За INVENTIA

25 септември 2014
За INVENTIA

Фирма INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. е създадена през 2003 година. Първият продукт е оригиналният естествен колаген INVENTIA ®. Не след дълго в асортимента на фирмата се появява и друга уникална козметика, базирана на природния колаген.

Inventia Polish Technologies 

През 2007 г. е направена още една много важна стъпка в историята на фирмата. INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. разширява своите предложения, като включва първата биологически активна хранителна добавка, съдържаща природния лиофилизиран колаген. През 2009 г. INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. първа в Полша въвежда сертифицираната и интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните.

В момента INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. се развива динамично, като всяка година завоюва нови пазари.

От самото си основаване фирмата произвежда висококачествени иновативни козметични продукти за жени, които, независимо от възрастта си, се стремят да поддържат здрава кожа, младост и красота. В отговор на изискванията на клиентите, INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. непрекъснато подобрява и разширява своите предложения, благодарение на богатия опит и високо квалифицирания си персонал.

Мисия и цели

Нашата мисия – това е производството на висококачествена иновативна козметика и биологично активни хранителни добавки на базата на натуралния рибен колаген. Тези козметични продукти са безопасни за здравето и са в пълна хармония с околната среда. Фирмата реализира своята мисия като всеки ден се грижи за удовлетвореността на клиентите и служителите си и изгражда приятелски отношения с доставчиците си.

Фирмата е отворена към нови сфери на сътрудничество, които ще увеличат използването на природния колаген. Нашите знания, капацитет и производствена база ни дават широки възможности за взаимноизгодно сътрудничество с доставчиците. С удоволствие приемаме нови предизвикателства и се стараем да отговорим на очакванията на нашите клиенти.


ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

Фирма INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. работи в сферата на производството на колаген от риба, висококачествена иновативна козметика и биологично активни хранителни добавки.
 

 

Collagen Expo

 

Основната цел на нашата компания е да се стремим към най-високо удовлетворяване на очакванията и изискванията на клиентите. Затова фирмата постоянно повишава качеството и гарантира пълна безопасност на предлаганите продукти. 

Ние постигаме тази цел чрез внедряване и непрекъснато усъвършенстване на интегрираната системата за управление, чрез създаване на съответната организационна структура, годишни планове и задачи за мониторинг, прилагане на съществуващите правни изисквания, както и чрез пълното прилагане на изискванията, съгласно разпоредбите:

• PN-EN ISO 9001:2009 Система за управление на качеството. Изисквания.
• PN-EN ISO 22000:2006 Система за управление на безопасността на храните. Изисквания към всяка организация, свързана с хранителните продукти.
• PN-EN ISO 22716:2009 Козметика. Добри производствени практики (ДПП). Справочник на добрите производствени практики.

 

ISO 9001

22716

Стремим се да:

• увеличаваме производството и да въвеждаме нови продукти, които да отговарят на нуждите и очакванията на клиентите,
• подобряваме работната среда и инфраструктура, особено чрез модернизацията на производствените линии,
• си сътрудничим с доказани и надеждни доставчици,
• поддържаме добри контакти с дистрибуторите на нашите продукти,
• повишаваме системно квалификацията и умения на нашите служители, както и да създадем атмосфера на сътрудничество и участие в изпълнението на поставените задачи.

Персоналът на INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. познава и разбира тази политиката и старателно извършва действията, насочени към осигуряване на високо качество и безопасност на предлаганите продукти.

ИЗПИТАНИЯ И РАЗВИТИЕ

Фирма INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. разполага с модерни научно-изследователски лаборатории и лаборатории за контрол на качеството, позволяващи да се разработват иновативни формули за създаване на нови козметични продукти и биологично активни хранителни добавки. В тези лаборатории се извършват задълбочен анализ и контрол на всеки етап от производството, за да се достигнат най-високите стандарти за качество и безопасност.

Фирмата си сътрудничи с известни експерти в областта на биохимията, биотехнологията, козметиката, както и с водещи научно-изследователски институти. Използваме съвременните постижения в козметологията и дерматологията.

Всичко това позволява да се разработват висококачествени иновативни продукти.

Фирма INVENTIA Polish Technologies Sp. Z o.o. непрекъснато подобрява качеството и безопасността на предлаганите продукти, инвестира в модерно оборудване, разширява и модернизира съществуващите сгради и производствени линии

Маслото за брада е задължителна част от арсенала на всеки мъж с перфектен вид. Какъв е ефектът на маслата върху брадата и мустаците ви, как помага за ускоряване на растежа на брадата и как го използвате? Открийте тайните!

прочети още

Епщайн-Бар вирус Epstein-Barr virus (EBV) В края на XIX в. вирусът на Епщайн-Бар е бил все още много слаб. Тогава EBV патогенът не е бил страшно заразен или агресивен; за да се заразите, е била необходима директна обмяна на телесни течности с човек, който е имал активна EBV инфекция - а тези активни инфекции са били доста редки. EBV можеше да живее в спящо състояние у някого през целия му живот, без да предизвиква проблеми или симптоми.

прочети още

Откакто лекарите са се научили да диагностицират правилно синдрома на хроничната умора, са предложени много схеми за лечение и рехабилитация на такива пациенти. Една от иновативните техники до момента е технологията за лингвистично-вълнова генетика, разработена в Института по квантова генетика от екип от лекари и генетици под ръководството на П.П.Гаряев

прочети още