Може ли фукоиданът да лекува успешно онкологични заболявания?

7 януари 2019
Може ли фукоиданът да лекува успешно онкологични заболявания?

Онкологичните заболявания са като епидемия, която се разпространява в световен мащаб. Въпреки многобройните изследвания е трудно да се каже дали съществуват специфични терапии, които да гарантират 100% ремисия. 

В публикация на nature. com - Cell Division and Cancer [1] се изяснява, че самите ракови клетки се различават съществено от нормалните. Те вече не отговарят на много от сигналите, свързани с клетъчния растеж и смъртта. Те произхождат от тъкани и докато растат и се делят се отклоняват все повече от нормалните клетки. С течение на времето тези видоизменени клетки започват да се делят все по-бързо и успяват да избегнат дори програмираната клетъчна смърт, въпреки че многобройните им аномалии ги правят мишени за апоптоза. Този термин идва от латински език – Apoptosis и означава процес на програмирана клетъчна смърт. Тя е съвкупност от множество биохимични процеси:

 • Фрагментация на ДНК
 • Промени в клетъчната мембрана
 • Кондензация на хроматин и др.

Апоптозата е физиологичен процес за самоунищожаване на клетката, вид алтруистично самоубийство на клетъчно ниво, което цели просперитета на ниво орган, система и организъм. При раковите клетки този процес е мутирал и видоизменен. Техният живот е удължен многократно.

Некроза е патологичен процес, при който увредените от неблагоприятни въдействия клетки умират и не се възстановяват.

Установено е, че в ДНК на клетките е програмирано те да се самоунищожат, когато станат опасни за организма, в който се развиват. Ако програмираната клетъчна смърт не се случи по време на бременността чрез спонтанен аборт е възможно да се роди потомство с генетични аномалии, а ако се развие по време на самостоятелния живот се проявява с различни заболявания и възникване на тумори.

 • Докато апоптозата протича на ниво клетка, то некрозата засяга тъкани и отделни органи.
 • Апоптозата започва вътреклетъчно вследствие програмирането на ДНК, а некрозата стартира извънклетъчно поради неблагоприятни фактори.
 • Апоптозата протича с активното съучастие на вътрешните адаптационни и регулаторни механизми на клетката, а некрозата въпреки подобни противодействия.
 • При апоптоза процесът започва отвътре навън. Първо загива и се разпада ядрото на клетката, а после цитоплазмените органели. А при некроза ядрото на клетката умира последно.
 • При апоптоза се самоунищожават непотребни за организма клетки и тъкани. При некроза загиват клетки, тъкани или органи, от които организма се нуждае, за да функционира правилно. 
 • Понеже това е унищожение на увредени клетки при апоптоза няма съпротива към този процес от регулаторни механизми на организма. При некроза има стремеж към органичаване и спиране на процеса.
 • При апоптоза организмът не се стреми да възстанови загубените клетки и тъкани, а при некроза полага усилия.

Раковите клетки са тези, които се стремят по всякакви начини да заобиколят процесите на програмирана клетъчна смърт – апоптоза. Една от целите им е да преминат през границите на отделните тъкани, да се разпространят и завладеят нови места в тялото чрез метастази. Според различни проучвания раковите клетки притежават десетки и дори стотици мутации, които им позволяват да се размножават неконтролирано и да заобикалят предначертаната клетъчна смърт. Ето защо е толкова трудно да се намери лекарство към различните видове рак. Трябва да се идентифицират мутациите на клетъчно ниво. Този процес може да се сравни с търсене на игла в купа сено, тъй като мутациите, присъстващи в тези клетки, нямат нищо общо с растежа на рака. Някои лекарства от химиотерапиите работят именно, за да противодействат на тези мутации като блокират действието на протеините, свързани с растежа на раковите клетки. Сред тях са Herceptin за рак на гърдата и Gleevec за хронична миелогенна левкемия.

Мутациите в гените се натрупват с течение на времето и зависят от множество фактори. Когато отделната ракова клетка има предимството на ускорен растеж, тя може да постигне много повече копия на себе си в сравнение с нормалната клетка. Така тя започва да конкурира невидоизменените клетки за усвояването на ресурси. Стреми се към усвояването на повече хранителни вещества и витамини, с които да обезпечи растежа. Следват още и още мутации, които се стремят да избегнат клетките на имунната система.

В първоначалните етапи туморите са доброкачествени и остават затворени в границите на отделни тъкани. След като започнат неконтролируемо да растат, злокачествените тъкани имат способността да пробият границите на органите и да навлязат в съседни тъкани. Те започват да отделят вещества, които им помагат да се придвижват по извънклетъчната матрица.

Унищожаването на раковите клетки с помощта на химиотерапия понякога води до клетъчна смърт и на немутиралите здрави клетки. Туморите, чиято цел е да завладеят нови пространства често се държат агресивно и убиват нормалните клетки, за да успеят да навлязат в нови територии. Поддържането на клетките живи е важно за спирането на разпространението на рака. Ако си представим армия, която воюва с титан е много по-разумно да запазим малките войници живи, за да може да спрат и дори убият врага.

Терминът „рак“ обединява над 200 специфични болести. Както споменахме туморните клетки може да притежават десетки и дори стотици най-разнообразни мутации в гените и това е основната причина за трудното изцеление от бича на XXI в.

Нека да видим някои от основните отличителни признаци на онкологичните заболявания. [2]

 

 1. Поддържане на пролиферативни сигнали. Обикновено клетъчното делене се контролира от растежни фактори, които действат на локално ниво. Раковите клетки от друга страна нямат нужда някой да им нарежда дали да се размножават. Някои от тях са способни сами да си произвеждат растежни фактори, а при други този процес е ускорен и постоянен.
 2. Видоизменените ракови клетки не се поддават на протеините, които потискат клетъчното делене. Някои от тях имат по повърхността си много по-малко рецептори, които ограничават размножаването, а при други броят е същият, но те са мутирали. При други вътре в самите клетки има специфични изменения.
 3. Раковите клетки заобикалят указанията за самоубийство на клетъчно ниво - апоптоза. Те продължават да растат и да се размножават.
 4. Клетъчна репликация е автономна „програма“, която ограничава всяка клетка да се премине през определен брой деления, преди да загине. Обикновено броят е между 40 и 60. Основно за това отговарят теломерите, които са в краищата на хромозомите на ДНК. Те се скъсяват при всяко деление. След като стигнат лимита, клетките остават живи, но спират да се делят и размножават. Това е известно като клетъчна старост. Раковите клетки могат да се делят до безкрайност. Постигат го чрез удължаване на теломерите и по този начин не достигат до старост. Така те могат да растат и да се делят неконтролируемо.
 5. Образуване на нови кръвоносни съдове. Всички клетки в тялото имат нужда от кислород, хранителни вещества и витамини, както и възможност да отделят отпадните продукти. Всичко това се извършва благодарение на кръвоносните съдове. В здравия възрастен организъм нови кръвоносни съдове се образуват при отделни ситуации, например заздравяване на рани, бременност, наддаване на килограми и пр. Туморните клетки се стремят да си осигурят повече хранителни вещества и стимулират процесите по изграждане на нови кръвоносни съдове.
 6. Активиране на процесите за инвазия и образуване на метастази. В определени случаи раковите клетки могат да завоюват нови територии чрез метастази и в начален стадий от заболяването.

Следват още 4 признака, открити през 2011 г., които са предразполагащи и изникващи.

Предразполагащи признаци:

 1. Геномна нестабилност и мутация. Характерно за абсолютно всички ракови клетки, независимо от вида е наличието поне на една генетична мутация – постоянна промяна в структурата на ДНК. Колкото по-голям е броят на мутациите, толкова по-голям е и риска от развитие на онкологично заболяване. Геномна нестабилност е увеличената склонност за натрупване на мутации с всеки следващ цикъл на клетъчно делене. Трябва да отбележим, че не всяка мутация в клетките води до развие на рак. Мутациите няма как да бъдат избегнати напълно, независимо от това колко природосъобразно живеем.
 • Натрупване на генетични мутации. Деленето на клетките е сложен процес, при който с голяма скорост става копиране на ДНК. Клетките имат сложни механизми, с които контролират процесите и се стремят към възможно най-малък брой отклонения. Понякога грешките се получават заради патогенни вируси и микроорганизми, вредното въздействие на UV лъчите, лъчева радиация, натрупване в организма на големи количества тежки метали и радионуклеиди, както и на известни като канцерогени вещества (например в тютюневия дим). Поради натрупването на мутации вследствие неправилното копиране на клетките рискът от рак се увеличава с напредване на възрастта.  Освен това мутации в половите клетки (яйцеклетки при жената и сперматозоиди при мъжа), могат да доведат до мутации при новороденото дете.
 • Лош късмет. За съжаление няма как да контролираме клетъчното делене. Може би науката все още няма обяснение защо дори при напълно здрави стволови клетки се развиват случайни мутации. Затова на този етап това е определено просто като лош късмет.
 • Реактивните кислородни видове. Сигурно вече много сте чували за определени вещества, които са антиоксиданти. Те се борят да неутрализират именно тези reactive oxygen species, познати и като ROS. Това са група от високореактивни молекули, които имат 1 или повече несдвоени електрони във външната си електронна обвивка. При взаимодействието си с ДНК, липиди и протеини може да се стигне до трайно увреждане. До образуването на подобни агресивни окислители може да се стигне след ултравиолетово и йонизиращо излъчване и др.
 1. Тумообразуващи възпалителни процеси. Обикновено мислим за имунната система като за наш приятел, който ни пази от инфекции. Спомнете си за миг порязването на кожата и етапите, през които минава тъканта при образуването на белег. Възпалителните процеси са сложни и протичат с участието на различни клетки. След като проблемът е разрешен обикновено мястото на битката се освобождава и процесите се възвръщат към нормалния ритъм. Когато е налице хронична инфекция продължителното действие на имунната система може да увреди тъканите и да спомогне за развитието на злокачествено заболяване. Това може да се случи след като клетки на имунната система произведат растежни фактори с цел ускорено размножаване на клетки. Те могат и да стимулират образуването на нови кръвоносни съдове за снабдяване с повече хранителни вещества. Или да отделят специални ензими за разграждане на изклетъчното пространство. С това си действие те подпомагат раковите клетки за завоюване на нови тъкани и органи, както и образуването на метастази. Колкото и да е странно, някои ракови клетки са толкова добри в маскировката си, че клетките на собствената имунна система не само че не ги разпознават, но и произвеждат специфични молекули, които да бъдат бранители на злокачествените тумори.

Изникващи признаци:

 1. Нарушения в клетъчната енергетика. Нормалните клетки съхраняват енергията под формата на 32 молекули аденозинтрифосфат. Раковите клетки имат нужда само от 2 подобни молекули. Така се снабдяват с енергия много по-бързо.
 2. Избягване на имунната система. Учените доказват, че колкото по-отслабена е имунната система толкова по-трудно е да елиминира раковите клетки. По-големият брой левкоцити означава по-силен отговор и по-добра прогноза за развитието на болестта. Това позволява да се определи дали е възможна пълна ремисия, както и очаквана продължителност на живота. От друга страна отслабеният имунитет прави хората значително по-застрашени от развитието на онкологични заболявания.

И учените от България правят своите подробни проучвания по тези теми. Пример за това е публикацията от 2017 г. на Варненски медицински форум -  Регулиране на клетъчната смърт при ракови заболявания – значение и терапевтичен ефект / Regulation of Cell Death in Cancer Diseases – Importance and Therapeutic Effect [3]

Различни наблюдения показват, че в един тумор може да съществуват самостоятелно или комбинирано процеси като апоптоза, некроза и автофагия. Именно те определят как ще се развият туморния растеж, регресията и какви ще са реакциите от антитуморната терапия. Докато апоптозата и некрозата са необратими форми на клетъчна смърт, автофагията се използва от туморните клетки за оцеляване в стресови условия. Така отделни клетки имат възможност да разградят повредените органели и да рециклират макромолекули, за да поддържат биоенергетичния баланс. В някои случаи този процес води до клетъчна смърт на туморните клетки, а в други случаи – напротив, до оцеляване на мутиралите клетки въпреки приложената химио- или лъчетерапия.

Както стана ясно онкологичните заболявания се дължат на разнообразни мутации на клетъчно ниво, а използването на агресивни терапии води до клетъчна смърт както на туморните клетки, така и на невидоизменените. Ето защо учените продължават да търсят различни варианти за справяне с рака на клетъчно ниво.

Кафявите водорасли са се появили в моретата и океаните преди стотици милиони години. Те са източник на неповторимия в сухоземния свят фукоидан. Той е открит от немския химик Бернхард Толенс през 1890 г. През 1913 г. шведският професор Килин извлича това ценно вещество от клетъчната мембрана на водораслите. Още тогава започват хипотезите, че фукоидана има връзка  с дълголетието на  консумиращите много водорасли японци и корейци. През XXI в. различни клинични изследвания започват да експериментират как точно фукоиданът може да потисне растежа и неконтролируемото делене на туморните клетки и да попречи на образуването на метастази. Не е изненадващо, че първите проведени изследвания в тази посока са именно от учени от Япония. Те потвърждават, че приемането на фукоидан от водорасли в комбинация с химиотерапия значително подобрява състоянието на пациентите.

Научните изследвания за ползите от фукоидан продължават и в последните години.

През 2015 г. е публикуван Fucoidan and Cancer: A Multifunctional Molecule with Anti-Tumor Potential [4] Както стана ясно има огромно разнообразие от видовете онкологични заболявания. Всички те обаче имат нещо общо – поведение на клетките и молекулите. Въпреки че имат за цел да отключат процесите на клетъчна смърт във видоизменените ракови клетки, много от съвременните терапии убиват и здравите клетки.

Химиотерапията се цели основно в бързо делящи се клетки, но някои нормални здрави клетки също биват засегнати. Поради токсичността, резистентността на туморните клетки и развитието на вторични ракови заболявания нараства интереса на откриването на природни средства с антитуморни ефекти.

Фукоиданът, който е естествен компонент на някои кафяви водорасли има антитуморна активност срещу различни видове рак чрез възобновяване на процеса апоптоза. Освен това той пречиства организма от тежки метали и радионуклеиди.

Адювантите са субстанции, които ускоряват, удължават или подсилват специфичен антигенен имунен отговор.  Те стимулират имунната система и помагат на организма да се пребори с раковите клетки.

Полизахаридите се състоят от голяма група биополимери, които имат монозахаридни остатъци.  Поради структурното си разнообразие полизахаридите показват най-високи биологични свойства сред макромолекулите. Много естествени полизахариди, получени от природни източници като растения и водорасли имат противоракови свойства. Фукоиданът от кафявите водорасли е естествен сулфатиран полизахарид, който се среща в клетъчните стени на редица ядливи водорасли, известни като mozuku, kombu, limumoui, bladderwrack и wakame сред народите от Източна Азия, особено в Япония, Китай и Корея. Различни форми на фукоидан са открити и в някои безгръбначни като морски таралежи и морски краставици.

Противораковото свойства на фукоиданът е демонстрирано in vivo и in vitro при различни видове рак. Това се случва чрез спиране на клетъчния растеж, апоптоза и активиране на имунната система, както и намаляване на възпалителните процеси, действието на свободните радикали, мобилизация на стволови клетки и пр.

Фукоиданът от кафявите водорасли спира образуването на нови кръвоносни съдове, чрез които туморните клетки получават кислород и хранителни вещества. Освен това опити върху животни показват, че с негова помощ значително се намалява броя на метастазите.

Фукоиданазата е ензим, който е отговорен за хидролизата на фукоидана и е открит само в кафявите морски водорасли и някои морски микроорганизми като бактерии и гъбички, но не и при хората. Възможно е след като попадне в стомаха, фукоиданът да бъде разграден от стомашните сокове, но според някои изследвания ниското pH има ограничено въздействие върху този полизахарид. Малки количества от погълнатия фукоидан преминават през чревните стени в неразрушен вид след 3 часа. Освен това известни количества се изхвърлят чрез урината.

Защо употребата на Фукоидан е сложна?

Въпреки обещаващите резултати при проведени изследвания, все още има проблеми,които пречат този естествен полизахарид да бъде признат и прилаган рутинно при клинично лечение на онкологични заболявания.

Фукоиданът има множество вариации в структурата и молекулярното тегло.

Той съдържа фукоза между 33-44%, и различни количества други монозахариди като галактоза, маноза, ксилова, уронова киселина, които съставят около 10% от общата му структура. Съставките му варират според сезон на събиране, географско местоположение, метод на екстракция и пр. Повечето противоракови изследвания на фукоидан са използвали готов суров фукоидан, извлечен от Fucus vesiculosus.

Освен разлики в състава на различните видове морски водорасли от рода Фукус, изследване, публикувано през  2016 г. Seasonal Variations in Surface Metabolite Composition of Fucus vesiculosus and Fucus serratus from the Baltic Sea [5] доказва, че химичния състав на повърността на Fucus vesiculosus и Fucus serratus показва значителни различия през всеки един от сезоните (пролет, лято, есен, зима).  Тези разлики са свързани с промяна на количествата светлина и температурата. През лятото е променен значително съставът на 18 ползахарида и 2 хидрокси киселини във Fucus vesiculosus , както и 4 мастни киселини и 2 полизахарида в другия вид Фукус. Водораслите също страдат от замърсяването на водата. Низши бактерии се опитват да направят свои колонии и често на 1 квадратен сантиметър има стотици нашественици. Те биха довели до рязко намаляване на постъпващата светлина, обмяната на газове и хранителни вещества, както и да забавят процесите на фотосинтеза. Различни изследвания доказват способността на водораслите да излъчват различни вещества, които пречат на бактериите да образуват колонии и да растат. Освен това имат възможности да променят състава на бактериите.

Изследването е проведено в периода от август 2012 до юли 2013 г. Изследвани са по 6 многогодишните водорасли месечно Fucus vesiculosus и Fucus serratus от водите на фиорд в Германия. Температурите на морската вода на повърхността са с минимални стойности в края на януари, а максималните са в края на юли. Интензитетът на светлината се увеличава след м. март и достига пика си през август. Концентрациите на хранителни вещества също се изменят през отделните сезони.

Околната среда също оказва влияние на разпространението на различни видове водорасли.

Глобалните климатични промени влияят също и на живота в морските дълбини. В изследването от 2013 г. Shift happens: trailing edge contraction associated with recent warming trends threatens a distinct genetic lineage in the marine macroalga Fucus vesiculosus [6] се разглеждат популациите от Fucus vesiculosus в участъци от Атлантическото крайбрежие между северна Африка и Северните части на Испания и Пиренейския полуостров. Тези райони включват както студени, така и по-топли води и течения.

През последните 30 години се отчита свиване на акваториите, в които виреят тези  видове кафяви водорасли. Северната ширина е изместена с около 1250 км. Важно е да се отбележи, че са отчетени 2 различни групи водорасли Фукус – северна и южна. Поради климатичните промени в групата на юг е отчетено забележимо измиране. Според  доклади от 1985/6г. най-крайната южна точка, в който е бил забелязан Fucus vesiculosus е край Мароко. Сегашната крайна южна точка е край западното крайбрежие на Португалия. Отчита се изместване с 11 ° ширина (или свиване с 1250 км). Изчезването не се случва само за този вид водорасли. Множество документи показват, че през 80-те години около Мароко и по крайбрежията на Перинейския полуостров е имало голямо количество от различни видове водорасли. В началото на XXI в. все още има големи количества от тях, но проучванията от 2009-2011 г. показват, че границите на обитание вече са се изместили на север с над 1000 км. Това подсказва, че тече ускорен процес. От друга страна този вид водорасли се премества на север към Норвегия и към Балтийско и Бяло море чрез приливните мочурища.

Това не е изненадващо. Вече писахме, че още един вид кафяви водорасли – Laminaria, се развиват прекрасно в леденостудените води около Соловецките острови, които са обявени за природен резерват. През голяма част от годината повърхността на северното Бяло море е замръзнала, няма условия за корабоплаване, а водата е много чиста. В краткото полярно лято кафявите водорасли интензивно натрупват хранителни вещества и вещества, които нямат аналог в сухоземния свят.

От друга страна за водораслите Фукус е от решаващо значение да вида на крайбрежието. Така например водите около Франция не са богати на тези кафяви водорасли, защото няма къде да се захванат. 

Ако моделът за преместване на водораслите Фукус се запази до няколко години се очаква пълното им изчезване от Бискайския залив. Въпреки че това най-вероятно ще се случи незабележимо за човешките очи, за обитателите на акватории ще е опустошително. Много животински видове разчитат на водораслите за осигуряване на убежище, използват ги като храна, от тях получават кислород. Това ще промени чистотата на водата и pH. Бурите и мощните вълни на приливите и отливите ще допринесат за ускорената ерозия на крайбрежията. 

Но да се върнем отново на това, защо след като има проведени клинични изследвания и положителни резултати от антитуморното действие на фукоидан, но все още няма одобрено лекарство.  

В изследването от 2007 г. A comparative study of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic, and antiadhesive activities of nine different fucoidans from brown seaweeds. [7] са проучени противовъзпалителните, антиангиогенните (действат против образуването на нови кръвоносни съдове – от изключителна важност при тумори, за да се спре захранването им с хранителни вещества и кислород), антикоагулантните и антиадхезивните свойства на фукоиданите, получени от 9 вида кафяви водорасли. Всички те не позволяват увеличението на броя левкоцити при нарочно възпаление на тъкани при плъхове. Това не зависи от съдържанието на фукоза и сулфати, нито от други структурни особености на полизахаридите. Фукоиданите, извлечени от кафявите водорасли 9-те вида кафяви водорасли имат различна активност и само 5 - Laminaria saccharina, Laminaria Digitala, Fucus serratus, Fucus  distichus и Fucus vesiculosus блокират адхезията на карцинома на гърдата  MDA-MB-231 с тромбоцитите и така пречат на образуването на метастази. Ето защо не могат да се правят генерални изводи за всеки фукоидан за всеки вид онкологично заболяване.

Фукоиданът е около 4% от общото сухо тегло на кафявите водорасли и се счита за безопасен. В много от извършените изследвания е използван високо пречистен екстракт. Учените извършват различни изследвания върху животни, за да определят дозите с лечебни ефекти и прага на токсичност. В едно от тях ежедневното приложение в продължение на 6 месеца на 300 мг/кг телесно тегло фукоидан, извлечен от Laminaria Japonica при плъхове не предизвиква нежелани странични ефекти, но дози от 900-2500 мг/мл водят до забележимо повишение времето за съсирването на кръвта.

Приемането на фукоидан под формата на капсули по 560 mg в период от 2 години не оказва странични ефекти при хора.

В това изследване от 2013 г. Safety evaluation of excessive ingestion of mozuku fucoidan in human. [8] 20 пациента приемат по 4 грама всеки ден фукоидан в рамките на 2 седмици. Взети са им проби кръв и урина преди и след завършване на лечението. Отчита се намаление на общия холестерол и липопротеиновия холестерол. Не са отчетени аномалии в кръвта, урината, изпражненията, нито наличие на коремна болка. Това доказва, че фукоиданът и в големи количества е безопасен.

Поради множеството вариации на структурата на фукоидана се препоръчва при бъдещи клинични изследвания да се отчитат и съдържанието на сулфати, монозахариди и молекулно тегло, за да бъдат уточнени оптималните компоненти и дози за лечение на различните видове рак.

Публикация от 2015 г. Therapies from Fucoidan: An Update [9] продължава да дава доказателства за лечебните свойства на фукоидана. Въпреки многото доказани ползи от фукоидана, има нужда от регулирана реколта или култивиране на точно определен вид кафяви водорасли. За много компании, които искат да произвеждат продукт с доказани клинични изпитвания за ефективността е важна и възможността да го патентоват.

В кафявите морски водорасли има и други вещества, които нямат аналог в сухоземните растения – алгинати, ламинарин, каротиноиди и пр. Освен това във водораслите се съдържа захарен алкохол, манитол, специфични морски антиоксиданти, които със своите биоактивни функции допринасят по-силен имунен отговор срещу раковите клетки.

Малко вероятно е фукоиданът да се използва самостоятелно за лечение на рак още повече че има доказани ефективни терапии, но е лесно достъпен и широко разпространен като част от водораслите, които се използват от столетия като храна. Той може да помогне за намаляване на страничните ефекти, да подпомогне възстановителните процеси в организма, да подсили функциите на имунната система. Отдавна е известно, че микрофлората в червата влияе върху имунната система. Водораслите съдържат фибри, които играят ролята на пребиотик. Те осигуряват благоприятна среда за развитието на колонии от пробиотични бактерии. Вертера гел  и усилената формула Вертера гел форте, с водорасли Фукус са във вид на гелообразна форма, която плавно се разстила по повърхността на червата и не позволява проникването на тежки метали и радиация  да се натрупат в костите, зъбите и вътрешните органи.

Има множество изследвания, че именно попадналите в човешкото тяло радионуклеиди водят до ускореното образуване на тумори. Въпреки че бомбите над бивша Югославия са били с обеднен уран няколко години след това е отчетен повишен брой на онкологични заболявания. Научни изследвания доказват, че кафявите водорасли са отлични сорбенти за урана и неговите съединения както в замърсени води, така и в човешкото тяло. Видовете Ламинария и Фукус имат способността да се свържат точно с тези тежки метали и да ги изведат безопасно от организма.

В изследването от 2015 г. Fucoidan Extracts Ameliorate Acute Colitis [10] се прави проучване как различни форми на фукоидан влияят върху възпалителни заболявания на червата като улцерозен колит и болест на Крон. Като цяло подобни заболявания значително понижават качеството на живота, а дългосрочната ремисия е малко вероятна. Фукоиданите са известни с противовъзпалителните си свойства. Използвани са 2 различни препарата с фукоидан. Мишки с остър колит приемат през устата или чрез инжектиране от препаратите. Червата им са наблюдавани ежедневно, както и са правени кръвни изследвания. Оказва се, че приетите през устата препарати с фукоидан значително подобряват симптомите на колит като телесното тегло спира да намалява, диарията спира, не се забелязва кръв в изпражненията. Теглото на дебелото черво и далака е значително по-ниско в сравнение с групата с нелекувания колит. Това показва намалено възпаление и оток. Кръвните изследвания показват намалено производство на противовъзпалителни цитокини от тъканите на дебелото черво. И тъй като ракът настъпва също и в области, където има хронично възпаление учените смятат, че могат да бъдат разработени функционални храни, които осигуряват профилактика на рак на дебелото черво на основата на фукоидан.

Изследване от 2015 г. Dietary fucoidan of Acaudina molpadioides and its enzymatically degraded fragments could prevent intestinal mucositis induced by chemotherapy in mice. [11]

Един от често срещаните странични реакции след химиотерапия е мукозитът на устната кухина или чревната лигавица.  Тогава в резултат на силно дразнение се получава зачервяване, възпаление и образуване на болезнени язви. Фукоидан от морска краставица може да се използва като хранителна добавка за предотвратяване появата на мукозит  след лъчетерапия.

В изследване от 2014 г. Fucoidan induces caspase-dependent apoptosis in MC3 human mucoepidermoid carcinoma cells [12] се изследват оралните ракови заболявания. Чрез локално приложение на фукоидан се причинява клетъчна смърт на определен вид рак на устната кухина - мукоепидермоиден карцином (злокачествен тумор на слюнчените жлези)

Клинично изследване от 2011 г. Fucoidan reduces the toxicities of chemotherapy for patients with unresectable advanced or recurrent colorectal cancer [13] доказва, че фукоидана намалява токсичността от химиотерапията при пациенти с напреднал неоперативен или рецидивиращ колоректален рак. На много от пациентите се прилага комбинирана химиотерапия с Oxaliplatin плюс 5-Fluorouracil/Leucovorin или Irinotecan плюс 5-Fluorouracil/Leucovorin. Многобройни проучвания доказват, че продължителната им употреба удължава живота. Ето защо е важен контролът върху токсичността им. В това изследване е анализиран ефекта на фукоидана върху потискане на токсичността на противораковите лекарства. Резултатите показват, че фукоиданът регулира появата на умора по време на химиотерапията и че тя е с по-дълга продължителност. Освен това преживяемостта на пациентите, които приемат фукоидан е удължена. Други изследвания доказват, че приетият по време на химиотерапия фукоидан не пречи на лечението.

 

В изследването от 2014 г. The effects of fucodian on senescence are controlled by the p16INK4a-pRb and p14Arf-p53 pathways in hepatocellular carcinoma and hepatic cell lines [14] се разглеждат свойствата на фукоидан при рак на черния дроб като ниско диференциран хепатоцелуларен карцином.

Ефектите на фукоидан върху остаряването се контролират от пътищата на p16INK4a-pRb и p14Arf-p53 в хепатоцелуларния карцином и чернодробните клетъчни линии. Оказва се, че фукоиданът ефективно инхибира жизнеспособността на HepG2 клетките и предизвиква тяхната апоптоза. Освен това предотвратява клетъчното стареене в здравите клетки на черния дроб.

 

През 2015 г. е проведено изследването Molecular Mechanisms by Which a Fucus vesiculosus Extract Mediates Cell Cycle Inhibition and Cell Death in Pancreatic Cancer Cells [15] Ракът на панкреаса е сред най-агресивните ракови заболявания с изключително лоша 5-годишна преживяемост. В изследването е разгледана активността на екстракт от кафяви водорасли Fucus vesiculosus от Балтийско море. Буди интерес факта, че раковите клетки са избирателно атакувани, а не е отчетена активност срещу незлокачествените почиващи Т-клетки и еритроцитите. Ефектите за убиване на злокачествените клетки са ускорени като не им се дава възможност за автофагия.

През 2016 е публикувано изследването A Fucus vesiculosus extract inhibits estrogen receptor activation and induces cell death in female cancer cell lines [14] По-рано докладвахме за антиестрогенната активност на кафявите водорасли, Fucus vesiculosus. Настоящото изследване има за цел да проучи по-нататък неговите антиестрогенни режими на действие и да оцени други потенциално биологично значими антитуморогенни ефекти в естроген рецепторните (ER) -зависими и независими женски ракови клетъчни линии.

Както стана ясно, кафяви водорасли като Fucus vesiculosus са известни с потенциалните си противоракови свойства и се консумират от много хора. Те имат доказани антиестрогенни свойства. Прилаган при жени преди менопауза с ендометриоза, Фукус води до намаляване на нивата на циркулиращия естрадиол, увеличаване на продължителността на менструалния цикъл и намаляване на симптомите на хиперменорея и дисменорея.

За целта на изследването е приготвен воден екстракт от водораслите Fucus vesiculosus. Те са смлени на фин прах, смесени са с дейонизирана вода (5 грама в 100 мл). След още допълнителни обработки общия екстракт от 70 мл съдържа 2,45 грама водоразтворим материал.

Изследвани са ефектите на водния екстракт от Фукус върху прогресирането на рака на гърдата, ендометриума и яйчниците, които се влияят от нивата на естроген.  В повечето тествани ракови клетки жизнеспособността намалява още след 3-тия ден в зависимост от приетата доза. Най-отчетлив е ефекта в клетките на ендометриума, а по-слабо изразен в яйчниците. Използван при тези нива на концентрация водния разтвор не е токсичен, но предизвиква клетъчна смърт чрез апоптоза на мутиралите ракови клетки.

Изследванията за екстракта от Фукус продължават и днес.

През септември 2018 е публикувано Evaluation Fucoidan Extracts From Undaria pinnatifida and Fucus vesiculosus in Combination With Anticancer Drugs in Human Cancer Orthotopic Mouse Models [16] Целта е да се определи дали фукоиданът от Fucus vesiculosus и Undaria pinnatifida би попречил при химиотерапия при рак на гърдата.  Тамоксифен е нестероиден антиестрогенен продукт с противотуморна ефективност. Използва се за лечение на карцином на гърдата. Лекарството действа като  селективен модулатор на естрогенния рецептор и се използва за лечение на ER-позитивен рак на гърдата в ранни и късни стадии. Има ограничени успехи при пациенти с рак на яйчниците поради опасност от рецидив.  Комбинацията на Тамоксифен с фукоидан екстракт от водорасли Фукус и Ундария не намалява активността на химиотерапията при рак на яйчниците. Нещо повече положителни ефекти от синергичното действие са отчетени при рак на гърдата. Благодарение на фукоиданът се повишава клетъчната смърт (апоптоза) и се намалява растежа на раковите клетки.

Има стотици изследвания на тема за противораковите свойства на фукоидан in vitro. Някои от тях можете да намерите в обобщената публикация от 2014 г. Fucoidan as a Marine Anticancer Agent in Preclinical Development [17]

Едно е ясно, едва ли определена храна или билка може да излекува рак в рамките на 3 минути. Да, възможно е процесът да се обърне и туморът да се стопи чрез предизвикване на масова клетъчна смърт на клетките с генетични мутации. Тази статия няма за цел да дава надежди, че вече е открито лекарство за рак, тъй като това е група от около 200 отделни заболявания. Видоизменените клетки съдържат десетки и дори стотици генетични мутации. Може би до десетилетия ще има разработени терапии на основата на кафяви морски водорасли, богати на фукоидан, които ще спират неограничения растеж на раковите клетки, ще предизвикват клетъчна смърт чрез апоптоза и ще спират неограниченото появяване на нови кръвоносни съдове. Освен това фукоиданът е известен с активиране на имунната система, която също има значение за идентифициране и убиване на злокачествените клетки. Научните изследвания потвърждават, че фукоиданите не пречат на провежданите химиотерапии, а в някои случаи усилват ефекта като понижават токсичността. 

Всички тези изследвания идват в период, в който невидимо за човешките очи подводните гори от кафяви водорасли, известни като келп изчезват. Те са изключително студенолюбиви. Макар средната температура на океаните да се увеличава с десети от градуса, необходими са само прекомерно повишени температури на водата през лятото, за да се получи масово измиране. 

Продуктите на Вертера са на основата на кафяви морски водорасли Ламинария и Фукус, които са отгледани в леденостудените води около Соловецките острови.  Това не са лекарства, не са хранителни добавки, а лечебни храни. Освен фукоидан съдържат ценната алгинова киселина, ламинарин, 

Вертера гел форте се състои от кафявите водорасли Laminaria Japonica, Fucus vesiculosus, както и дихидрокверцетин.  

Вътрешен прием: Стандартен дневен прием е общо 40 - 50 гр. /два пъти на ден х 25гр. / - 1 супена лъжица с връх - 30 мин преди хранене. С лечебна цел, приемът може да се увеличи до 100 гр. / дневно. ИМА ВКУС НА МОРСКИ ВОДОРАСЛИ - Затова е препоръчително да се смесва със сок или вода по ваш вкус. Препоръчителен курс на прием е 1 година. След всеки 1 месец се прави пауза от 5 – 7 дни. За бременни и кърмещи - стандартен прием. Външен: Продуктът може да се прилага също като маска за лице и тяло. Има почистващо, хидратиращо и стягащо действие.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ХЛАДИЛНИК при температура от 0 до + 5 ' С. След отваряне има срок на годност 21 дни при температура от 0 до + 5 ' С. Да се пази от замръзване. 

Освен натуралния морски вкус можете да ги намерите с вкус на ябълка, вишна или касис.

Междувременно докато се провеждат клиничните изпитвания можете да приемате тези богати на фукоидан храни, които прочистват от тежки метали и радионуклеиди. Това е доказано лично от техния създател проф. Виталий Корзун, който през 1971 г. погълнал смъртоносни дози радиация, за да защити докторската си дисертация и да докаже способностите на кафявите водорасли да пречистват човешкия организъм. 

Използвани източници:

1. nature. com - Cell Division and Cancer

2. Наука Offnews.bg - Отличителните признаци на рака

3. Варненски медицински форум -  Регулиране на клетъчната смърт при ракови заболявания – значение и терапевтичен ефект / Regulation of Cell Death in Cancer Diseases – Importance and Therapeutic Effect 

4. Fucoidan and Cancer: A Multifunctional Molecule with Anti-Tumor Potential 

5. Seasonal Variations in Surface Metabolite Composition of Fucus vesiculosus and Fucus serratus from the Baltic Sea 

6. Shift happens: trailing edge contraction associated with recent warming trends threatens a distinct genetic lineage in the marine macroalga Fucus vesiculosus

7. A comparative study of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic, and antiadhesive activities of nine different fucoidans from brown seaweeds. 

8. Safety evaluation of excessive ingestion of mozuku fucoidan in human.

9. Therapies from Fucoidan: An Update

10. Fucoidan Extracts Ameliorate Acute Colitis 

11. Dietary fucoidan of Acaudina molpadioides and its enzymatically degraded fragments could prevent intestinal mucositis induced by chemotherapy in mice. 

12. Fucoidan induces caspase-dependent apoptosis in MC3 human mucoepidermoid carcinoma cells 

13. Fucoidan reduces the toxicities of chemotherapy for patients with unresectable advanced or recurrent colorectal cancer 

14. The effects of fucodian on senescence are controlled by the p16INK4a-pRb and p14Arf-p53 pathways in hepatocellular carcinoma and hepatic cell lines

15. Molecular Mechanisms by Which a Fucus vesiculosus Extract Mediates Cell Cycle Inhibition and Cell Death in Pancreatic Cancer Cells 

16. Evaluation Fucoidan Extracts From Undaria pinnatifida and Fucus vesiculosus in Combination With Anticancer Drugs in Human Cancer Orthotopic Mouse Models 

17. Fucoidan as a Marine Anticancer Agent in Preclinical Development

 

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още

Пептиди и пептидни биорегулатори: какво представляват и как работят ? Пептидите са група вещества, чиито молекули са изградени от две или повече аминокиселини. Пептидите включват около половината от всички известни хормони и повечето ензими. Съществува обаче специален клас съединения - пептидни биорегулатори. Те се различават от другите пептиди по способността си да инициират протеинов синтез.

прочети още

Активният квантов медальон е разработен от опитни хора, които имат дългогодишен опит (практически посветили целия си живот на това) в областта на проучвания и разработка на устройства, излъчващи лечебни вълни, структуриращи материята в близост до устройството.

прочети още