоразтворим витамин от група B, който се намира в определени храни от животински произход. Въпреки че много от хората го приемат, има различни причини за малабсорбция. Симптомите на дефицит често се развиват в продължение на месеци и са подобни на симптоматиката на други заболявания, което пречи на поставянето на точна диагноза. От друга страна към днешна дата няма едно единствено изследване, което на 100% да потвърди или отхвърли дефицит на витамин B12.

прочети още

Колагенът е един от най-често срещаните протеини в човешкото тяло, който се произвежда от фибробласти и други специализирани клетки. Когато остаряваме тези клетки спират да се делят, а след това умират. Съответно и количествата новосинтезиран колаген намаляват. Това се отразява пряко върху кожата, която съдържа големи количества колаген. 

прочети още

Дефицитът на витамин B12 се дължи на различни причини. За съжаление извършването на само едно изследване като например проверка на серумните нива на витамина не е достатъчно, за да потвърди или отхвърли метаболитен дефицит. Резултатите от изследването на метилмалонова киселина също не могат да се тълкуват еднозначно, но подпомагат разкриването на цялостното състояние и дават насоки за правилното лечение. 

прочети още

В последните години заболявания при животните разболяват и хората. Примерите са много - бяс, малария, свински и птичи грип, СПИН, Лаймска болест, ебола. Болестта, известна също като “луда крава” може да причини смърт на хората поради наличието на приони - вид протеини с неправилна структура. За да бъдат унищожени тези смъртоносни приони се налага пълна забрана на продукти от определени държави и тежки химични обработки. Засега рибите не са източник на приони и могат да се използват за създаването на козметика и хранителни добавки с колаген. 

прочети още

В човешкото тяло циркулират трилиони еритроцити, чиято основна цел е пренос на кислород. Увреждането на еритроцитите може да бъде причинено от липса на витамини от група B и да доведе до анемия. Освен типичните симптоми като блед тен и силен задух, мегалобластната анемия може да се прояви с нетипични симптоми като афти, косопад, изпускане на урина, кашлица и др.

прочети още

Обикновено се интересуваме какви са причините за дефицит на витамин B12, какви изследвания е нужно да направим за да установим дали страдаме от липса, кои са основните симптоми, от кои храни да си набавим този водноразтворим витамин. В тази публикация ще обсъдим как витамин B12 може да помогне да преодолеем въздействието на често срещани вещества, които вредят на човешкото здраве.

прочети още

Матрикините са група естествени съединения, които участват в реакции на имунната система, развитието на органи, възстановяването на наранени тъкани, образуването на нови кръвоносни съдове и пр. Специфичен вид матрикини (KTTKS) може да стимулира фибробластите да произвеждат колаген, еластин и хиалуронова киселина, но за съжаление не може да проникне през роговия слой на епидермиса. През XXI в. екип учени успява да подобри този вид матрикини и да създаде синтетичен матрикин, известен като Matrixyl, който може да премине през епидермиса. Днес Matrixyl се използва в множество висококачествени анти-ейдж козметични продукти.

прочети още

Охлювите са мекотели, които населяват сушата и водата. Сухоземните охлюви отделят различни видове слуз. Една от тях се използва е с доказани качества и се използва в различни козметични продукти - кремове за лице, лосиони, сапуни, маски за лице, серуми и пр. Градинският охлюв Helix aspersa е често срещан в България, а множество клинични изследвания доказват ползите от локалното нанасяне на екстракта върху кожата на лицето и тялото.

прочети още

Отдавна е ясно, че между състоянието на червата и мозъка има връзка. Черният дроб е жизненоважен вътрешен орган, който изпълнява различни функции. Увреждането му с алкохол води до чернодробна енцефалопатия и намаляване на обема на хипокампуса в мозъка. За съжаление все още не съществуват изследвания, които в ранен етап да открият невропсихичните нарушения. Вижте как все пак можем да ги открием с помощта на изследвания на кръвта. 

прочети още

Фибробластите са клетки, които произвеждат колаген, еластин, хиалуронова киселина и участват пряко в зарастването на рани и изграждането на нови тъкани. Има 22 различни фактора за растеж на фибробластите, които оказват влияние върху човешкото тяло. Стимулирането на активността на фибробластите обаче е нож с 2 остриета, защото може да доведе до различни форми на фиброза. 

прочети още

Човешкият мозък е един от най-сложно устроените органи, а от него излизат 12 чифта черепно-мозъчни нерви. Повечето от тях изпълняват функциите си в зоната на главата или шията. Изключение прави блуждаещия нерв, чиито разклонения достигат до сърцето, бъбреците, белите дробове, панкреаса, черния дроб, червата, пикочния мехур и пр. Липсата на витамин B12 може да увреди отделни разклонения на този нерв и да доведе до разнообразни симптоми. 

прочети още

Витамин B12 се съдържа главно в храните от животински произход. В последните десетилетия се увелича броя на децата и възрастните с наднормено тегло и затлъстяване. Много от тях приемат висококалорични храни и преработени продукти с много мазнини. Те са бедни на витамини и микроелементи. Клинични изследвания доказват, че с повишаването на теглото се увеличава риска от дефицит на витамин B12. Главната причина е, че създаването на нови тъкани води до произвеждане на нова кръв. Съответно серумните концентрации на витамина се разреждат. 

прочети още

Кожата е най-обширния орган в човешкото тяло. По повърхността ѝ са разположени огромен брой различни видове бактерии, гъбички, вируси и паразити. Някои от тях са неутрални, други се стремят да проникнат и да причинят инфекции, други са полезни, защото контролират растежа на определени щамове. В кожата има клетки, които се стремят и неутрализират патогените. Те са част от имунната система на организма, която често подценяваме. 

прочети още

Фолиевата киселина е водоразтворимия витамин B9. Известни са множество ползи за здравето. С цел профилактика на уврежданията на ембриона е препоръчително бъдещите майки да приемат достатъчни количества фолиева киселина. В някои държави определени храни са обогатени с този витамин. Един от основните проблеми е, че той е в трудно усвоима синтетична форма. Освен това за редица метаболитни процеси фолиевата киселина зависи от витамин B12 като кофактор. 

прочети още

Една от спецификите на средиземноморската диета е повишения прием на маслини и зехтин. Техните ползи за здравето са известни. Когато са зелени и незрели, маслините съдържат горчиво биоактивно вещество - олеуропеин. За да бъде отстранено се прилагат различни химични обработки. Напоследък клинични изследвания доказват, че горчивия олеуропеин има значителни ползи за човешкото здраве, а най-богатия му източник са не маслините, а листата на маслиновото дърво. Вижте за какво помага олеуропеина и как можем да си го набавим. 

прочети още

Лекарствата против стомашни киселини се разделят на различни групи. Първоначално са били разработени H2 блокерите, чийто най-популярен представител е Ранитидин. След това с цел подобряване на ефективността и избягване на страничните ефекти са били разработени т. нар. инхибитори на протонната помпа. Най-често употребяваният днес техен представител е Омепразол. И двете групи лекарства имат различни странични ефекти след дълготраен прием. Възможно ли е те да са причинени от малабсорбция на витамин B12?

прочети още

Витамин B12 е водоразтворим витамин от група B, чийто дефицит може да доведе до изменения в кръвните клетки и необратими неврологични увреждания. Към днешна дата няма едно единствено изследване, което може да потвърди / отхвърли съмненията за дефицит. Изследването на холотранскобаламин се използва през последните години и също може да бъде полезно в определени случаи. 

прочети още

В последните години някои от патогените микроорганизми са изключително устойчиви на лечението с антибиотици. Това предизвиква загриженост, че някои от бактериалните инфекции в скоро време ще бъдат трудно лечими. Пред изследователите се разкрива предизвикателството да намерят нови биоактивни вещества, алтернатива на известните антибиотици. В последните месеци и години се извършват все повече изследвания на слузта, които отделят някои видове охлюви. Дали тя може да бъде използвана за профилактика и лечение на бактериални инфекции? 

прочети още

Представители на охлювите могат да се намерят на сушата, в реките и океаните на стотици метри дълбочина. Някои от най-големите охлюви в днешно време достигат до внушителните 90 см. Охлювите се използват за храна от човека от 12-16 000 години. Твърди се, че Хипократ - бащата на медицината, е използвал слузта от охлювите за приготвянето на различни лекарства и лечението на кожни заболявания. Търсенето на съвременна козметика с охлюви нараства в световен мащаб, а България е една от страните, която предлага продукти с доказана ефикасност. 

прочети още

Лицето е едно от първите неща, които забелязваме в един човек. Силните негативни емоции водят до отделяне на “хормони на стреса” и влияят на бариерните функции на кожата. Недоспиването и дългото безсъние е друг вид стрес за организма, който може да засегне не само повърхностния слой на кожата (епидермиса), но и по-дълбоко разположената дерма. Когато остаряваме способностите за регенерация на кожата след подобни стресови натоварвания намаляват значително. 

прочети още

ДНК съдържа информация, която се предава при всяко делене на клетката. Хромозомите, които се намират в ядрото на клетката са изградени от множество съединени ДНК. В края на хромозомите се намират специални участъци, наречени теломери. При многократното делене на клетките, дължината на теломерите намалява и в един момент те вече не са способни да се делят. След като остареят, клетките умират чрез програмирана клетъчна смърт. Дали в запазването на дължината на теломерите не се крие решението за вечна младост и здраве? Кои са факторите, които допълнително ускоряват скъсяването на теломерите? 

прочети още

Белите кръвни клетки (левкоцити) са част от имунната система на човека. Те от своя страна могат да се разделят на отделни групи, които изпълняват специфични функции. Неутрофилите са най-многобройните левкоцити и изпълняват 3 различни действия с цел унищожаване на вредни микроорганизми и вируси. Липсата на витамин B12 уврежда правилното съзряване на неутрофилите и съответно ролите, които изпълняват в имунната система. 

прочети още

Кожата е с повърхност около 2 кв. м. и изисква специфични грижи. Морските водорасли съдържат множество витамини, микро- и макроелементи, полизахариди, аминокиселини и неповторими в сухоземния свят биологично активни вещества. Различни проучвания показват, че козметиката, която съдържа морски водорасли може да намали дълбочината на бръчките, да излекува раздразнената кожа, да спомогне за по-бързото заздравяване на раните, да премахне тъмните пигментни петна, изцяло да пречисти кожата от токсини и пр. 

прочети още

Кожата на човешкото тяло изпълнява различни роли. Локалното нанасяне на козметика понякога не може да преодолее епидермиса и да проникне в по-долните слоеве на кожата. Нутрикозметиката е комбинация от биологично активни вещества, които след поглъщане чрез кръвообращението достигат до кожата отвътре и се грижат тя да изпълнява ролите си безотказно. 

прочети още

По време на ембрионалното развитие стомашно-чревния тракт е напълно стерилен, но след раждането започва да се колонизира от различни щамове бактерии. Известно е, че в червата живеят трилиони микроорганизми с обща маса 4-5 килограма. В тънките черва бактериите са сравнително малко, но при различни състояния бактериите от дебелото черво достигат до тънките черва. Определени щамове намират подходяща среда и започват неконтролирано размножаване като изместват част от другите щамове бактерии. Това може да доведе до малабсорбция на различни хранителни вещества и заболявания. 

прочети още

Близо всяка трета смърт в световен мащаб се дължи именно на сърдечно-съдово заболяване. Неправилният начин на хранене е сред факторите, които водят до началото на подобно тежко увреждане. Някои видове морски водорасли се използват за храна от столетия от жителите на Япония, Китай и Корея. Различни научни изследвания от цял свят доказват, че в ядливите морски водорасли има биоактивни вещества, неповторими в сухоземния свят, които служат за превенция на различни сърдечно-съдови заболявания. 

прочети още

Терминът функционални храни е въведен за първи път в Япония през 80-те години с разработването на специален печат за обозначаване на храни за специфична здравословна употреба (FOSHU). Този печат се поставя на преработени храни, които съдържат съставки за подобряване на специфични функции в тялото, и освен това са хранителни. В последните години функционалните храни се продават не само в Япония, но и по целия свят като ефективността и безопасността им подлежат на строг контрол. 

прочети още

Изпускането на урина (инконтиненция) е притеснително и неприятно изживяване. То е и сред най-честите причини за настаняване в дом за стари хора. Хирургичната операция с поставяне на поддържащ слинг е неинвазивна процедура, но може да се окаже неефективна и безполезна в случаите, когато изпускането на урина се дължи на увреждане на нервите. Витамин B12 участва в изграждането на миелиновата обвивка на нервите, а дефицитът му може да доведе както до неконтролираното изпускане на урина, така и на изпражнения при различни възрастови групи. 

прочети още

Кожата на тялото има съществена роля за възприемането на температурата на околната среда и терморегулацията. Има различни продукти за предпазване от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Тежко увреждане на кожата можем да получим и при отрицателни температури, които навлизат до дермата и разрушават колагена, който е около 70% от сухото тегло. 

прочети още

В България почти ежедневно сме свидетели на проблема с липсата на кръв за пострадали при катастрофи и различни инциденти. Преливането на кръв и кръвни продукти се налага и след извършване на хирургична операция, при която има голяма кръвозагуба. Може ли да се избегне преливането на кръв, което е свързано с различни рискове и опасности? 

прочети още

Frontiers in Pharmacology e втория най-цитиран журнал за фармакология и фармация в света с отворен достъп и е авторитетен източник на информация. На 20 септември 2019 г. във Frontiers in Pharmacology беше публикуван пълния текст на изследването Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders което доказва, че при някои пациенти със синдром на хроничната умора / миалгичен енцефалит приемът на витамин B12 може да облекчи симптомите.

прочети още

Колагенът е един от най-често срещаните протеини в човешкото тяло. За съжаление, колкото повече остаряваме, толкова повече колаген губим и това се отразява както на външния вид на кожата, така и на дейността на вътрешните органи. Съвременният начин на хранене не може да снабди тялото с нужните аминокиселини, за синтез на колаген. Козметиката с натурален рибен колаген забавя процесите на стареене на кожата, а хранителните добавки снабдяват организма с нужните количества колаген тип I и колаген тип II.

прочети още

Заболяването е идентифицирано през 1934 г., а през годините носи различни наименования. Днес освен синдром на хроничната умора се използва и названието миалгичен енцефаломиелит. При леките форми хората могат да работят и имат почти нормален начин на живот, а при тежките форми пациентите са приковани към леглото и инвалидизирани в продължение на месеци. Причините за възникване на заболяването не са известни и съответно няма ефективно лечение, а само облекчаващо отделни симптоми. Изследване от септември 2019 г. доказва, че капките за нос с витамин B12 от CureSupport повишават серумните нива на витамина и повишават жизнеността при ⅔ от участниците в проучването. 

прочети още

Още от дълбока древност е ясно, че здравето на човека се заражда в червата. Но цялостното здраве на организма зависи и от стомаха, чиято задача не е само да смели механично храната. Гастритът е възпаление на стомашната лигавица, което може да доведе до анемия поради малабсорбиция на желязо. Освен това при увреждане на специални клетки от стомашната лигавица, водоразтворимия витамин B12 се разрушава, а това води до злокачествена анемия и различни неврологични увреждания.

прочети още

Антидепресантите се разделят на различни групи според влиянието им върху мозъка. Много от тях се стремят да повишат нивата на серотонин и така да повлияят на депресията, тревожността, паник атаките и пр. Антидепресантите имат различни странични ефекти, много от които отшумяват след спиране на приема им. Оказва се, че приемът на дори най-съвременни групи антидепресанти като селективни инхибитори на реабсорбцията на серотонин може да доведе до остеопороза и повишен риск от фрактури на костите.

прочети още

Аутизмът и разстройствата от аутистичния спектър са сравнителни често срещани сред днешните поколения деца. Освен индивидуалните поведенчески терапии, те понякога са лекувани с медикаменти с множество странични ефекти. Витамин B12 е свързан със синтеза на ДНК, миелиновите обвивки на нервите и състоянието на червените кръвни клетки. Възможно ли е проявите на аутизма да се дължат именно на липсата на този водоразтворим витамин?

прочети още

Колагенът е един от най-често срещаните протеини в човешкото тяло. В тази публикация ще научите кои са храните, от които можем да си го набавим, по какъв начин можем да провокираме синтеза на нов колаген в организма, как влияе термичната обработка на храните и кои са факторите, които влияят на ускорено разграждане на колагена. 

прочети още

Еритроцитите са най-многобройните кръвни клетки, които снабдяват всички тъкани с кислород и отвеждат въглеродния двуокис. MCV е показател от Пълна Кръвна Картина, чиито стойности показват дали страдаме от анемия. Понижените стойности на MCV най-често се дължат на липса на желязо, а повишените на липса на витамин B12 и фолиева киселина. Разбира се зад тези липси стоят десетки причини, но откриването им е път към поставянето на правилната диагноза и съответно ефективно лечение. 

прочети още

Съществуват десетки различни видове анемия с понижен брой червени кръвни клетки (еритроцити), както и увреждания на тромбоцитите. Тъй като кожата е богато кръвоснабдена тези хематологични отклонения дават своя видим “отпечатък”. В подобни случаи локалното нанасяне на различни кремове върху кожата няма да помогне с подобни проблеми, а заболяването на кръвта може да предизвика животозастрашаващи усложнения. 

прочети още

Във всеки един момент в човешкото тяло действат мускулите на сърцето, които изпомпват кръв, гладката мускулатура, която подпомага дишането, храносмилането, кръвообращението, и скелетните мускули, с чиято помощ извършваме различни движения. Тези мускули са различни по големина, форма, извършвани движения и капацитет. Саркопения е разрушаването на вече съществуващи мускули с напредване на възрастта. Процесът може да се забави чрез подходящи тренировки и прием на протеини.

прочети още

Витамин B12 е водоразтворим и съществува в различни форми. За да бъде усвоен правилно се свързва с 3 транспортиращи протеина. Бързорастящите туморни клетки се стремят да провокират образуването на нови кръвоносни съдове, чрез които да получават кислород, хранителни вещества и витамини, сред които и витамин B12. Тъй като имат за цел да усвоят витамина, някои от туморите започват производството на транспортиращи протеини като Хаптокорин и Транскобаламин II. Ако не приемаме витамина от храна или добавки, транспортиращите протеини го извличат от кръвообращението и в крайна сметка здравите клетки и целият организъм страдат от дефицит.

прочети още

Кръвта се състои от 55% плазма, богата на вода и 45% кръвни клетки, които се образуват главно от костния мозък и имат различни функции. Червените кръвни клетки (еритроцити) служат за пренасяне на кислород до всяка тъкан в тялото и съответно пренос на въглероден диоксид. Техният живот е около 120 дни, а промените в показателите им могат да подскажат наличие на анемия. Ретикулоцитите са незрели червени кръвни клетки, които помагат диагнозата да бъде поставена на много по-ранен етап, защото се произвеждат ежедневно. 

прочети още

Колагенът е важен протеин, който се състои от 29 различни типа. Най-често срещаните типове в човешкото тяло са тип I, II, III, IV и V. Обикновено в човешкото тяло непрекъснато се произвежда нов колаген, а стария се разгражда. С напредване на възрастта синтеза започва да намалява и това води до различни видими външни и невидими вътрешни промени във функциониране на тъкани и органи.  Как да изберем правилния тип според проблемите си? 

прочети още

Сърдечно-съдовите заболявания са сред главните причини за смърт. Причините за възникване на подобни заболявания са различни. Различни клинични изследвания показват, че намалената функция на щитовидната жлеза също може да доведе до изменения в стойностите на кръвното налягане, пулса, поява на застойна сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, промени в ритъма и пр. За щастие субклиничния хипотиреоидизъм с повишен TSH, но нормални стойности на Т3 и Т4, може спонтанно да отшуми, а добавянето на изкуствени хормони носи противоречиви ползи за сърдечно-съдовата система.

прочети още

Дизартрията е нарушение на произнасянето на звуци и темпа на говор, което често се дължи на увреждането на черепномозъчните нерви. Витамин B12 участва в изграждането на миелиновата обвивка на нервите, а неговия дефицит води до различни неврологични увреждания сред които и тези специфични увреждания на речта. 

прочети още

Металните пломби постепенно са изместени от “белите”, но основните притеснения за първите не трябва да е само техния външен вид и естетически качества, а че в състава им има живак. Различни изследвания показват, че той може да се отдели като живачни пари в устата дори години след поставянето на пломбата или да проникне в кръвообращението и да се натрупа във вътрешните органи. Въпреки че тези пломби са по-евтини и дълготрайни, ако имате възможност е препоръчително да ги избягвате. 

прочети още

Еластинът се произвежда още по време на ембрионалното развитие и продължителността на полуразпад е 78 години. Той позволява на тъканите да възвръщат първоначалната си форма след натоварване и е силно еластичен. Генетични мутации, увреждане от UV лъчи, токсини и възпалителни процеси могат да го разградят и да доведат както до бръчки по кожата, така и до животозастрашаващи заболявания на белите дробове, кръвоносните съдове и храносмилателния тракт. 

прочети още

Около 90% от населението в световен мащаб страда от главоболие в рамките на 1 година. Човешкият мозък няма рецептори за болки, но има множество причини, които могат да доведат до неприятните усещания. Преди да посегнете към болкоуспокояващите се запитайте дали това не е симптом на друго заболяване, което трябва да се лекува. 

прочети още

Цианидът е силно токсично вещество, което нарушава преноса на кислород на клетъчно ниво и може да предизвика мъчителна смърт в рамките на минути. Витамин B12 има различни форми, а една от тях е Хидроксокобаламин. След приема на 5 или 10 грама Хидроксокобаламин цианидът се свързва с кобалтовия йон във витамин B12 и напуска организма под формата Цианокобаламин без да уврежда организма. Така витамин B12 може да спаси човешкия живот, ако се приеме в рамките на няколко минути още преди да са настъпили необратими увреждания. 

прочети още

Хормонът TSH се произвежда в хипофизата и стимулира хормоните на щитовидната жлеза. При повишени стойности на TSH над 4 mU / l , но нормални T3 и T4 се диагностицира субклиничен хипотиреоидизъм. Той може да протича със симптоми, които са подобни на други заболявания и напълно безсимптомно. Това състояние може да прогресира до явен хипотиреоидизъм, както и спонтанно да изчезне. Вижте кога е нужна заместителна терапия и има ли вариант за профилактика. 

прочети още

Човекът се отличава със способностите си за произнасяне на думи, пеене и произнасяне на разнообразни звуци. Гласовете се различават по пол, но освен това има 3 мъжки и 3 женски типа глас. Производството на звук става с помощта на въздух, който преминава през еластични гласни струни. Те обаче трябва да бъдат достатъчно здрави, за да издържат на напрежението. Колаген тип I участва в изграждането на кожата, но и на гласните струни. Скъсването им и тяхното зарастване са идентични на раните на кожата. Веднъж увредени, гласните струни не могат да възпроизведат същия глас, защото по тях има белези.

прочети още

Получава се при деца на родители, които носят по 1 дефектен ген. По време на бременността зародишът не е увреден, но симптомите се проявяват дни и седмици след раждането. Най-често родителите търсят лекарска помощ заради диария, многократни повръщания, новороденото не нараства според нормите. Кръвните изследвания показват намаление на броя червени, бели кръвни клетки и тромбоцити. Обикновено серумните нива на витамин B12 и фолиева киселина са нормални и не показват дефицит. Мутацията е свързана с ген TCN2 и води до невъзможност витамин B12 да бъде погълнат от клетките. На по-късна възраст, дори и при започнало лечение, може да възникнат проблеми с говора, забавено прохождане, когнитивни нарушения, атаксия, ретинопатия и зрителни нарушения.

прочети още

Наясно сме, че в червата има трилиони бактерии, които при средния възрастен човек са с тегло 4-5 кг. Приемът на антибиотици убива също и полезните за човешкото здраве микроорганизми, а балансът е разрушен. Пробиотичните бактерии са полезни, но трайното им заселване и колонизиране на чревния тракт е трудно. Има сериозни заболявания на червата като болест на Крон, улцерозен колит и други некласифицирани инфекциозни заболявания, които са трудни за диагностика и още по-трудни за лечение. Начин на хранене, генетични фактори, тютюнопушене, инфекции, стрес, ксенобиотици и тежки метали - много са  факторите, които могат да доведат до възникване на подобни заболявания. Хирургични операции се прилагат само в краен случай, но опасността от рецидив на заболяването е доста висок. И все пак определени храни могат да бъдат използвани за профилактика на подобни тежки инфекциозни заболявания на червата. 

прочети още

Тенът на здравата кожа е еднороден. Промените в цвета, които рязко се отличават от съседните участъци се наричат хиперпигментация. Обикновено тъмни петна се получават под въздействието на силните слънчеви лъчи. Бушуващите хормони в тялото на бременната жена водят до специфична пигментация (мелазма), която отзвучава след раждане. Има случаи, когато кожата на дланите, пръстите на ръцете и краката е тъмна и никакви кремове не могат да променят цвета, който е устойчив в продължение на години. Научни изследвания показват, че това тези хиперпигментни петна могат  да са причинени от дефицит на витамин B12. В повечето случаи той е причинен от малабсорбция или строга веган диета, но пълната упойка с райски газ също може да доведе до подобни изменения на кожата. 

прочети още

През последните 50 години се случват 3 сериозни аварии в Атомни Електрически Централи (АЕЦ). През 1979 г. е инцидентът в САЩ, в централата на Three Mile Island. През пролетта на 1986 г. аварията в Чернобил замърсява огромни площи, а през 2011 г. вследствие на цунами се получава аварията в АЕЦ - Фукушима. Съветът на Европа е политическа международна организация, която включва 47 страни членки. През 2013 г. екип от различни страни, в това число и България, подготвя документ с информация какво да правим в случай на ядрена авария и как да защитим здравето и живота си.

прочети още

Всеки от нас има централна и периферна нервна система. Нервните влакна (аксони) са обвити с миелин, който служи за изолация и по-бързо предаване на нервните импулси до отдалечени части на тялото. Увреждането на миелина може да се дължи на различни причини и да доведе до множество разнообразни симптоми. Положителният рефлекс на Бабински е нормален за бебета и малки деца до 2-годишна възраст, а след това е индикатор на неврологично увреждане. Вижте видео как можете да направите този тест за секунди в дома си. 

прочети още

Случвало ли се е да пазите диети, а след това загубените мазнини да се възстановят много бързо? След като спре растежа, човек има определен брой адипоцити - клетки, които съхраняват мазнините. Те могат да увеличат обема си до 4 пъти, за да приемат повече липиди. В един момент техният растеж е възпрепятстван и тези клетки започват да се делят, а броят им се увеличава. Какво се случва, когато отслабнете? Новосъздадените мастни клетки имат дълъг живот и не изчезват. При всяка възможност те акумулират мазнина. Мастните депа в организма принадлежат към съединителната тъкан и са обвити от гелообразно междуклетъчно пространство, богато на колаген и еластин. При хората със затлъстяване се получава специфичен вид фиброза, при която тази извънклетъчна матрица губи гъвкавост и не позволява на мастните клетки да нарастват. В един момент обаче това ги уврежда и те умират като предизвикват възпаление. При диабетиците ситуацията е още по-сложна, защото колагенът се гликира и е с увредена структура.

прочети още

Наскоро излезе мини сериалът "Чернобил" , който показва гледна точка относно случилата се авария в атомната електроцентрала на 26 април 1986 г. Този сериал предизвика ожесточени дискусии. Докато коментираме информационното затъмнение в България, намерихме едно интервю по повод 28-годишнината от аварията и много преди да бъде излъчен сериала на HBO. Въпреки че за разлика от нас, учени от бившия вече СССР са намерили начин за превенция на населението при подобни ситуации, техните разработки са били забравени в продължение на години. Аварията във Фукушима през 2011 г. напомни, че въпреки научените уроци подобни инциденти грозят здравето и живота на човечеството.

прочети още

Когато се случи краткотрайно, подобно усещане се дължи на притискане на нерв поради неподходяща поза на тялото. Причините за хроничната парестезия са десетки. Витамин B12 участва в изграждането на миелиновата обвивка на нервите. При липсата му се получават различни неврологични увреждания. Едно от тях е именно парестезията, която може да се прояви с разнообразни усещания. Лечението се състои в добавяне на витамин B12, а когато увреждането е в начален стадий, пълното възстановяване се случва в рамките на седмици и месеци.

прочети още

В последните години се увеличава броя на синтетично произведените лекарства и хранителни добавки. От друга страна се извършват клинични изследвания, които доказват ползите на биологично активни вещества от живата природа Това, което са знаели предците ни, днес с помощта на модерната апаратура може да бъде измерено като ефективност, оптимална доза и най-удачна форма за прием. Едно от тези вещества е фукоксантин, изолиран през 1914 г. от кафяви морски водорасли. Множество проучвания от последните години върху животни и хора доказват ползите му за превенция и лечение на различни заболявания.

прочети още

Аспиринът е открит през 1899 г. и е бил използван масово при грипните епидемии между двете световни войни. През 1956 г. започва продажбата на Панадол, а през 1962 г. на Ибупрофен. Те стават предпочитани, а продажбите на аспирин замират. През 1950 г. семеен лекар от САЩ установява, че пациентите, които прекаляват с дъвки с аспирин получават кървене. Това го навежда на мисълта, че аспиринът може да се използва срещу слепване на тромбоцитите и за превенция на сърдечен инфаркт. През 60-те и 80-те години се правят изследвания, но те не показват голям успех. Независимо от всичко продажбите на аспирин, този път като медикамент, полезен за сърцето отново тръгват нагоре. Последните проучвания от 2018 и 2019 г. показват, че аспиринът не е ефективен за първична профилактика при хора, които досега не са получавали инфаркт. Едва след като хората получат 1 инфаркт би могло да се предпише всекидневен прием на аспирин, въпреки че съществува риск от кървене и дори смърт при предозиране. През 1932 г. е открита аминокиселината хомоцистеин, но отнема десетилетия за изясняването на тезата, че повишените количества на хомоцистеин могат да доведат до инфаркт, коронарна болест на сърцето, инсулт и други сърдечно-съдови увреждания. За щастие хомоцистеинът може да бъде понижен чрез витамини от група B - фолиева киселина (витамин B9) и витамин B12. Ролята на витамин B6 в понижаването на хомоцистеина не е толкова значима.

прочети още

Кадмият е метал, открит през 1817 г. Той се среща рядко в почвата, но участва в медни, цинкови и оловни руди. През 1912 г. в една от префектурите на Япония много от хората започват да се оплакват от силни болки в костите и гръбначния стълб. Болестта е наречена Итай-итай (превод : боли - боли ) и първоначално се смята, че е вид специфична бактериална инфекция или локално неразположение с неизвестна причина. Едва през 1968 г.  японците откриват, че това е отравяне с кадмий, който е дошъл от ориза, напоен с водата от близката река, а в нея имало изхвърлени отпадъци от близката мина. През 2012 г. приключва проект на японското правителство за пречистване на замърсените почви с кадмий, стойността му е над 40 милиарда евро. В последните години различни изследвания доказват, че дори при стойности, приемани за безопасни, кадмият в хранителните продукти може да причини остеопороза при жените над 50 години.

прочети още

Много се говори за ползата от витамините. Не бива да забравяме, че за да можем да ги използваме днес в най-различни форми, са проведени множество клинични изследвания за безопасност и препоръчителни дневни дози. Преди откриването на витамините (след 1930 г.) не е била ясна причината за заболявания като скорбут, пелагра, бери-бери, злокачествена анемия и пр. Напоследък се твърди, че приемът на витамини от група B може да провокира развитието на рак. Канцерогенен ли е витамин B12? Вижте последните научни проучвания.

прочети още

Досега са идентифицирани 28 различни типа колаген. Най-често срещаният е колаген тип I. Въпреки че не се споменава често, колаген тип IV е също от изключителна важност за здравето и живота. Генетични мутации могат да причинят животозастрашаваща бъбречна недостатъчност, загуба на слуха, поява на мехури по кожата. Именно базалната мембрана, изградена от колаген тип IV, осигурява физическа защита и не позволява на злокачествените клетки да проникнат в по-дълбоките тъкани на органите (карцином in situ) и да образуват метастази.

прочети още

Сорбентите са вещества, които служат за абсорбиране на газове, течности и тежки метали. Те могат да бъдат органични, естествени неорганични и синтетични. Суперабсорбиращият полимер е един от най-често използваните синтетични абсорбенти, който влиза в състава на пелените за еднократна употреба (известни и като памперси) за бебета и възрастни. Благодарение на това вещество урината приема гелообразна форма и не изтича извън пелената. Основният проблем е, че подобни вещества са трудни за рециклиране. Редица научни изследвания доказват, че биомасата от кафяви водорасли Ламинария пречиства отпадни води, замърсени с тежки метали и радионуклеиди по напълно безопасен начин.

прочети още

Всеки косъм в човешкото тяло преминава през определен цикъл на растеж, развитие и падане, след което на негово място от космения фоликул израства нов косъм. Понякога количеството на новопорасналите косми намалява значително и това се отразява на гъстотата на косата. За щастие има начини за стимулиране растежа на новопоникнали косми и прекратяване на фазите на почивка.

прочети още

Вероятно сте чували за танините, които засилват вкуса на червеното вино и се съдържат в някои плодове и дървесни кори. Флоротанините се срещат само под водата. Те спомагат за изграждането на клетъчните стени на кафявите морски водорасли. Множество клинични проучвания доказват, че тези флоротанини имат антибактериални, противогъбични, противоалергични и противовъзпалителни свойства, които могат да се сравнят със синтетично произведените медикаменти. Същевременно патогенните микроорганизми не са развили резистентност към тях и това дава надежда за ефективно лечение на различни заболявания.

прочети още

През 1846 г. един от първите невролози д-р Мориц Ромберг описва лесен за изпълнение тест, който изглежда изключително лесно за изпълнение и не изисква никаква специална апаратура, вземане на кръв или секрети, а резултатите са ясни веднага. Днес той продължава да се използва и помага за диагностиката на неврологични заболявания. Едно от тях е свързано с увреждане на задните части на гръбначния мозък, а по тази тема работи и самият сър Артър Конан Дойл, който е дипломиран лекар, но е познат повече с образите на Шерлок Холмс и д-р Уотсън. В някои от случаите подобно увреждане на гръбначния мозък е причинено от липса на витамин B12. Своевременната диагностика и адекватното лечение водят до частично или пълно възстановяване на пациентите.

прочети още

В миналото стресът и неправилното хранене били считани за основните причинители на заболявания на стомашно-чревния тракт като гастрит, язва и рак на стомаха. След сътрудничество на австралийския изследовател Бари Джеймс Маршал и патологът Дж. Уорън през 1982 г. станало ясно, че в силно киселинния стомах може да вирее устойчиво бактерия. Двамата учени получили награда Нобел през 2005 г. Първоначално бактерията определена като друг вид, но по-късно получила името си Helicobacter pylori заради специфичните си спираловидни камшичета, които ѝ позволяват да навлезе под епителните клетки на стомашната лигавица, да понижи киселинността и да създаде устойчива колония. Днес е ясно, че освен заболявания на стомаха този патоген влияе негативно на човешкото здраве като не му позволява да абсорбира ценни хранителни вещества и витамини като B12.

прочети още

Повечето видове пластмаса са открити през XX в. Няколко десетилетия по-късно пластмасови отпадъци можем да намерим практически навсякъде. Най-големи са последствията върху живота в морета и океани. Наскоро стартъп от Лондон успя да реализира проекта си и да събере нужното финансиране за опаковане на вода и други течности. Използваните материали са биоразградими и могат да се разградят напълно за 4-6 седмици. Нещо повече - можете да изпиете водата и да изядете опаковката, защото тя е създадена от ядливи кафяви морски водорасли. Но дори и да попадне в морето, тази опаковка по никакъв начин няма да навреди, защото произходът ѝ е точно морски.

прочети още

Пародонтоза, преждевременно раждане, тежка гангрена - има ли нещо общо между тях? Оказва се, че да. Съществуват много заболявания, които са свързани с зловредното влияние на патогенни микроорганизми. Вариантите за терапия са различни - антибиотично лечение, прием на пробиотици, лечение с кислород под високо налягане, хирургична операция за отстраняване на поразени тъкани и други. В някои случаи профилактиката се осъществява с ваксини. Не е за подценяване ролята на имунната система, която незабелязано от нас води епични битки за опазване на здравето.

прочети още

Витамин B12 се съдържа главно в храните от животински произход. Съществуват различни причини за малабсорбция, която не е свързана с храна. Още през 1961 г. научни изследвания откриват, че между серумните нива на витамин B12 се влияят от расата. Оказва се, че това се дължи на определени гени. Хората със светъл цвят кожа от европеидната раса са по-застрашени от дефицит.

прочети още

Водораслите са възникнали преди милиони години и имат специфични методи за защита от различни патогенни организми в морската вода. Отдавна са известни ползите на йода за функциите на щитовидната жлеза. Оказва се, че той е първият открит неорганичен оксидант, произведен от живи организми. Нещо повече, в комбинация с малки количества бром водораслите могат да се защитават успешно срещу оксидативен стрес.

прочети още

Доскоро се смяташе, че след нараняване на кожата се образуват нови тъкани с помощта на големи количества тип III, а в кожата е тип I. Според някои теории именно неправилното кръстосване в новоизградените тъкани е причина за липсата на коса. През ноември 2018 г. учени извършиха клинично изследване на опитни мишки и установиха, че виновникът за липсата на косми в наранената кожа не е колагена. Напротив, учените използвали фибробластите, които произвеждат колаген и с помощта на специален протеин успели да предизвикат образуване на космени фоликули и порастване на косми. Предстоят опити върху хора. Това ще е полезно както за мъжете с оплешивяване, така и за сгъстяване на косата чрез новопоникнали косми.

прочети още

Понякога създаването на нов живот е съпътствано от периоди на дълго очакване. Когато бременността не настъпи по естествен път в рамките на 12 месеца следва двойката да посети специалист и да бъдат проучени възможните причини. Възможно е причината за това да е жената, мъжа или двамата партньори. Често безплодието се дължи на хормонални нарушения. Понижената функция на щитовидната жлеза също влияе на плодовитостта на жената в репродуктивна възраст.

прочети още

Йодът е открит през 1811 г. след обработване на морски водорасли с натриев карбонат. Липсата на йод може да забави умственото развитие на децата  и да причини микроцефалия и ендемичен кретенизъм. Функциите на щитовидната жлеза също зависят от количествата йод в организма. При липса на стабилен йод в човешкия организъм в жлезата могат да се натрупат радиоактивни изотопи, които да я разрушат или да причинят рак. Редовният прием на органичен йод регулира нивата на тиреоидните хормони и пречи за развитието на различни неприятни симптоми.

прочети още

Диабетът е едно от най-често срещаните заболявания в последните години. Едно от най-често изписваните лекарства днес с таблетки Метформин, е открито през 1922 г. През 1923 г. започва лечението с инсулин. Междувременно в последните години вече има клинични изследвания, които доказват, че дългосрочната употреба на Метформин повишава риска от развитието на дефицит на витамин B12, който не дава отражения върху показателите на кръвната картина като MCV. Невропатиите могат да се проявят както при диабет, така и при липса на витамин B12, затова е нужно пациентите, които приемат Метформин да изследват серумните нива на витамин B12 поне веднъж годишно.

прочети още

В детството броят на временните зъби е 20, а после те биват подменени от 32 постоянни зъба. Видимата им част е покрита с най-твърдото вещество в човешкото тяло - зъбния емайл. Разрушаването му води до болезнен кариес, който следва да бъде лекуван от стоматолог. Подвенечните кариеси са още по-трудни за диагностика и лечение. През февруари 2019 г. екип от учени доказа, че с помощта на витамин B2 (рибофлавин) и 10-минутно ултравиолетово лъчение дентинът в корените на зъбите може да бъде уякчен чрез крослинкинг - кръстосано свързане на колаген тип I. Подобна процедура чрез крослинкинг се използва (вече и в България)  за лечение на очите при заболяването кератоконус.

прочети още

Витамин B12 е единствения витамин, който съдържа метален йон в ядрото си. Според свързването с този йон има различни форми на витамина - Метилкобаламин, Хидроксикобаламин, Цианокобаламин. Вижте каква е опасността от алергични реакции при предозиране с тях.

прочети още

Ежедневно сме заливани с информация за ползите от смъкването на килограми и въпреки това много от хората, които са решили да пазят диета изпитват различни негативни ефекти и това ги отказва. Оказва се, че мастната тъкан не е само склад за съхранение на енергия, но в нея може да са натрупани устойчиви токсични вещества и при загубата на мазнини те започват отново да циркулират в организма и да провокират появата на различни симптоми.

прочети още

Думата "анемия" идва от гръцки и означава "без кръв". Още в древността хората осъзнали важността на тази червена течност. Изминали столетия преди хората да успеят да погледнат кръвта увеличена многократно благодарение на микроскопа. Тогава те открили, че броят, формата и големината на червените кръвни клетки имат огромно значение за човешкото здраве. По-късно успели да разграничат различните видове анемия и да определят най-удачното лечение.

прочети още

Масовото използване на антибиотици започва през 1942 г. Десетилетия по-късно се забелязва силна антибиотична резистентност и поява на супербактерии, които не се повлияват от лечение. Учените се стремят да намерят нови вещества със силно антимикробно действие, без странични ефекти, безопасни за хората и околната среда. Оказва се, че водораслите Ламинария притежават ценни антибактериални свойства, благодарение на съдържащите се в тях мастни киселини, ламинарин и фукоидан.

прочети още

Случвало ли ви се е да посрещате гости вкъщи и да изпаднете в неловка ситуация като домакини, защото някой от гостите ви има непоколебими убеждения, че някоя храна не е за него? Вижте какви са разликите между вегани, лакто вегетарианци, ово вегетарианци, фрийган, всеядни. Кои от тях са най-застрашени от развитие на витамин B12 и в кои храни се съдържа този витамин.

прочети още

Вижте 4 маски с природни продукти, които можете да си приготвите в дома си. Можете да се насладите на резултатите още след първото нанасяне. Проверете как с няколко съставки можете да приготвите маска против косопад, маска за растеж на косата, маска за заздравяване на косъма и маска за суха коса.

прочети още

Нараняването на кожата и вътрешните тъкани води до цяла каскада от фази, през които човешкия организъм се опитва да възстанови щетите. През XX в. след множество клинични изследвания се появяват различни видове превръзки, които имат за цел да защитят раните от инфекции, да абсорбират секретите и да ускорят процесите на заздравяване. Алгинатните превръзки доказват своята ефективност. Има възможност да бъдат допълнени с етерични масла, сребро, лекарства и пр.

прочети още

Въпреки голямата си употреба днес като самостоятелни витамини или в състава на хранителни добавки, витамините не са били познати преди началото на XX в. През 30-те години се отчита истински бум, а фармацевтичните компании се надпреварват в откриването на витамините и патентоването на технологии за промишлено производство. Оказва се, че заболявания като скорбут, злокачествена анемия, пелагра, рахит се повлияват успешно с помощта на витамини. Дори и днес продължават клиничните изследвания за дефицита или предозирането на витамините, както и за ползите или вредата от съвместната им употреба.

прочети още

Руската компания Вертера предлага лечебни храни на основата на кафяви морски водорасли Ламинария и Фукус. Те са лесни за приемане, богати на витамини, ценни микроелементи и аминокиселини. Освен самостоятелно можете да приемате дневната доза от 1 или 2 лъжици Вертера Гел или Вертера Гел Форте в състава на коктейл или смути по Ваш вкус. Вижте 5 рецепти с плодове и/или зеленчуци, които са изключително лесни за приготвяне.

прочети още

Ако погледнем нашата планета Земя, сушата заема общо 28% от площта ѝ, а водата - 72%. Масата на живеещите в морските дълбини организми многократно надвишава живеещите на сушата. Именно в океаните преди милиарди години се е зародил животът и днес дори ние, хората, сме косвено свързани с тази среда. Вижте какви ценни вещества се съдържат в кафявите, зелените и червените водорасли и какви са ползите им за човешкото здраве.

прочети още

Причините за поява на акне са много. След преминаване на младежките години неприятните пъпки могат да се появят поради хормонален дисбаланс, прием на определени лекарства, неподходяща козметика и пр. Подобно на микрофлората в червата, която се състои от трилиони микроорганизми, кожата на лицето и тялото също е дом на множество бактерии, които имат различни роли за здравето. Оказва се, че високите дози витамин B12 могат да стимулират определени щамове на бактерията P. acnes, които да причинят възпаление в космените фоликули.

прочети още

Мартина Иванова или още позната сред мнозинството като "Марти от Свой Избор" е един от най-популярните автори и лектори на темите личностно и духовно развитие, себепознание и самопомощ в България. Тя е дългогодишен консултант по личностно развитие и холистичен терапевт. Нейният сайт за духовно израстване, себепознание и хармоничен живот - Свой Избор (www.svoizbor.com), е истински виртуален оазис съдържащ богата авторска информация. Там ежедневно се публикуват безплатно статии, практики, терапевтични методики, водени медитации. Вижте отзивът ѝ за водораслите Вертера.

прочети още

През 40-те години на XX в. за пръв път било открито, че субстанция от хлебната мая може да служи за стимулиране на имунната система. Откритието имало потенциала да се използва при инфекции, травми, язви, радиационно облъчване, онкологични заболявания и др. Първото лекарство е Zymosan, но той има доста странични ефекти. През 60-те години на XX в. става ясно, че веществото, което активира имунната система е бета 1, 3-D-глюкан, който е дълговерижен полизахарид. С извличането му вече не били наблюдавани странични ефекти. Освен в хлебната мая и зърнени култури като овес и ечемик, бета глюканите се срещат в клетъчните стени на бактерии, гъби, дрожди, някои видове водорасли и пр.

прочети още

Много често попадаме на различни статии и реклами за ползите от определен продукт. Всички те звучат толкова убедително, че лекуват от пърхот до рак, но много хора вече са крайно недоверчиви. Аз също не исках да опитам продукт с водорасли, но след като се запознах с авторитетни научни изследвания се реших да намажа първоначално суперхраната на горната част от дланта си. Едва след като се убедих, че ми действа добре се престраших на първата лъжичка. В резултат от приема преодолях появата на неприятно болезнено усещане, което влачех и не можех да преодолея през последните 6 години.

прочети още

Зимният сезон е време на настинки и надявам се не изненадвам никого с това. Върлуват разни грипни епидемии, хората се разболяват и не е особено приятно. Но.... ...Няма как! Идваме на тоя свят, за да изпитаме емоции в плюс и в минус. Отначало погледнах на офертата скептично. Направих регистрация в сайта и на следващият ден половинкилограмова кутия бе при мен. Гелообразна маса, в която се оказва водораслите са съхранени живи. Разбрах, че мога вътрешно и външно да ги ползвам, тоест, не само да ги ям. но и да ги мажа там, където си поискам. Приемът като храна е препоръчителен да е на гладно, а аз исках да експериментирам на момента. Носът ми бе запушен, така и така дишах през устата, не беше никакъв проблем да поставя топчета от гел. След което си   намазах слой и на лицето като маска. Ефектът беше поразителен!  ГОРЕЩО  ПРЕПОРЪЧВАМ!

прочети още

Наименованието "витамин" се използва за първи път през 1912 г. Първият открит витамин е B1 (тиамин), който лекува болестта Бери-бери. Можем да кажем, че в рамките на стотина години са открити част от свойствата на витамините, а научните изследвания за веществата, които ги съдържат, положителните и отрицателните ефекти върху човешкото здраве продължават и днес. Едно е сигурно, тяхната липса или предозиране могат да ни повлияят по различни начини.

прочети още

Вече писахме за спортните постижения на Радостина Стоянова. Вижте мнението ѝ за продуктите от кафяви водорасли на Вертера - клетъчен гел и биомаска за лице.

прочети още

Онкологичните заболявания са като епидемия, която се разпространява в световен мащаб. Въпреки многобройните изследвания е трудно да се каже дали съществуват специфични терапии, които да гарантират 100% ремисия. В последните години има стотици клинични проучвания, които дават надежди, че фукоиданът от кафяви морски водорасли може да спомогне за активиране на клетъчна смърт на туморните клетки, ограничаване на растежа и деленето им, стимулиране на имунната система за борба с тях, забрана за образуване на нови кръвоносни съдове, чрез които да получават кислород и хранителни вещества.

прочети още

От 1953 г. досега броят на регистрираните аборти в България е над 6 милиона. Извън този брой остават част от спонтанните аборти се случват още в първите дни и седмици след имплантирането и не могат да бъдат регистрирани като бременност. Много от жените, планиращи бременност са запознати с ползите от приема на таблетки с фолиева киселина (витамин B9). Научни изследвания доказват, че водноразтворимия витамин B12 може да помогне за правилното имплантиране и безпроблемното износване на бременност тъй като понижава нивата на хомоцистеин и възникването на преемклапсия.

прочети още

Космите са придатъци на кожата. Те стърчат с видимата си част над епидермиса, но корените им се намират малко по-надълбоко - в дермата. Обикновено космите от човешката коса имат жизнен цикъл от 3-4 години. Ето защо падането и неизрастването на нов косъм се обикновено се случват почти незабележимо. Оказва се, че това не е напълно необратим процес.

прочети още

В последните години множество компании се стремят да произведат organic козметика с натурални съставки. Козметичните продукти на Вертера притежават множество сертификати за качество на съставките. Те са произведени по засекретени патентовани технологии. В състава на продуктите влизат кафяви морски водорасли като Ламинария и Фукус, които съдържат вещества без аналог в сухоземния свят. Ефектът се забелязва още след първото използване.

прочети още

Всяка жена има желание да бъде желана и красива независимо от възрастта, да има стройно тяло, сияйна и гладка кожа. Но в действителност много жени не могат да се похвалят с това. Неправилното хранене, обездвиженост, хроничен стрес – всички те водят до натрупване на излишни килограми. Нискокалорийните диети водят до бързо и краткотрайно сваляне на килограми, но след това теглото отпреди диетата се възстановява. За щастие вече не се налага да посещаваме SPA центрове, а можем да постигнем впечатляващи резултати с гел за увиване.

прочети още

Грипът и острите респираторни заболявания водят до масови епидемии и пандемии. От 1919 до днес преминали 11 пандемии, които са отнели животът на милиони хора от цял свят. Има ли начин да подсилим имунитета с помощта на природни средства и суперхрани?  

прочети още
Силата на една капка
26 ноември 2018

Един от най-често дискутираните и обсъжданите витамини и днес е B12 - кобаламин. Независимо дали става дума за разпознаването на различните симптоми на дефицит или за откриване на причините довели до болестни промени, червеният витамин продължава да предизвиква научните среди в откриването на форми, които са лесни за приемане от хора на всякакви възрасти и същевременно ефективни при пациенти с проблеми в стомашно-чревния тракт. Опитите за създаване на разтвор или прах, които да бъдат абсорбирани от лигавицата на носа започват преди десетилетия. За щастие днес има лесноусвоима назална форма както на Метилкобаламин, така и на Хидроксокобаламин.

прочети още

От време на време новинарските емисии са превзети от осведомяването, че някъде във водата е открит уран над допустимите норми. Или в пясъка на плаж по Черноморието. България е сред страните, богати на уран. В миналото урановите находища са давали препитание на хиляди българи. Какво се случва сега с тези находища? Колко често се прави мониторинг на питейната вода? Имаме ли повод за притеснение, ако сме пили вода с уран и какво следва да направим?

прочети още

Храната ни привлича главно с приятните вкусови усещания. Оказва се, че разкриването на химичната формула на глутамата през 1908 г. от японския професор Икеда е довело до използването му във всякакви храни като се започне от т.нар. китайска сол, всякакви кубчета за бульони, сухи супи, подправки, чипс, полуфабрикати и пр. Използван като подобрител на вкуса, днес за Мононатриев глутамат няма ограничения в използването. Много от големите компании цитират научни изследвания за безопасността му, направени преди десетилетия.

прочети още

Ежедневно сме подложени на минимални дози радиация - вода, храна, въздух. Те навлизат в човешкото тяло. Някои от радионуклеидите са с период на полуразпад около 30 години, а други стотици хиляди години. Един учен от тогавашния СССР, провокиран от нежеланието на доброволците да участват в експеримент, който щял да му помогне да защити докторската си дисертация, дръзнал да погълне огромни дози от Цезий-137 и Стронций-90. Не само че не се разболял, но и продължил с по-нататъшните си разработки и през XXI в.

прочети още

Кафявите водорасли са между 1500 и 2000 вида и виреят в студените води на Северното полукълбо. Родът Ламинария се използва от столетия като храна от японците и азиатците. Известни още като Келп този род кафяви водорасли образува подводни гори, които подпомагат биоразнообразието в северните морета.

прочети още

В страната ни има действаща наредба за състава и характеристиките на готварската цел. Оказва се, че и фината бяла, и морската сол трябва да съдържат определени количества йод за оптимално снабдяване на организма. Въпреки това много българи страдат от понижени функции на щитовидната жлеза. Това е от особена важност за бременните жени, на които предстои да родят здраво поколение.

прочети още

Научни изследвания отчитат, че в последните години се засилват тенденциите към увеличаване на теглото. Това води до различни заболявания и натоварва бюджета за здравеопазване. Пред учените по целия свят е поставено ново предизвикателство - как да се спре този процес, когато не всички имат желание да спазват нискокалорични диети и да спортуват.

прочети още

90% от човешките заболявания възникват поради образуване на шлаки в тялото и дефицит на широк спектър от микро и макроелементи, вследствие на все по-голямото количество токсични храни, замърсен въздух, вода и околна среда, които влияят негативно на нашия организъм. Vertera gel спомага за изчистването на всякакви токсини от организма, които предизвикват умора, трудна концентрация, главоболие, хормонален дисбаланс, алергии, подуване, запек, липса на енергия, чести настинки, кожни проблеми и т.н.

прочети още

В последните десетилетия сме изложени на замърсяване на въздуха, почвите, водите и съответно храната с тежки метали като олово, алуминий, кадмий, арсен, живак и радиоактивния стронций-90. Учените успяват да намерят начин за извеждането им от организма с помощта на кафяви водорасли.

прочети още

Японците и жителите на крайбрежията на Азия консумират водорасли от столетия. Това води до промени в микрофлората на червата и способства абсорбцията на всички ценни хранителни вещества, които не се срещат в земните растения. Оказва се, че кафявите водорасли от рода Ламинария подпомагат извеждането на токсини, тежки метали и радионуклеиди от тялото.

прочети още

Част от натрупаните мазнини в човешкия организъм са точно под кожата. Когато свалим много килограми за кратък период на време с помощта на нискокалорийна диета има риск кожата да провисне. Тя е еластична и се нагажда по контурите на тялото благодарение на високите нива на колаген и еластин. Вижте на какво да наблегнем, ако искаме да свалим наднормено тегло и да се чувстваме добре в кожата си.

прочети още

Промяната на метеорологичните условия навън и скъсяването на светлата част от денонощието могат да разстроят циркадните ритми на сън и бодърстване. С малко „помощ“ от студените дъждове и респираторните вируси току виж липсата на енергия и проблемите със съня станали обичайните заподозрени за есенна депресия. Вижте как бихте могли да предотвратите сезонното афективно разстройство.

прочети още

През 50-те години на XX в. учените правят забележително откритие – раните върху кожата на бозайници, включително и човека зарастват бързо и без никакви белези до определен момент от вътреутробното развитие. Това е революционно откритие, което позволява през 2016 г. в България за първи път да се извърши успешна операция на неродено бебе. Ако се открие тайната ще се спестят усложненията  от зарастването на рани при различни по възраст пациенти. Оказва се, че кожата на човешкия ембрион е с различно устройство в сравнение с новороденото.

прочети още

Получен от бактерии в стомашно-чревния тракт, червеният витамин се среща в най-големи количества в хранителни продукти от животински произход. Черният дроб на бозайници от вида Чифтокопитни, които са преживни е значително по-богат от черния дроб на всеядни като свинете и представители на птиците. А в червените меса количествата са в пъти по-ниски.

прочети още

Телесните течности са от 45 до 75% от общата телесна маса. Има различни причини за дехидратация, а загубата на 20% от масата може да е животозастрашаваща. Вижте как бързо можем да определим нуждата от спешна лекарска намеса и венозно вливане на разтвори.

прочети още

Косите на хората побеляват на различна възраст. Оказва се, че расовата принадлежност също влияе на това. За преждевременно посивяване на косата се смята възрастта под 20 години за хора от европеидната раса, под 25 години за азиатци и под 30 години за африканци. Какви са причините и може ли косата отново да възвърне цвета си?

прочети още

Въпреки че не забелязваме върху повърхността на кожата и вътре в телата ни ежеминутно кипят войни между бактерии, които предизвикват различни инфекции и полезни бактерии, които често приемаме с пробиотичните добавки. Кожата защитава тялото от агресивната околна среда. Водните обитатели се нуждаят от много по-адекватна защита от страна на кожата. Учени откриха мощни антибактериални пептиди в рибешката кожа, които подпомагат здравето на хората.

прочети още

Бъбреците са жизненоважни органи и към днешна дата над 1000 българи се нуждаят от спешна трансплантация. Освен че филтрират кръвта и подпомагат отделянето на ненужни вещества, те произвеждат важен хормон, който е отговорен за производството на червени кръвни клетки. Оказва се, че заедно с черния дроб бъбреците са склад за витамин B12.

прочети още

Женският полов хормон естроген е открит през XX в. Той има различни разновидности - екстрадиол, естриол и естрон. В тялото на мъжете също се произвеждат малки количества от него, както и мъжки полови хормони циркулират в телата на жените. Напоследък естрогените и фитоестрогените се използват в козметиката. Какви са ползите и рисковете?

прочети още

Афтите често са свързани с детството, но когато се появяват при възрастни и се повтарят създават дискомфорт в устната кухина. Оказва се, че вируса на Херпес симплекс не е единствената причина.

прочети още

Вероятно сте чували за слабото място на Ахил и кръстеното в негова чест Ахилесово сухожилие. Поради по-малкото кръвообращение в сравнение с мускулите може да са нужни месеци за възстановяването при травма. Какви са начините да се предпазим?

прочети още

Много от витамините са открити едва през XX в. и все още се провеждат клинични проучвания за техните ползи за човешкото здраве и съответно вредните им въздействия. Междувременно се предлагат различни комбинации от витамини и минерали. Има ли опасност те да си взаимодействат и неутрализират действията си?

прочети още

Българите намаляваме с всеки изминал ден. Двойките с репродуктивни проблеми са стотици хиляди, а в близо половината случаи вината е в мъжа. Вижте някои от основните причини за мъжкото безплодие и в кои случаи употребата на витамин B12 може да помогне.

прочети още

Млечната киселина принадлежи към групата на плодовите AHA киселини. Можем да я намерим в млякото и в метаболизма на човешкия организъм. С ниската си pH тя предотвратява развитието на патогенни микроорганизми и се използва като естествен консервант, алтернатива на парабените в козметиката. Взависимост от концентрацията се използва за различни цели в козметичните продукти.

прочети още

Сами по себе си измененията в цвета, текстурата и формата на ноктите не са достатъчни за поставяне на диагноза, но могат да помогнат на лекарите за решението какви допълнителни изследвания и прегледи да бъдат направени за потвърждение или отхвърляне на определено заболяване.

прочети още

Има различни форми на атаксия, които се дължат на увреждане на главния, гръбначния мозък или нервите. Лечението е различно според причините за възникване. Вижте няколко лесни теста, които можете да направите дори вкъщи.

прочети още

Всеки от нас е отговорен за собственото си здраве. За хората с непрекъснати здравноосигурителни права Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно. Имаме възможност да си направим безплатно изследване на пълна кръвна картина. А сега ще ви информираме за какви заболявания алармират повишените стойности на RDW и MCV.

прочети още

Откриването на акупунктурата се приписва на древните китайци. Дори и днес метода с поставяне на изключително тънки игли в тялото продължава да има своите почитатели. Междувременно се извършват многобройни научни изследвания за отчитане на ефективността на лечението. Оказва се, че акупунктурните точки имат нещо общо - те всички лежат върху съединителна тъкан. През пролетта на 2018 г. учени заявиха, че са открили нов орган в човешкото тяло. Вижте кой е той и дали би имал значение за акупунктурата.

прочети още

Мелазмата се появява често при бременните жени и отминава често от само себе си след раждането на бебето. Има случаи, когато пигментните петна по лицето и тялото предизвикват емоционален дискомфорт. Прием на орални контрацептиви, нарушени функции на щитовидната жлеза, излагане на UV лъчи без защита от слънцето, генетична обременост – причините са много.

прочети още

В последната година 16-годишен младеж плачел, имал мисли за самоубийство, губел концентрацията си, понижил успеха си в училище. Силно притеснени родителите му го завели на преглед, където му били направени най-различни медицински изследвания. За щастие причината се оказала бактерия в стомаха, която пречи на усвояването на кобаламин. Още на втората седмица след започването на лечението с този витамин симптомите започнали да отшумяват и днес той е напълно здрав.

прочети още

Парабените имат силни антимикробни и противогъбични действия и се използват като консервант в храни, лекарства и козметични продукти. Когато преминават през храносмилателната система те се отделят чрез бъбреците. Съществуват данни, че прилагането им върху кожата води не само до риск от алергии, но и натрупване. Използвани в 1% от масата на козметичните продукти през 80-те години, днес допустимите дози са понижени и се търсят безопасни алтернативи.

прочети още

Формата на дланта също може да се използва като биометричен показател. Още през V в. пр. н. е. Хипократ, известен като баща на медицината, е предположил, че специфично изменение на горната част на пръстите е свързано с белодробни заболявания. Днес многобройни изследвания потвърждават неговите теории, въпреки че все още не е изяснени всички предпоставки за възникване на подобни деформации.

прочети още

Човешките кости са изградени от органични, неорганични компоненти и вода. Освен опора на тялото, те съдържат и костен мозък, в който се произвеждат кръвни клетки. Вижте кои са подходящите храни за периодите, в които след фрактура костите се самовъзстановяват.

прочети още

Всеки човек притежава уникални биометрични параметри, чрез които може да бъде идентифициран. Отпечатъците на пръстите се формират по време на бременността и са уникални не само за всеки човек, но и за различните пръсти. Използват се като своебразен подпис и защита против фалшифициране още от древния Вавилон. Въпреки голямото разнообразие днес по отпечатъка може да се дадат предположение за телосложение, височина и дори раса.

прочети още

Често определяме кожата си като суха, мазна, склонна към акне или алергии, или просто нормална, но истината е, че реакциите спрямо слънчевата светлина и по-специално UV лъчите на слънцето също имат значение. През 1975 г. дерматологът Томас Фицпатрик разделя кожата на 6 отделни вида според чувствителността ѝ към слънчевото изгаряне и способността да придобива тен. Оказва се, че различните етноси получават по-различно време първите си видими бръчки.

прочети още

Този важен орган участва пряко в процесите на хранене и говор. Нещо повече - цвета на горната повърхност, текстурата и влажността могат да ни насочат към нарушени функции на вътрешни органи. От животозастрашаваща алергична реакция до заболявания на жлези и дефицити на витамини, вижте на какво се дължат промените във външния вид на езика.

прочети още

В България има стотици хиляди със заболявания на щитовидната жлеза. Изследвания, проведени през последните 15 години, проведени в различни части на света доказват, че голям брой от тези пациенти имат дефицит на витамин B12 или са в сивата зона. Засега в България като застрашени от дефицит се приемат главно хората, които не консумират животински продукти, въпреки че съществуват десетки причини за липсата на усвояване от невеганите. Затова преди да упрекнете заболяването си за умората, безсънието, липсата на концентрация, депресията, пробождащите болки или някой друг непривичен симптом можете да си направите изследване за серумните нива на витамин B12.

прочети още

Още от зората на цивилизациите в отделни части на света хората са започнали да изрисуват телата си с помощта на пигменти. Вкарването под епидермиса води до повишен риск от инфекции и алергии. Напредват ли днес технологиите или напротив – мастилата за татуировките стават по-издържливи, но и по-токсични?

прочети още

Това не е поредната диета, която ще ви предложи стриктен режим на хранене за няколко дни с цел отслабване. Няма да гарантираме загубата на килограми, докато лежите на дивана. Нито е диета, в която имате ограничения във вида на приеманите храни. Няма да стане дума и за калории. Ще намерите информация как вида на термичната обработка влияе на различни хранителни продукти. Каква е разликата между пилешки гърди на скара или сварени? По какво се различава обикновената филийка хляб сравнена със силно препечената в тостера. Варени срещу печени картофи. Ще получите информация какви са последствията за здравето.

прочети още

Има различни видове хернии. Някои от тях са толкова рядко срещащи се, че често са неправилно диагностицирани. Всяка година в България се правят около 20 000 операции. Засега единственото лечение е хирургично, но при 10-15 % от оперираните болестта рецидивира. Днес учени и технологични компании търсят още варианти за мрежички, които да подсилват тъканите и да попречат на излизането на вътрешни органи и заклещването им. И все пак на какво се дължи това заболяване?

прочети още

Еволюцията ни като човеци е протекла в продължение на милиони години, за да можем днес да стоим изправени гордо на 2 крака. Много от хората прекарват голяма част от времето си седнали, без да се движат достатъчно, страдат от наднормено тегло и пр. Гръбначният ни стълб няма как да се промени структурата си за няколко столетия и затова реагира с болка. Преди да посегнем към лекарствата с много странични ефекти вижте един напълно безопасен начин за облекчение на болките в гърба.

прочети още

Има различни видове рани. Външният вид на образувания белег зависи от топологични линии, които са открити през XIX в. след многобройни опити. Днес те се използват от хирурзите, които прецизно планират формата на разреза при плановите операции.

прочети още

Уловът на риба отчита ръст. Увеличената консумация води и до изхвърляне на тонове отпадъчни продукти като кожа, люспи и плавници. Вижте какви ценни протеини се съдържат и за какво могат да бъдат използвани.

прочети още

Освен в ставите, хрущялите участват и при изграждането на части от ушите и носа. Има 3 различни типа хрущялна тъкан - хиалинна, влакнеста и еластична. Но дали подобно на акулите, които са хрущялни риби и нарастват през целия си живот нашите носове и уши увеличават размерите си? Вижте виновника за издължаването им при възрастните хора.

прочети още

Има различни видове слюнчени жлези. Секретите, отделени от тях не само помагат за овлажняването и по-лесното преглъщане на храната, но и съдържат ценни протеини като хаптокорин. Благодарение на него водоразтворимият витамин B12 успява да премине неразрушен през солната киселина в стомаха и да продължи към тънките черва, където да бъде абсорбиран. Ето защо заболявания на слюнчените жлези могат да доведат до дефицит на витамин B12, дори и начина на хранене да включва продукти от животински произход.

прочети още

Докато динамиката на мимиките често се развива за секунди, бръчките вследстие на позата на съня са в резултат на онази 1/3 от живота ни, която прекарваме спейки. Каква е разликата между това да спим по гръб, по корем или настрани?

прочети още

В празно състояние обема на стомаха е около 50 мл, а след хранене обема може да се разшири до 4 литра. Престоят на храната в стомаха зависи от нейния състав. Когато стомахът е празен, в него се съдържа малко количество стомашен сок. Дори и само при мисълта за храна и с началото на нейното подаване започва усилена секреция и образувания сок може да достигне до 1.5 л. Всички стойности под pH 7 се водят за киселинни, а при стомашния сок pH е около 1.5-2.5, тоест силно киселинно. Инхибиторите на протонната помпа са медикаменти, които понижават киселинността на стомашните сокове.

прочети още

Човешкото око прилича на фотоапарат с обектив, който има определена диоптична сила (роговица и леща) и светлочувствителна фотолента (ретина).Кератоконусът е заболяване, при което роговицата се деформира и изтънява прогресивно. Наречено е така, защото предната част на окото добива неправилна конусоподобна форма. Това води до поява на неправилен роговичен астигматизъм, който е трудно (понякога невъзможно) да се коригира с очила или контактни лещи и до преди няколко години единственото лечение е било трансплантиране на донорска роговица.

прочети още

Какво представлява белодробната фиброза и какви са съвременните тенденции за диагностика и лечение? Вижте част от основните признаци на заболяването, което отнема живот за 6-8 месеца в остра фаза.

прочети още

Човек прекарва близо 1/3 от живота си в сън и той е изключително важен за всеки един от нас. Не винаги проблемите със съня се дължат на психологически проблеми. Мелатонинът, наричан още хормон на съня, влияе на периодите на сън и бодърстване. Вижте как можете да се чувствате добре отпочинали сутрин без да прибягвате до сънотворни.

прочети още

България е на пето място в Европа по детско затлъстяване, а в световен мащаб броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване продължава да нараства. Какви са функциите на открития през 1994 г. лептин? Оказва се, че натрупаните излишни мазнини играят важна роля в хормоналния баланс на целия организъм.

прочети още

Помагат ли млечните продукти, хранителните добавки с калций и витамин D в борбата с остеопорозата, която е третото по важност социално-значимо заболяване в световен мащаб?

прочети още

Дефицитът на витамин С е причината за скорбут - заболяване, при което венците се подуват и кървят, появяват се петна по краката и тялото, а в последния стадий се стига до смърт. Още от древността заболяването е било определяно като дисбаланс на черната жлъчка, а стотици хиляди загубили живота си на корабите в търсене на нови земи.

прочети още

Какво представлява кръвния допинг и как с напълно законни средства да увеличите приноса на кислород с помощта на кобаламин. Разгледана е и връзката между анаболните стероиди и високите нива на хомоцистеин.

прочети още

Не става дума за технологичен напредък, постижения на нацията или материални богатства. Всъщност като говорим за богатство не са ли здравето и дълголетието най-желаните нематериални блага? Вижте коя е напитката, при която след 5 чаши дневно намалява с 26% риска от смърт от сърдечен удар или инсулт.

прочети още

Каква роля оказва водата при взаимодействието си с колагена като един от основните протеини в човешкото тяло? Какъв е оптималния вариант да нанасяме козметиката с колаген, за да съхраним младостта на кожата си?

прочети още

Какви са предимствата на гъбите с колаген и в кои области на медицината се препоръчват? Вижте разработките на българските учени и пред какви проблеми са поставени днес както и перспективите пред използването на хидрогелове с колаген.

прочети още

Какви са съвременните тенденции в разработката на лепила за тъкани,които следва да притежават необходимата якост на опън, да могат да бъдат устойчиви във вътрешността на човешкото тяло и същевременно да бъдат достатъчно еластични? Допълнително предимство ще е ако са биоразградими и да не предизвикват токсични реакции. И ако може да са хипоалергенни, лесни за производство и евтини. Макар да звучи все още като фантастика, учените разработват лепило, което под въздействието на ултравиолетови лъчи да затваря раните за броени минути.

прочети още

Туткалът се произвежда от съединителна тъкан на различни животни. Благодарение на колагеновите фибри лепителния шев е твърд, еластичен и може да бъде отворен без поражение на залепените детайли дори стотици години след залепването. Лепилото на основа колаген се използва и днес при производството на мебели и за различни цели. Почитано е от художниците за грундиране на платната им. Използва се и при подвързване на книги.

прочети още

Вижте защо колагена като важен протеин в човешкото тяло се разделя не само на типове, но и на различни видове спрямо особеностите в структурата. Кои са влакнестите колагени и каква е тяхната роля в окото? Кои са рисковите фактори за разграждането на колагена и как бихме могли да ги избегнем?

прочети още

Понякога проблемите със зрението са класифицирани като първите признаци на тежки заболявания като множествена склероза. Оказва се, че причините може да се дължат на злоупотреба с тютюн и/или алкохол, възпаление на оптичния нерв поради увреждане на миелиновата му обвивка или генетични аномалии. Вижте какви изследвания биха могли да ви помогнат в отхвърлянето на подобни сериозни диагнози и кой е витамина, който може да възвърне зрението ви.

прочети още

Слухът е едно от петте основни сетива. Той представлява способността за възприемане на звука, който е резултат от дейността на вибриращи предмети. Основният орган обуславящ слуховото възприятие е ухото, което се разделя на три части: външно ухо,средно ухо и вътрешно ухо. Всяка една от тези три части изпълнява определено действие, което е от голямо значение за осъществяването на функцията на слуховата сетивна система.

прочети още

Понякога в желанието си да бъдем здрави сме склонни да купуваме хранителни добавки с колкото се може повече витамини и минерали. Убедени сме, че чрез тях поемаме изписания % от препоръчителната дневна доза. Защо не винаги това е така и има ли антагонисти? Възможно ли е да приемаме минерал или витамин, който да доведе до дефицит на друг ценен микроелемент?

прочети още

Какво представлява ауротерапията и за какво се използва? Коя е най-известната жена от древността, която обожавала златото и го включвала в разкрасителните си процедури? От Аюрведа до Петър Дънов - ползите от терапията със злато са потвърдени и от съвременните изследвания, които доказват силата на златните наночастици не само за здравето, но и красотата.

прочети още

Много от нас вече са запознати с дефицита на витамин B12, информирано разпознават някои от симптомите и са наясно с възможните причини. Сега ще разгледаме друга тема, отново свързана с витамин B12, но този път ще говорим не за ниските му стойности, а за стойностите над нормата, които не са резултат от приемането на хранителни добавки или инжекции, на какво се дължат и предвестник на какви заболявания могат да бъдат.

прочети още

За никого не е тайна, че съществува пряка връзка между здравето на зъбите и венците и цялостното здравословно състояние на организма. Кой от нас не харесва блестящата усмивка? Но за да имаме здрави и добре изглеждащи зъби трябва да обърнем внимание и на основата, която ги поддържа на местата им – венците.

прочети още

Упойките могат да се разделят на общи, регионални и локални (местни). Може да се използват и различни комбинации между тях. При общата инхалационна анестезия се подава газова смес, съдържаща кислород и анестетик. Инхалационните анестетици са газове – двуазотен окис (райски газ) и течни летливи органични халогенизирани въглеводороди, които се изпаряват и се подават към газовата смес. Такива са: диетилов етер (не се използва), халотан, изофлоран, севофлоран. Съществуват различни методи за подаване на анестетичния газ.

прочети още

Сърдечната недостатъчност сред пациенти над 65 години е сред топ причините за хоспитализация в световен мащаб. В България положението не е по-различно. Смъртността от сърдечно-съдови заболявания в България е над 20 000 годишно, което е около 18% от всички смъртни случаи за година. От дружеството на кардиолозите в България отчитат, че около половината от пациентите с документирана сърдечна недостатъчност умират до 5 години след поставяне на диагнозата, а 1 от 4 пациента умира до 1 година.

прочети още

Витамин B12 е притежава най-сложната химическа структура от всички витамини. Нарича се още кобаламин заради централния си атом – кобалт, който има възможността да се свърже с различни молекули. По тази причина съществуват и различните форми - Метилкобаламин, Аденозилкобаламин, Цианокобаламин и Хидроксокобаламин. Вижте какви са предимствата и недостатъците им.

прочети още

Микроелементът мед е известен още от древността. Макар в човешкото тяло да се съдържат около 100-200 мг от този химичен елемент, той оказва влияние на важни функции в организма. Резервът е концентриран в сърцето, бъбреците, кръвта, черния дроб и мозъка. Медта се натрупва в костите и мускулната тъкан. Трябва да сме особено внимателни, защото в големи концентрации образува опасни химични съединения.

прочети още

Запознати сме с непрекъснатите процеси, свързани с дишането, кръвообращението, храносмилането и пр. Но има още един много важен процес, който се случва трилиони пъти всяка минута. Във всяка клетка от тялото ни. Става дума за метилирането – контролирано прехвърляне на метилова група, която се състои от един въглероден и три водородни атома върху протеини, аминокиселини, ензими и ДНК на всяка клетка и тъкан в тялото. Така се регулира енергията на клетките, възстановяването им, детоксикацията на черния дроб, управляват се неврологичните функции.

прочети още

По-голяма част от пациентите в Обединеното кралство, които страдат от недостиг на витамин Б12 или имат автоимунна злокачествена анемия са ограничени в рамките на „поддържаща доза“ от 4 инжекции с витамин Б12 годишно. Въпреки всичко те са късметлии, защото дефицитът им е правилно диагностициран. Въпреки че дефицитът на Б12 засяга практически всички възрасти като се започне от новородени с дефицит заради майките си до възрастни, в Обединеното кралство за рискова група се смятат само жените над 60 години. Същевременно не е ясно колко от жителите на Великобритания са с дефицит на този витамин, тъй като симптомите са определени като други заболявания. Витамин Б12 не е токсичен и се използва в огромни дози при отравяне с цианид. Има много причини за възникването на дефицит.

прочети още

Слънцето - дарява ни с живителните си лъчи, чрез него синтезираме витамин Д, укрепваме имунната си система. Но и в най-светлото и сияйно влияние има нещо негативно и това в случая за UV лъчите, които състаряват кожата и дори водят до рак на кожата.

прочети още

Случвало ли се е да избирате козметичен продукт по опаковката? А по цената? Или може би сте го купили заради убедително рекламно послание? Или може би ви е бил препоръчан от приятелка? А може би просто сте влюбена в онзи завладяващ аромат?

прочети още

Козметиката и хранителните добавки с колаген са шумно рекламирани, но понякога резултатът далеч не предизвиква възторг. Причините са различни - от липса на витамини, които да подпомогнат усвояването и синтеза на нов колаген, през допълнителни мерки за защита от UV лъчения. А може проблемът да е в широкоразпространено заболяване като диабет. Вижте малка част от причините.

прочети още

В цигарите има около 600 активни съставки. След изгарянето си те могат да създадат повече от 7000 химични съединения. Вече е доказано, че над 60 от тях са канцерогенни, а много други оказват вредно въздействие на човешкия организъм. Много от химическите съединения се намират и в други продукти, но всички те имат предупредителни указания. При поемане на цигарен дим с неясни съставки, Вие имате възможността да вкарате в тялото си средства за почистване, консервиране, ракетно гориво, съставки за производство на пластмаси, инсектициди и пр.

прочети още

Всеки, който е чел малко или много по въпроса, знае защо този витамин е в недостиг при веганите. Това е поради недостатъчната му наличност в храните от растителен произход. Но по-интересният въпрос е: Защо дефицитът на B12 би могъл да е проблем на ВСИЧКИ, а не само на веганите? В търсене на отговор лично съм провеждала изследвания на клиентите и сме следили промяната на резултатите при различните менюта, както и при прием на различни хранително добавки. Успях да синтезирам цели 10 причини за дефицит на „червения витамин“ при хора, които не са вегани. Ако искате да се погрижите за своето сърце и мозък, за настроението, за енергийното си състояние, за интелектуалното си ниво и емоционален баланс, то тази публикация е за вас, независимо дали сте вегани или не.

прочети още

Отдавна са известни качествата на витамин С. Ще ви предоставим информация, подкрепена от съвременни научни изследвания, която доказва ролята му в по-бързото зарастване на рани, подпомагането на кожата след въздействие на вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето и възможността да избегнем появата на бръчки при много суха и чувствителна кожа.

прочети още

Повечето от нас са чували от тв рекламите за ползите от колагена при облекчаване на болките в ставите и забавяне на процесите на стареене на кожата. Много спортисти използват колаген като източник на протеини и за по-бързо възстановяване след тежки тренировки. Знаете ли, че поглъщането на колаген може да подобри функциите на храносмилателната система и дори да повлияе на растежа на пробиотичните бактерии в червата?

прочети още

Устните - толкова различни при всеки един от нас. От новороденото, което чрез силния си сукателен рефлекс успява още от първите минути на живота си да приема течна храна до предизвикателно начервените устни на младите госпожици. Къде се намира Купата на Купидон и на какво дължат цвета си устните? Вижте ...

прочети още

Смятам, че има много голям потенциал за развитие, засега сме в началото. Със сигурност ще подобри много живота на хората във всички аспекти, но към момента трябва да се разрешат редица сложни проблеми.  Изкуственият интелект не е само роботи или автономни коли, има голямо разпространие във всички сфери - например  Гугъл използва алгоритми  за намиране базата на стотици критерии, друг пример са сайтове като Амазон, които персонализирано ни предлагат най-точните продукти в зависимост от нашите вкусове. Човешкото мислене се различава от това на машините...

прочети още

И така един априлски ден на 2015 излязох за първи път, тук в Русе. Исках да видя как хората ще реагират и също така да задобрея, колкото се може повече в стила, в който танцувам. За мое щастие хората приеха това, което правя доста добре. Още на първия ден, получих предложение за работа свързана с танците. Хората се снимаха с мен, чувах много хубави думи и коментари. Също така парите, които успявах да си докарвам с  уличните представления бяха повече, отколкото си мислех. Изкарвах средно по 20 - 30лв на час. Танцувах 3- 4 дена в седмицата средно по 6 часа на ден, 3 часа преди обед и 3 часа след обед. В тези 3 часа танцувах без никаква почивка.

прочети още

Д-р Джулиан Де Силва вярва, че процедурите на лицето трябва да допринесат за излъчване на хармония и баланс. Ето защо той се стреми да запази природните форми и да подмлади лицето, като ретушира фино дисбаланса. Например пропорциите на лицето от линията на косата до края на носа са равни на частта от началото на носа до брадичката. Всеки дисбаланс води до загуба на хармония.  По време на консултация с пациент използва компютърни изображения и симулации, за да може предварително да се уточни желания и от двете страни реалистичен краен резултат.

прочети още

Обикновено ефектът е такъв, че 90% от изпратените SMS-и се прочитат почти веднага. За сравнение, при имейлите има огромен обем на спам, като няма и гаранция, че ще се прочетат веднага. При SMS комуникацията обаче това не е такъв проблем, отчита още той. „Има голям контрол от мобилните оператори. Ако се получи някаква форма на спам, мобилните оператори са доста стриктни, има и високи изисквания за регулация от страна на държавата“, каза Димитров.

прочети още

Още преди 6000 г. древните египтяни използвали сока на Алое вера за разкрасителни процедури, лечение на рани и дори при балсамиране на тела. Активните компоненти в растението са 75 – витамини, ензими, минерали, захари, лигнин, сапонини, салицилова киселина и ценни аминокиселини. Разберете какво обяснение за чудодейните свойства на растението дават научните изследвания.

прочети още

Депресията може да възникне от множество биологични и дори екологични фактори като дефектни регулаторни настроения в мозъка, генетична предразположеност, силен стрес, прием на някои медикаменти,   промяна в начина на живот, безсъние, начин на хранене, липса на витамини и минерали.

прочети още

Човек не бива и не може да живее без вълнение! С годините все по- лесно започваме да губим златните песъчинки на любопитството към света, а те са толкова важни… Замислих се, че трябва по- често да поспираме, да посъзерцаваме нещо красиво, да погледнем облаците, светлината на деня, да чуем тишината между думите, да се вълнуваме и да мечтаем!

прочети още

Днес хората без колебание приемат, че храната, която консумират има пряко въздействие върху здравето ни, както и върху общото ни физическо състояние. Но противоречивата и често объркваща информация върху храненето е създала истинско минно поле за тези от нас, които желаят да водят здравословен начин на живот. Тук идва и въпросът: Кои препоръки да следваме и кой в действителност е правилния начин на хранене?

прочети още

За какво доказано могат да ни помогнат техниките на енергийната психология: нервност, тревожност, страх; ниско самочувствие, панически атаки, алергии, фобии, болести и хронични болки, хронични и терминални заболявания, липса на мотивация, депресивни състояния, мъка, загуби и травмиращи случки, саботиращо поведение и ограничаващи вярвания, блокажи в следствие на липса на вяра в собствените сили, проблем в отношенията между партньори, в семейството, "невъзможни" за разрешаване житейски затруднения и пр.

прочети още

Естествено за всяка кауза трябва да се правят жертви. Ежедневието ми като ученичка минаваше изцяло в училище и на стадиона, а вечер се прибирах в нас и залягах над учебниците, докато моите връстници бяха на кафе или дискотека. Като се замисля и в университета в момента не е по-различно всъщност, хаха. Често съм изморена до безкрайност и нямам достатъчно време за моите приятели, но тръпката и емоциите от пистата са незаменими и си заслужават лишенията.

прочети още

Хората сме създадени да се движим и да гледаме на далечно разстояние. Tова, което се случва последните десетилетия не е нормално. Прекарваме десетки часове пред компютрите всеки ден, а мобилните телефони са постоянно в джобовете ни. Светлината излъчвана от всички тези устройства е вредна за нас и докато през деня не е чак толкова лоша, вечер нарушава нашия сън и уврежда зрението ни. Няколко са нещата, които можете да направите по въпроса и целта на тази статия е да ви покажа кое са те.

прочети още

Всеки може да те обиди. Всеки може да те нарани. Въпросът е много бързо да приемеш себе си такъв, какъвто си и да се освободиш от тежестта на това негативно чувство, което някой път предизвиква болка в стомаха, безпокойство, тревожност, виене на свят, главоболие и т.н. Мисля, че всеки момент от срещите ми с хората, които искат помощ от мен е творчески процес, през който трябва да създам точната стратегия за подхода към този човек, защото 1000 човека са точно толкова различни. Няма еднакъв с еднакъв. Всеки по напълно различен начин изживява едно и също събитие и аз трябва да творя през това време, което е сложно и много тежко за мен.

прочети още

На мнение съм ,че всеки от нас се ражда с мисия в този живот. Но най-голямата мисия и човешко качество е добротата. Правете това, което Ви носи радост, защото живота е твърде кратък и трябва да го изживеем пълноценно.

прочети още

Темата за здравето ме вълнува от първия ми досег с Библията. Изпробвал съм лично върху себе си различни диети и мога да споделя своя опит, който не е само теоретичен. Някои запалени любители на здравословното хранене смятат, че трябва да се върнем към райската диета, но съм длъжен да кажа, че те са в риск, тъй като витамин В12 не се усвоява от човешкия организъм от растителната храна. Затова най-добрата диета засега се състои основно от зърнени храни, плодове, зеленчуци, умерено количество яйца, мляко и млечни продукти и ядки. Тази диета гарантира нормалното функциониране на организма без опасните ефекти на месото.

прочети още

КРЕЯ е родена в Русе. Икономист по образование, възпитаничка на ВИНС-Варна. В сложната наука за звездите я въвежда Люмиер през 1997 год. Впоследствие възниква у нея интерес и към числата. С повишено внимание КРЕЯ третира връзката астрология-здраве, тъй като според нея тя е вековна. Има супер специално отношение към бъдещите майки. Освен числата, буквите, звездите и здравето, друга нейна страст са пътешествията, също чуждите езици, нрави, обичаи. Може да се похвали с изключително богат житейски опит, натрупан по различни точки на планетата. В нейно лице имате астронумерологичен консултант с 20-годишен опит и практика.

прочети още

Розата е едно от най-старите декоративни растения. Символ на древногръцката богиня на любовта Афродита, използвана от Клеопатра за съблазняване, кралицата на цветята се използва и с лечебни цели. Вижте повече за произведен в България иновативен продукт, който съчетава полезните съставки от розовото масло.

прочети още

Доста от хората идващи за помощ при мен си мислят, че от един път ще се излекуват. Да така е, но ако дойдат в рамките на 1 месец и няма да има нужда да приучаваме нервната система към новото положение на тялото. Паметта и е още прясна за старото местоположение и няма проблем. Проблемът идва като се закъснее с няколко месеца или както идват в повечето случай след 20-30 години от получаване на дадената травма.

прочети още

Като бивша състезателка на Националния отбор по Естетическа Групова Гимнастика съм участвала на три Световни Първенства през 2012, 2013 и 2014г. и съм носителка на медали от Световни Купи, Държавни Първенства и Международни Турнири, както в отборната, така и в индивидуалната надпревара. Занимавам се с художествена гимнастика още от 5-годишна. От скоро не съм активен състезател и предавам знанията си на малките гимнастички. Треньор съм в спортен клуб „Елизабет -Ритмика”, който моята треньорка Елизабет Колева основа с идеята децата да бъдат на първо място здрави, красиви и щастливи! Още като състезател знаех, че искам да бъда треньор.

прочети още

Създадох образа Mr. 3Hours за да напомня на хората да се хранят така, както се хранеха като бебета! А именно на всеки 3 часа, но правилно. Така ще подобрят метаболизма си и ще се презаредени с енергия.

прочети още

„Всички болести започват от червата“ е казал Хипократ, но едва 2500г. по-късно преоткриваме твърдението на бащата на медицината. Червата на човека гъмжат от над 400 вида бактерии, някои от които полезни. Проблемът за здравето идва обаче, когато преобладават вредните микроорганизми. Вижте в статията как да бъдем по-здрави като използваме силата на полезните бактерии.

прочети още

Петър Бундаков е на 27 години и се занимава със спорт от 10 годишен. Той е изцяло отдаден на спорта, защото там намира истинското си призвание, като преследва детската си мечта да стане известен спортист. юрист по образование, но се преквалифицира и сега е състезател по мъжка физика и лицензиран персонален фитнес треньор в София.

прочети още

Казвам се Петя Дачева, на 33 години съм и се занимавам със спорт от 8 годишна. Тренирам лека атлетика и се състезавам в дисциплината троен скок.  8-ма съм  на европейско първенство в зала през 2011 г. в Париж, 5-та на Диамантена лига в Монако, многократна победителка и рекордьорка на международни турнири, балканска шампионка и многократна държавна шампионка на троен скок и скок дължина.

прочети още

Kакви симптоми да търсим, за да разберем дали имаме дефицит на В12? Застрашени ли сме от недостиг, ако сме вегетарианци или вегани? От къде да си набавим В12? И как най-добре се усвоява?

прочети още

Вижте какво причинява стискането на зъбите, известно още като бруксизъм и как бихме могли да се предпазим от негативните последици.

прочети още

Макар и рядко срещано, това кожно заболяване е подробно изучено и са проведени много научни изследвания. Характеризира се с развитието на анормални колагенови фибри. Вродената реактивна перфорираща колагеноза се проявява още в детска възраст, а придобитата форма се проявява при възрастни.

прочети още

В блога на aloha.bg ще намерите статии, свързани със здраве, красота, хранителни добавки и качествена козметика. Една от неудобните и рядко дискутирани теми е свързана с неволното изпускане на урина. Вижте каква е ролята на колаген тип I, тип III и V в редица научни изследвания по тази тема.

прочети още

Бременността е особено важен период за всяка жена, която освен за собственото си здраве носи отговорност и за живота на нероденото си дете.Често освен радостта от зараждането на новия живот бъдещата майка изпитва редица неудобства – от гадене в начална бременност до появата на неприятни стрии.

прочети още

Станимир Михов е в сферата на фитнеса и здравословното хранене вече над 10 години. Вижте 10-минутното му видео с 16 лесни упражнения за дупе и бедра .

прочети още

Освен ценни хранителни вещества и минерали в яйцата се съдържат и съставки, които подпомагат здравето и красотата. Вижте!

прочети още

Често естетичния външен вид на най-тънкия слой на тялото ни е нарушен от появата на белези – от микроскопично малки и безобидни до обхващащи големи области и причиняващи дискомфорт. От прекарани заболявания като варицела в детските години през акне по време на младежките до порязвания с нож в кухнята, хирургически операции, изгаряния – причините за появата на белезите са много.

прочети още

„Лекаря лекува болестите, но природата ги излекува”, „Медицината е изкуство да се подражава на лечебното действие на природата”, „Нека храната ви бъде лекарство и лекарството — храна!„ И трите велики истини, са излезли от устата на Хипократ, но макар да са записани на много места, биват забравяни от много хора в последно време..

прочети още

Боледувате ли често през зимата? Тормозят ли ви стомашни неразположения и упорити настинки? Залежавате ли се при всяка вирусна инфекция и грип? Или пък мъчително се редуват диария и запек? 

прочети още

Днес освен, че лъскавата опаковка продава стоките значение имат не само вкусовите качества, но и външния вид. В световен план производството на т.нар. Е-та расте главоломно. Всичко това попада в храносмилателния ни тракт, който не е пригоден за неутрализирането на подобни новооткрити изкуствено създадени вещества. Ето само някои от тях:

прочети още

В статия в официалния си сайт за палео диетата проф. д-р Loren Cordail дава рецепта за приготвянето на бульон, като разкрива накратко и ценните качества на домашно приготвената течност.

прочети още

Обикновено сме свикнали да използваме капките за нос за облекчаване на симптомите при настинки, вируси, остри респираторни заболявания. Сега ще ви представим един друг напълно различен вид капки за нос. Те лекуват успешно редица сериозни заболявания и могат да ви спестят болезнени инжекции.

прочети още

Пробиотиците са полезни за всички, но знаете ли, че жените имат най-голяма полза тях? Научете как да балансирате полезната бактериална флора с женски пробиотици.

прочети още

Ако тънкото черво е с дължина около 7 м и диаметър 2,5 см то очакваме площта му да бъде някъде около 0,5 кв. м. Изумителното в случая е, че площта е с размерите на тенис корд или около 250 кв.м. Това е така, защото освен че стените имат много гънки, а също и жлези, които отделят чревен сок. В чревната лигавица има и много микроскопични власинки с височина до 1 мм. Във всяка власинка има кръвоносни и лимфни съдове, както и гладки мускулни влакна.

прочети още
Колаген и Диабет
14 август 2017

За съжаление колагенът може да се свърже и със захарни молекули, чието място се предполага, че не бива да е там. Това се случва в тъканите на диабетици с неконтролирана кръвна захар. При чести случаи на хипергликемия гликиращата захар реагира допълнително и образува крайни продукти, който водят до кръстосване на самите колагенови молекули. Всичко това води до проблеми със зарастването на рани и тъкани, както и в промяна в дейността на вътрешни органи.

прочети още

Знаете ли, че най-дългият орган в човешкото тяло е тънкото черво. Дължината му е средно 4 пъти височината на човек или между 5 и 7 метра. Дебелото черво е около 1,5 м. Броят на миниатюрните пробиотични бактерии в тялото ни е 10 пъти повече от броя на клетките. Масата им е между 1,5 и 4 кг. Само за справка – мозъкът на мъжа тежи около 1.6 кг, а този на жената приблизително 1.45 кг, като това съотношение отговаря на средната телесна маса на мъжа и жената. Разбира се пробиотични бактерии има не само в червата, но и във венците, зъбите, устната кухина, сливиците, белия дроб, ушите, вагината, пикочните пътища.

прочети още

Дефицитът на Кобаламин (Витамин B12) е бил пренебрегван до голяма степен в продължение на много десетилетия от лекари и медицински лица. Представете си на колко пациента не е била поставена диагноза недостиг на витамин B12?

прочети още

За да бъде полезен за кожата, колагенът трябва да е биоактивен, лесно и бързо да се абсорбира от организма. Всички продукти на INVENTIA съдържат чист, натурален колаген, извлечен от кожата на сладководна риба, която е с ниско съдържание на натрий и елиминира възможността за замърсяване с живак. Този колаген е добит чрез уникален процес без употребата на никакви химикали. Това е изключителен начин за извличане на колаген, защото обикновено колагенът, добит от телешки и свински кожи, вече е „нарязан“ на парчета и така биоактивността не е запазена.

прочети още

Увреждането на ставите е една от най-честите травми при спортистите. Учениците страдат от това заради неправилна техника на изпълнение на упражненията, а аматьорите и професионалистите - заради силно натоварване. Специални хондропротекторни продукти помагат в такива ситуации. Сега ще разберем какво представляват те.

прочети още

Най-важното при избора на колагенова хранителна добавка, е нейният източник. Избягвайте колагенови хранителни добавки, които имат някакво добавено вещество, оцветители или консерванти и тези, произхождащи от зърнено-хранени крави, третирани с антибиотици. Препоръчвам само произхождащи от риба, тъй като рибният колаген в е богат източник на пептиди и аминокиселини, включително на екзогени. Аминокиселините, получени от рибния колаген и съдържащи се в биодобавките, стимулират синтеза на колаген. Доказано е, че неговата структура е най-близка до тази на човешкия колаген и той притежава добра способност да прониква в по-дълбоките слоеве на кожата

прочети още

Натуралният Колаген тип II е естествен и чист продукт, извлечен от хрущяла на акула. При клинично проучване сред хората, изследователите сравняват Колаген тип 2 с комбинацията от глюкозамин и хондроитин. След 90 дни лекуваната група с Колаген тип 2 постига значително по-добри резултати, отколкото групата, лекувана с хондроитин / глюкозамин комбинацията

прочети още

Биорезонансна терапия (БРТ) — е най-сигурният и ефективен метод за лечение на организма, без странични ефекти. За разлика от медикаментозните, тя въздейства не на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните колебания и вибрации, свойственни за всички органи и системи в човека, и привеждането им към нормалното, към хармония. И по този начин, компенсира нарушените функции на тялото. Биорезонансната терапия – това е терапия на електромагнитните колебания, с чиито структури организмът влиза в резонанс.

прочети още

Колагенът е най-богатият протеин в нашите тела. Намира се в нашите мускули, кости, кожа и сухожилия. Той е "лепилото", което държи тялото цяло. Придава на кожата сила и еластичност и помага подмяната на мъртвите кожни клетки.

прочети още
Целулит
31 юли 2015

Какво е целулит ? Болест, козметичен дефект или измислен проблем, който помага на производителите на козметика и салоните за красота да трупат пари.

прочети още

Може ли колагенът в кожата да идва от хранителна добавка ? Резултатите са много убедителни и потвърждават, че пероралният прием на този специфичен вид биоактивен колагенов пептид може да увеличи производството на колаген.

прочети още

Около 22-годишна възраст количеството на гликановия гел и следователно количеството на хиалуроновата киселина започват да намаляват непрекъснато. Към 25-годишна възраст започва да се влошава качеството му: забавя се обновяването и се натрупват повредени колагенови влакна

прочети още

На световния пазар на суровини за козметиката има много продукти със съдържание, което се нарича „колаген“. Те могат да бъдат разделени както по вид на използваната за производството им съставка, така и на технологиите, извличащи този протеин.

прочети още

Дефицит на Омега мастни киселини. Класификация на мастни киселини Омега-3 (полиненаситени с алфа-линоленова киселина) Oмега-6 (полиненаситени с линолова киселини) Омега-9 (мононенаситени).

прочети още

Протеините и значението на аминокиселините в обменните процеси на съединителната тъкан. Естественото хранене – важно условие за повишаване на функционалната активност на колагена.

прочети още

Съединителната тъкан в общата маса на всеки орган е 60-90% и осигурява хранене и почистване на съединителната тъкан и на другите клетки (нервни, мускулни, епителни). Системата на съединителната тъкан, както и колагеновите влакна, имат няколко критични периода на функциониране и развитие: последните месеци от живота на плода преди раждането; първите две години; 8-10 години; пубертета; зрели (преклимакс, климакс); старчески (след 70 години).

прочети още

Общи функции на колагена: 1. Биоабсорбация (всмукване). 2. Осигуряване на клетъчна адхезия (фиксиране на клетките в извънклетъчната матрица чрез взаимодействие с мембранните рецептори). 3. Ускоряване на процеса на формиране на нови клетки. 4. Стимулиране на образуването на епителни клетки. 5. Биосъвместимост.

прочети още

Колагенът с Формула на Тройната спирала Triple Helix Formula се получава от риба и преминава през уникален ензимен процес, който не разкъсва колагеновите молекули и те остават биоактивни (готови да бъдат абсорбирани от кожата).

прочети още

Продуктов каталог на колаген Inventia на български език за 2015 година с всички нови продукти колагенова козметика, натурален колаген и хранителни добавки.

прочети още

Артралгията се появява в резултат на дразнене на неврорецепторите, които се намират във всички структури на ставата, заради различни фактори в зависимост от основното заболяване. Една от причините за болки в ставите може да бъде травма на ставата и образуването на хематом, който не се вижда с просто око.

прочети още

Уникалният производствен процес гарантира 100% чисти натурални съставки в тяхната изцяло природна форма – без употребата на каквито и да било химически процеси или други допълнения. Всички продукти от прополис, предлагани по света, са добити и произведени чрез солвенти/разтворители (алкохол, полиетилен гликол).

прочети още

Цветният прашец е чудотворен пчелен продукт, както прополиса и пчелното млечице, и мощна природна добавка с разнообразни свойства. Използва се широко в билковата медицина, тъй като e пълноценна храна. Неговите съставки са с балансиран характер, а това позволява използването му за лечение на различни заболявания.

прочети още

Нов каталог на Inventia за 2015. Разпространява се на руски, английски, немски, испански и полски език. Очаквайте през март новия каталог и на български език

прочети още

За да съберат материал за 1 кг мед, пчелите трябва да летят толкова, колкото да обиколят 6 пъти Земята. Всъщност, една пчела събира средно по-малко от 1 гр. мед в живота си. При всеки полет, пчелата събира около 10 мг прополис. A пчелните семейства събират между 50 до 150 гр. прополис на година. По този начин, за една чаена лъжичка пчелен прашец, пчелите трябва да събират около 30 дни по 8 часа.

прочети още
Прополис - MedlinePlus
9 февруари 2015

Прополисът е материал, подобен на смолата, който се добива от пъпки на топола и иглолистни дръвчета. Той рядко се предлага в чистия му вид. Прополисът може да се намери в кошера на пчелите и съдържа пчелни продукти.

прочети още

Забелязахте появата на първите бръчки? Плаши ви, че кожата ви вече не е еластична и тонизирана? Или се притеснявате, че започва да се отпуска? Появата на симптомите на стареенето са неизбежни. И ако вече сте се изправили пред първите признаци на стареене на вашата кожа, не се отчайвайте! Съществуват гарантирани козметични продукти, с които ще запазите колагена и дори ще увеличите неговото производство.

прочети още

Тоникът за лице със сигурност е най-малко използваният козметичен продукт. И ако не го използвате всеки ден, това се дължи на факта, че не сте запознати с неговите предимства. Той има важната функция да поддържа степента на влажност на кожата, а това е от съществено значение тя да бъде мека и хидратирана. Неговата функция е не само да почиства, тонизира и освежава кожата, но да поддържа кожната тъкан и да предотвратява образуването на бръчки (ефектът анти-стареене).

прочети още

Знаете ли, че медът не е единственото нещо, което правят пчелите? Пчелите произвеждат също така съединение, наречено прополис от сока на иглолистни дървета и вечнозелени растения. Когато съчетават сока със собствен секрет и пчелен восък, те създават лепкав, зеленикаво-кафяв продукт, който се използва като покритие, за да изградят кошерите си. Това е прополис.

прочети още

Изследванията показват, че противостареещите антиейдж продукти и хранителни добавки, особено колагенът, който е доказано, че намалява бръчките и признаците на стареене, също биха могли да удължат нечий живот. Учените наскоро откриха, че гените, които са свързани с младежкия вид и подвижните стави изглежда също могат да повлияят на дълголетието.

прочети още

Ново проучване, публикувано наскоро от екип германски и американски учени разкри, че премахването на голямо количество вода от колагеновите влакна, става причина за тяхното свиване и генерира сили до 300 пъти по-големи от тези, които се генерират от човешките мускули.

прочети още
Какво е BEE PURE?
29 януари 2015

Прополис с Тройна Гаранция Чистота. Най-чистите основни вещества - пчели, отглеждани в естествен, защитен район в Хърватия Производство без химически процеси и добавки В лаборатория, с гарантирани чистота и качество

прочети още

ПРИЛОЖНО-ПОТРЕБИТЕЛСКА ОЦЕНКА на Натурален гел с подмладяващо действие на кожата Резултатите от приложно-потребителските изследвания са обобщени след получаване на резултатите от микробиологичните и дерматологичните изследвания (чрез контактен тест върху хората), които не са показали реакция на дразнене и алергия.

прочети още

Колагеновата емулсия за лице и деколте от Inventia бързо се превърна в любим продукт в света на красотата. С уникалната форма на колагена, която е дълготрайна и лесно абсорбираща се в кожата, тя предлага идеални свойства против стареене за зряла кожа. С напредване на възрастта, недостигът на колаген в кожата се увеличава, отнемайки плътността и гладкостта на младежкия и вид. Този нов еликсир от INVENTIA е специално формулиран за борба с проблема както при мъжете, така и при жените.

прочети още

Заболявания на косата, Прекомерна загуба на коса — пърхот, алопеция, андрогенна алопеция, гнездова алопеция (alopecia areata). Програма за корекция при прекомерна загуба и побеляване на косата.

прочети още

Тази уникална козметична гама е резултатът от много деликатен и точен процес, съдържащ само няколко компонента, които са с почти 90% природни колагенови протеини, придружени от много ценен еластин. Сред по-необичайните съставки са: млечна киселина, каприлил гликол и специално пречистена вода, всяка от тези съставки е избрана да отговаря на много специални изисквания. Всички те играят важна роля в борбата с установени проблеми на кожата на всякаква възраст.

прочети още

Представете си обаче, че има лесен и напълно безопасен начин да стимулираме клетките си да произвеждат повече колаген. Представете си здрава, мека, опъната кожа на лицето днес и в следващите поне 10, 15 или 20 години… И как вашата половинка постоянно си намира повод да ви погали или целуне, за да изпита отново и отново удоволствието от допира с бузите или брадичката ви.

прочети още

Какво е натурален колаген или лиофилизиран колаген? Какво е хидролизиран колаген? Натуралният колаген е продукт, съдържащ природен колаген, същият който изгражда нашата кожа, коса, кости или стави. Натуралният (естественият за човека ) колаген има структура - тройна спирала. Хидролизираният колаген е смес от пептиди и аминокиселини, които са фрагменти от колагеновата молекула.

прочети още

Разширени вени (ВАРИКОЗА) е устойчиво разширение на вените поради слаби стени на кръвоносните съдове като особено податливи са долните крайници. Понятието "варикозни възли" означава лошо функциониращи повърхностни вени, в които кръвният поток се забавя драстично. Когато хората говорят за разширени вени, обикновено имат предвид вените на краката; обаче венозните възли могат да се появят и на други места със съсредоточаване на вените.

прочети още
Ревматоиден артрит
19 декември 2014

Ревматоидният артрит (деформиращ артрит, хроничен полиартрит) е хронично автоимунно заболяване, свързано с възпаление на съединителната тъкан (предимно ставите) . Ревматоидният артрит се среща при 1-3% от населението: при жените 3 пъти по-често, отколкото при мъжете. Първите признаци на заболяването се откриват най-често при пациенти между 20 и 40 години, въпреки че проявяването на болестта е възможно и в други възрастови групи.

прочети още
Псориазис
19 декември 2014

Псориазис - заболяване на кожата; проявява се като зачервяване и люспички. Заболяването може да се ограничи до няколко места, които остават през целия живот на пациента, или да се разпръсне по цялата повърхност на кожата. Понякога то може да бъде придружено от възпаление на ставите (артрит) или други сериозни, дори водещи до смърт, усложнения.

прочети още

Процедурата против бръчки около очите и устата е предназначена за подхранване на кожата, изглаждане на бръчките, възстановяване овала на лицето. Продължителност: около 1,5 часа Препоръчително е да се извършва серия от 5-10 (в зависимост от състоянието на кожата и очакваните резултати) процедури на интервали от 4-5 дни, а след това една процедура за поддържане на ефекта в рамките на 3-4 седмици.

прочети още

Тази процедура, насочена към подобряване състоянието на кожата, намалява целулита и оформя тялото. Продължителност на процедурата за лечение на целулит KUMA SHAPE: 1.5 -2 часа Извършва се на серии с по 10 процедури. Препоръчително е една процедура да се изпълнява 1-2 пъти седмично.

прочети още

Цялата маса на човешкото тяло в 80% се състои от различни видове съединителна тъкан, мускули - 11% , епителна тъкан - 7%, нервна тъкан - 2%. Съединителната тъкан образува носеща рамка (скелет) и външна обвивка (дерма) и се явява неразделна част от органите и тъканите, образува заедно с кръвта и лимфата вътрешната среда на организма. Основната задача на съединителната тъкан - общото хармонизиране на жизнеспособността на всички елементи и микрочастици от човешкото тяло, която се осъществява от следните взаимосвързани функции:

прочети още

Хранителните добавки при болки в ставите доставят висока доза натурален колаген във формата на колаген с формула на тройна спирала - същият, който се среща естествено в организма ни. Капсулите Invita Active съдържат хрущял от акула - колаген тип II, хиалуронова киселина, екстракт от индийски тамян (Boswellia Serrata) и глюкозамин сулфат,

прочети още

Bee Pure - прополис и цветен прашец, чисти натурални пчелни продукти с напълно съхранени натурални субстанции и лечебни свойства. Прополис, пчелно млечице, цветен прашец и мед със 100% чисти натурални съставки в тяхната напълно природна форма.

прочети още

КОЛГЕН (INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES) Еликсир на красотата и здравето. 2006 Автори : Батечко СЛ и Андриюк ТА Книгата е посветена на една от най-пренебрегваните, но изключително важни области на медицината - съединителната тъкан и нейния основен структурен компонент - колагена.

прочети още

Някои козметични компании предлагат "чудодейни кремове", произведени на основата на морски колаген. Ние, от Inventia, използваме колаген, добит от сладководна риба. Нашите продукти съдържат и Matrixyl (TM) 3000 – най-качествената и скъпа съставка в бранша. Това прави колагеновите продукти от нашата козметична линия силно ефективни. След първата им употреба няма да искате да ги замените с други!

прочети още

НАТУРАЛЕН КОЛАГЕН INVENTIA - FORMULA Q 5-26 клинично-фармакологическа характеристика и клинични ефекти при използване на Натурален колаген формула Q 5-26 на Inventia Polish Technologies. Откъс от книгата на Батечко СЛ и Андриюк ТА Колаген Еликсир на красотата и здравето

прочети още

Информираме Ви, че нашето сътрудничество с дистрибуторските компании COL-WAY и Colway Distribution е прекратено. Единствен вносител и дистрибутор на продуктите на Inventia в България е Алоха България ЕООД

прочети още

Какво са стриите ? Стриите представляват ленти от успоредни линии върху кожата ни. Тези линии са с различен цвят и текстура от нормалната кожа и могат да бъдат от лилави през ярко розови до светлосиви. Когато докоснете стриите с пръсти, можете да усетите лек ръб или вдлъбнатина в кожата си. Понякога стриите може дори да ви сърбят.

прочети още

Първо, той е „жив“ колаген. Разтваря се във вода, има запазена спираловидна структура и се абсорбира напълно свободно от епидермиса. При нанасяне върху кожата прониква по-дълбоко от говеждия колаген, защото има по-ниско молекулно тегло. Друг плюс е, че не алергизира, а неутрализира съществуващи алергии.

прочети още

Какво казва Науката ? Дали колагеновите добавки са в състояние да върнат времето назад и да забавят стареенето ? Няколко проучвания оценяват ефективността на колагена, приложен върху различни състояния, свързани с остаряването.

прочети още

Созданная впервые в мире уникальная формула Натурального Коллагена на основе польского рыбьего коллагена явилась прекрасным косметическим и лечебным средством, которое воздействует непосредственно на регенерацию кожи и одновременно сохраняет ключ своего секрета — тройной цепи при комнатной температуре. Клинические анализы, проведенные в 2001—2002 годах одновременно в США, Канаде, Франции, Кувейте и на Украине подтвердили уникальность изобретения. Этот продукт, является не только косметическим средством. Это живой, биологически активный белок, вступающий во взаимодействие с человеческим белком, поэтому применяется для биокоррекции различных хронических заболеваний, как самостоятельно, так и в составе комплексных программ оздоровления.

прочети още

Колагенът може да е звездата на формулата INVENTIA, но има и други много по-интересни участници. Съединение, известно на пазара като Pepha@-Tight, което се състои от екстракти от микроводорасли и полизахариди, действа на кожата стягащо и подсилващо. Доказано е, че защитава човешките фибробласти от оксидантен стрес и увеличава образуването на колаген-I. Алантоинът и млечната киселина работят заедно, за да помогнат да се отървете от външния слой на епидермиса и да се насърчи образуването на здрава тъкан. Поради техните относително ниски концентрации, тези ексфолиращи агенти отлепват мъртвите кожни клетки и отварят пътища за другите хранителни вещества на формулата без да причиняват сухота.

прочети още

Колагенът играе решаваща роля в пластичните (структурни) функции на тялото, бидейки част на съединителната тъкан, което гарантира тяхната здравина и еластичност. При това той се явява специфичен протеин! Посочените по-горе функции изпълняват колагеновите костите, сухожилията, кожата, хрущялите, съдовите стени и съединителната тъкан.

прочети още

Еликсир на младостта? Колагеновите хранителни добавки са последният писък на модата. Продукти като Колаген капсули за пиене Invita Skin Beauty, например, подкрепят правилната структура на кожата, като Витамин Е в тях помага за защита на клетките от оксидативен стрес, а йодът, съдържащ се във водораслите, поддържа здравата кожа.

прочети още

С напредване на възрастта, един от най-важните белтъци в човешкия организъм, наречен колаген, се изхабява. Колагенът е белтъкът, който изгражда т.нар. междуклетъчно вещество. Както знаем, всички гръбначни животни и човекът са изградени от клетки. Клетките, от своя страна, не плуват във въздуха, а са фиксирани за нещо като скеле. Точно това скеле се нарича междуклетъчен матрикс , изграден до голяма степен от колагена. Около 60% от съединителната тъкан, която съставя тези анатомични структури, съдържа колаген, а колагенът не е вечен.

прочети още

Козметолозите определят дефицита на колаген с просто защипване на кожата на горния клепач: ако тя не се заглади веднага, значи е време да се предприемат действия. "Намаляването на производството на колаген поради застаряването е свързано със забавяне на обмяната на веществата и процесите на разпад на колагена започват да доминират в неговия синтез. А това се отразява в намаляване на еластичността на кожата и в промяна в овала на лицето " Но стареенето не е единствената причина...

прочети още

За да се поддържа здравия и младежки вид, най-добре е да се защити здравият колаген, който имате, и да се предотврати бъдещото му разграждане. Има два начина да се постигне това: (1) да избягват UVA и UVB лъчи, и (2) да се предотвратява вредното въздействие на свободните радикали.

прочети още

Може да не знаете какво е това, но колагенът е от ключово значение, когато става въпрос за поддържане на кожата млада и без бръчки. Колагенът е протеин, произвеждан от нашите клетки, който спомага за "задържане" на кожата, придава й здравина и еластичност. Когато сме млади кожата ни e плътна и гладка, тъй като постоянно се регенерира. Но с възрастта производството на колаген се забавя - и съществуващият колаген в кожата се поврежда поради излагане на слънце и лошите ни навици за поддържане на кожата. Резултатите? Появяват се бръчки и отпусната кожа. За щастие има много неща, които можете да направите, за да запазите колагена и дори да увеличите неговото производството ...

прочети още

Стриите се получават, когато колагенът под най-горния слой на кожата се нарушава и се разтяга. Колагенът и еластинът са от съществено значение, за да има еластична кожа и колагенът също играе роля за поддържането на тъканите, органите и костите. Колагенът е наричан лепилото, което държи тялото. Без него тялото щеше, съвсем буквално, да се разпадне.

прочети още
Collagen - Wikipedia
6 октомври 2014

Колагенът / kɒlədʒɨn / е основният структурен протеин на различните съединителни тъкани при животните. Колагенът е основният компонент на съединителната тъкан и най-изобилно срещащият се протеин при хората, съставляващ от 25% до 35% от общото съдържание на протеин в цялото тяло.

прочети още

Времето и гравитацията в крайна сметка ще ни представят твърди доказателства, че остаряваме с всеки изминал ден - фини линии, бръчки и отпускане на кожата. Обвинете генетиката; ако вашите родители са получили бръчки в ранна възраст, шансовете и вие да ги получите рано са налице. Можете също така да обвините и всички онези релаксиращи дни, прекарани на слънце, или пък виновни за това са лошият късмет и стресът. Без значение каква е причината, бръчките могат да бъдат неприятни и нежелани. Добрата новина е, че е възможно да се намалят тези признаци на стареене с естествени, неинвазивни методи.

прочети още

Натуралният Колаген INVENTIA ® е необичайно средство, чрез което жените по света могат да забравят за проблемите, с които се сблъскват всеки ден, грижейки се за кожата на лицето и тялото. Това не е просто още един продукт с евтин и недостатъчно ефективен протеинов хидролизат или друга смес, които нямат нищо общо, с изключение на думата "колаген" в заглавието. Нашата фирма е единствената на пазара, която предлага продукт, който съдържа най-важният за протеина на човешкото тяло - колаген в немодифициран вид, идентичен с този, който по естествен начин присъства в нашето тяло. Действието на чистия препарат на естествените колагенови протеини е несравнимо по-широко и по-силно, отколкото достъпните на пазара популярни заместители, гореупоменатите хидролизати, имащи минимална сила на действие. Натуралният колаген INVENTIA ® доставя на Вашата кожа всичко от което тя има нужда - "жив" колаген.

прочети още
Натурален колаген INVENTIA
25 септември 2015

Колаген тип I с формула на тройна спирала. Колагенът е съставен от три вериги, усукани заедно в стегната, тройна дясноизвита спирала. В структурата на алфа-веригата има почти всички аминокиселини, но количеството им не е постоянно, а зависи от типа на тъканта, вида, възрастта, расата и пола.

прочети още
Видове колаген
25 септември 2014

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОЛАГЕН Четейки описанията на много козметични продукти ние често се сблъскваме с различните дефиниции на колаген, т.е.: от едър рогат добитък, свине, растителен, хидролизиран и т.н. Тези определения не ни дават никакви познания за този толкова важен за нашето тяло протеин. По-долу предоставяме информация по тази тема.

прочети още
Какво е колаген ?
25 септември 2014

Колагенът е протеин на съединителната тъкан, който съставлява около 30% от протеина в тялото на бозайниците. Колагенът е основният биополимер за живите същества и изпълнява много важна функция в правилното функциониране на организма. Този влакнест протеин на съединителната тъкан съставлява 70% от кожата и е необходим елемент за човешкия скелет. Уникалните му физични и химични свойства осигуряват предаването на енергията с помощта на сухожилията и отговаря за съответната здравина и еластичност на кожата.

прочети още
За INVENTIA
25 септември 2014

Фирма INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. е създадена през 2003 година. Първият продукт е оригиналният естествен колаген INVENTIA ®. Не след дълго в предложенито на фирмата се появява и друга уникална козметика, базирана на основата на природния естествен колаген.

прочети още