• Начало »
  • Новини »
  • Клинично изследване на ефективността на капките за нос с витамин B12 - Хидроксокобаламин

Клинично изследване на ефективността на капките за нос с витамин B12 - Хидроксокобаламин

2 октомври 2019
Клинично изследване на ефективността на капките за нос с витамин B12 - Хидроксокобаламин

Frontiers in Pharmacology e втория най-цитиран журнал за фармакология и фармация в света с отворен достъп и е авторитетен източник на информация. 

На 20 септември 2019 г.  във Frontiers in Pharmacology беше публикуван пълния текст на изследването Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders което доказва, че при някои пациенти със синдром на хроничната умора / миалгичен енцефалит приемът на витамин B12 може да облекчи симптомите. 

Екипът от изследователи се състои от C (Linda) MC van Campen1*, Klaas Riepma2 and Frans C. Visser1

  • 1.Department of Cardiology, Stichting Cardiozorg, Hoofddorp, Netherlands
  • 2.Department of Pharmacology, CureSupport, Valkenburg, Netherlands

Въведение: Проведено наскоро проучване съобщи, че инжекциите с витамин B12 и таблетки с фолиева киселина имат благоприятен ефект при пациенти с миалгичен енцефаломиелит, познат и като синдром на хроничната умора. Наскоро като алтернатива на инжекциите с витамин B12 бяха разработени капки за нос с витамин B12. Тъй като няма данни за ефикасността на тази назална форма, в настоящото изследване се проучват серумните нива на витамин B12, резултатите от скала за физическа активност RAND-36, броя стъпки и активност, ниво на умора, резултати от попълване на въпросник за концентрация CIS20r. Всички тези данни са събрани от участниците преди започване на лечението с капки за нос с витамин B12 и след 3 месеца лечение на пациентите със синдром на хроничната умора. 

Методи и резултати: В изследването участват 51 пациенти, на които са направени всички изследвания преди започване на лечение и след 3 месечна терапия, 44 от тях са жени. Средната възраст на пациентите е 42 години, а средната продължителност на синдрома на хроничната умора е 16 години. Средните нива на витамин B12 преди започване на терапията са били 328 pmol / l  (от 244 до 429 pmol / l ), а след 3 месеца поставяне на капки с витамин B12 са били средно 973 pmol / l (от 476 до 1476 pmol / l ). От участвалите 51 пациента, 34 споделят за благоприятен ефект. При останалите 17 пациента, които не определят лечението като ефективно, се наблюдава сравнително малко повишаване на нивата на витамин B12 в сравнение с първата група, но пак е значително. В групата на пациентите с подобрение се отчита увеличен брой на стъпките дневно, увеличаване на физическата активност по скалата RAND-36 и значително увеличение на серумните нива на витамин B12. Усещането за умора намалява значително, а концентрацията според въпросника CIS20r остава непроменена. 

Изводи: Приемането на витамин B12 като капки в носа може да доведе до значително повишаване на серумните нива на витамин B12 и следователно е ефективна терапия. Това пилотно проучване показва, че капките за нос могат да се използват като алтернатива на инжекциите, тъй като 2/3  от пациентите с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора съобщават за положителен ефект, демонстриран от увеличен среден брой стъпки дневно, подобряване на физическата активност според скалата RAND-36, намаляване на умората и значително увеличаване на серумните нива на витамин B12. 

Въведение

Миалгичният енцефаломиелит / синдром на хроничната умора е тежко хронично заболяване, което може да доведе до инвалидност ( според източниците The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group, Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria, Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness.)

Въпреки че точния патофизиологичен механизъм на това заболяване е неизвестен, множество проучвания показват, че важна роля играят възпалителните, метаболитните и имунологичните отклонения. Тъй като точната причина за възникване на синдрома на хроничната умора е неизвестна, няма известно ефективно лечение. Следователно терапията е насочена към подобряване на част от симптомите. (според източници: The use of D-ribose in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: a pilot study Multivitamin mineral supplementation in patients with chronic fatigue syndrome Does Oral Coenzyme Q10 Plus NADH Supplementation Improve Fatigue and Biochemical Parameters in Chronic Fatigue Syndrome? ,  Effect of intermittent vitamin D3 on vascular function and symptoms in chronic fatigue syndrome--a randomised controlled trial., Dietary and nutrition interventions for the therapeutic treatment of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a systematic review )

През 2015 г. в изследването Response to Vitamin B12 and Folic Acid in Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia  за първи път се доказва, че инжекциите с витамин B12 и таблетките с фолиева киселина имат благоприятен ефект върху общото състояние и умората при пациенти с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора и фибромиалгия (според източник A rating scale for fibromyalgia and chronic fatigue syndrome (the FibroFatigue scale).

В изследването от 2015 г. лечението е с по-голяма ефективност, когато се поставят инжекции с по-високи дози витамин B12, има по-голяма честота на поставяне на инжекциите, по-големи дози с добавки фолиева киселина и по-голяма продължителност на лечението. Освен това дългосрочно лечение (до 20 години) се оказва безопасно. Недостатъкът на това проучване е, че за участие са включени само пациенти, които от една единствена инжекция с витамин B12 са получили подобрение. 

Наскоро като алтернатива на инжекциите и таблетките с витамин B12 бяха въведени капките за нос с формата Хидроксокобаламин от 5000 микрограма (mcg), произведени от CureSupport. Засега няма данни за ефективността на тези капки за нос върху серумните нива на витамин B12 или за реакцията на пациентите на това лечение.

Следователно целите на това проучване са 2:

Цел 1: да се изследват серумните нива на витамин B12 при пациенти с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора преди и след употреба на капки за нос с високи дози витамин B12

Цел 2: да се сравнят промените в състоянието на пациентите преди и след започване на терапията като се използва измервател на активността, физическото състояние се оценява чрез въпросника RAND-36, измерват се степента на умора и концентрацията според данни от въпросника CIS20r. 

 

Пациенти, материали и методи

 

В периода 2015 и 2016 г. са проучени 66 пациента с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора. Въз основа на техните симптоми и според критериите на Фукуда е поставена диагноза синдром на хроничната умора, както и миалгичен енцефаломиелит според новите международни критерии за консенсус. За да се изпълнят критериите на Фукуда пациентите трябва да имат оплаквания за хронична умора поне 6 месеца и да имат поне 4 от 8 от основните критерии. При всички пациенти са изключени други диагнози, които могат да предизвикат умората. Пациентите не страдат от важни съпътстващи заболявания. Освен това е отбелязана продължителността на заболяването, както и наличието или отсъствието на фибромиалгия. Ако не е диагностицирана по-рано, новооткритата фибромиалгия се диагностицира чрез валидирани критерии. Отбелязано е дали пациентите са лекувани с хормони поради нарушени функции на щитовидната жлеза или аналгетици. 

На участниците в проучването е снета подробна клинична анамнеза, направен е общ физически преглед, изследвани са серумните нива на витамин B12 (pmol / l), направена е електрокардиограма, както и ехокардиография. Всички участници в проучването попълват холандската версия на въпросника RAND-36 (източник : Upper limb lymphedema 27 (ULL27): Dutch translation and validation of an illness-specific health-related quality of life questionnaire for patients with upper limb lymphedema.) и въпросника CIS20r (източник: Dimensional assessment of chronic fatigue syndrome.). Освен това 5 дни преди започване на лечението с капки за нос с витамин B12 - Хидроксокобаламин от 5000 mcg пациентите носят лента SensewearTM. Пациентите са инструктирани да използват капките за нос по 1 капка във всяка ноздра, 2 пъти седмично. След лечение в продължение на 3 месеца с цел проверка на ефективността отново са извършени всички изследвания на серумните нива на витамин B12, отчетена е активността на пациентите  и те са помолени отново да попълнят въпросниците. 

По-високите резултати във въпросника RAND-36 и по-ниските резултати в CIS20r показват подобряване на симптомите. Средният брой стъпки на ден се отчита от лентата за ръка SensewearTM. Общите нива на витамин B12 в организма са отчетени като серумни концентрации в стандартизирано изследване в лаборатория. Горната граница е 1476  pmol / l, а стойностите над горната граница се отчитат като > 1476 pmol / l. Не е правено допълнително изследване на завишените стойности. След изминалия 3 месечен период на лечение с витамин B12, от пациентите се изисква да дадат оценка по 5-степенна скала как възприемат ефективността на лечението. Оценките са: 1. значително влошено, 2: леко влошено, 3: няма ефект, 4: леко подобрение и 5: значително подобрение. 

Ако пациентите съобщават за подобрение (оценка 4: леко подобрение и оценка 5: значително подобрение) се смятат за отговарящи на лечението, а останалите пациенти се определят като неотговарящи. 

Изследването е било проведено в съответствие с Декларацията от Хелзинки от 1996 г. и съгласно принципите на добрата клинична практика, както е посочено в  International Conference on Harmonization document Good Clinical Practice Consolidated Guideline.

Всички пациенти са дали писмено информирано съгласие за лечението и да участват в това проучване, в което се използват клиничните им данни и проучването е одобрено от медицинската етична комисия на болницата в Слотерваарт, близо до Амстердам (Холандия).

Анализ на данните

Данните са анализирани с помощта на SPSS 21. Разпределението на стойностите е тествано с еднократен тест и данните са представени като средна стойност +/− SD, или като медиана и IQR, когато е подходящо. За сравнението между отговарящи на лечението и неотговарящи се използва непроменен t тест. За сравнение на групите преди и след лечението се използва двоен t тест. Р-стойността <0,05 се счита за значително различна. 

Резултати

За целите на изследването предварително са подбрани 66 пациента. От тях 5 са изключени и не вземат участие поради високи серумни нива на витамин B12 още преди началото на лечението (това се дължи на предишна употреба на таблетки или инжекции с витамин B12). Двама от пациентите не могат да си сложат капките за нос поради технически причини, а 1 пациент има алергия към сусамово масло, което се използва за основа на капките за нос - Хидроксокобаламин. Двама от пациентите не са завършили 3-месечния срок на лечение поради странични ефекти, а 5 пациента не са се явили за изследване след края на терапията. 

В това изследване участват общо 51 пациента с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора, на които са извършени всички прегледи, изследвания и са попълнили въпросниците преди и след периода на лечение. От тях 28 пациента отговарят на критериите за фибромиалгия. Средната възраст на пациентите е била 42 ± 12 години, а средната продължителност на заболяването е  била 15,7 ± 9,3 години. За цялата група, средното серумно ниво на витамин В12 преди лечението е било 328 (диапазон: 244–429) pmol / l и 973 (диапазон: 476–1476) pmol / l след лечението. Физическата функция според въпросника RAND-36 е 40 ± 32% преди лечението и 46 ± 19% след лечението. Скалата за умора на CIS20r беше 51 ± 6 преди лечението и 50 ± 6 след лечението, а резултатите от скалите за концентрация CIS20r останаха непроменени преди и след лечението  - 28 ± 6. След завършване на 3-месечния срок 34 от 51-те пациенти съобщават за благоприятен отговор на лечението с оценки 4 и 5, а останалите 17 - не.

Таблица 1 показва основните резултати на групите, които не са отговорили и са отговорили на проведеното лечение с Хидроксокобаламин от CureSupport. Има лек дисбаланс в съотношението на мъжете и жени, като мъжете са значително повече неотговарящи на лечението.  Няма разлика между групите за средна възраст, продължителност на заболяването или брой пациенти с фибромиалгия. Неотговарящите имат значително по-висока физическа активност според RAND-36 преди започването на лечението в сравнение с отговорилите (51 ± 21 срещу 34 ± 18; p <0.01). Неотговарящите са имали значително по-висок среден брой стъпки преди започване на лечението в сравнение с отговорилите на лечението (4,246 ± 2,888 срещу 3,480 ± 2,393; р <0,005). Няма разлика между двете групи (отговарящи, неотговарящи) в пропорциите на участници, които получават заместваща терапия с хормони на щитовидната жлеза и / или използване на аналгетици. 

Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders

Таблица 2 показва резултатите от измерванията преди и след лечението с витамин B12 като капки за нос. В групата с отговарящите броят на стъпките, скалата на физическа активност RAND-36 и серумните нива на витамин B12 се увеличават значително. Скалата за умора CIS20r намалява значително (това показва подобрение), а скалата за концентрация на CIS20r остава непроменена. За разлика от тях, при неотговарящите единствената значима промяна е в серумните нива на витамин B12. 

Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders

Фигура 1 показва серумните нива на витамин B12 при отделните пациенти преди и след лечението. Повишаването на нивата на неотговорилите е значително, но е много по-ниско в сравнение с увеличението на нивата на пациентите, които са отговорили на лечението и са имали подобрение. Средното повишаване на серумните нива на витамин B12 в групата, която не отговаря е 97 pmol /l, (от 78 до 173), а в групата на отговорилите на лечението увеличението е със средно 934 pmol / l (от 571 до 1130). 

Frontiers in Pharmacology - open trial nasal drops Hydroxocobalamin

Дискусия

Доколкото ни е известно, това е първото клинично проучване на пациенти с  миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора, което описва нов начин на приложение на витамин B12. Авторите на проучването не са запознати с други проучвания, които описват употребата на интраназален витамин B12 при други заболявания. Проучването показва, че прилагането на  5000 микрограма  Хидроксокобаламин в назална форма по 2 пъти седмично е свързано със значително повишаване на серумните нива на витамин B12 в продължение на 3 месеца като се започне от средно 328 pmol / l (от 244 до 429) и се достигне до средни серумни нива от 973 pmol / l (от 473 до 1476). Сред 51 пациента с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора лекувани по този начин, 2/3  съобщават за подобрение, което се доказва чрез увеличаването на броя стъпки на ден, увеличаване на скалата с физическите функции RAND-36 и подобряване на скалата на умора CIS20r. Често в социалните медии се споменава, че един от основните ефекти, които могат да се очакват е подобряването на концентрацията на ума, но конкретно в това проучване предположението не може да бъде потвърдено с помощта на скалата CIS20r. 

Пациентите, които са съобщили, че нямат подобрение в общото благосъстояние имат минимална промяна на серумните нива на витамин B12, нямат значително подобрение на скалата на физическите функции RAND-36, нямат значително увеличение на броя стъпки и нямат значително подобрение в скалата на умора CIS20r. Най-правдоподобното обяснение е, че неотговарящите са използвали неправилно капките за нос. Другата възможност е следната: след поглъщането витамин B12 се свързва бавно със серумните протеини на витамин B12, а свободния витамин B12 се отделя бързо чрез урината. Интересното е, че това отделяне на водоразтворимия витамин е подобно при пациентите със и без пернициозна анемия. Освен това процентът на изхвърляне с урината се увеличава заедно с увеличаване на дозите на приложение. Това предполага, че пациентите, които не отговарят на лечението и имат незначително повишение на серумните концентрации на витамин B12 имат или ниско насищане с витамин B12 или много по-бързо изхвърляне от организма в сравнение с отговарящите. Тази хипотеза се нуждае от допълнително проучване. 

Механизмът, по който прилагането на витамин B12 оказва положително въздействие върху пациентите с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора е неизвестен. Според изследването на Regland от 2015 г. вероятно това се дължи на разлика в индивидуалната вариация на гена на MTHFR. Авторите предполагат, че е възможно и мегалиновия рецептор в хороидния сплит да играе роля. 

За разлика от гореспоменатото проучване, това изследване не открива дисбаланс при пациенти с фибромиалгия, лекувани с аналгетици или със заместваща терапия с тиреоидни хормони на щитовидната жлеза. 

Важното е, че за разлика от предното изследване от 2015 г. в това пациентите не са избирани на базата на положителен отговор на инжекции с витамин B12 и това води до по-обобщаващи резултати в това проучване. Таблица 1 показва, че броят на стъпките и физическите функции според въпросника RAND-36 са значително по-високи при неотговарящите на лечението с Хидроксокобаламин. Това води до предположението, че те са били по-слабо засегнати от миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора  още в самото начало и че основния положителен ефект от назалното приложение на витамин B12 се проявява при по-тежко засегнатите пациенти. Тези хипотези ще трябва да бъдат проучени в рандомизирано изследване. 

Данните за употреба на витамини за облекчаване на симптомите на пациентите със симптом на хроничната умора са ограничени. В 2 от изследванията се използват мултивитамини. (според източниците: Multivitamin mineral supplementation in patients with chronic fatigue syndrome The effect of a polynutrient supplement on fatigue and physical activity of patients with chronic fatigue syndrome: a double-blind randomized controlled trial.) В едното изследване са констатирани значителни подобрения като намаляване на умората, нарушенията на съня, симптоматика от автономната нервна система, главоболие и намаляване на субективното усещане за инфекция след употребата на препарат с мултивитамини. В другото изследване не са установени разлики между плацебо и активно лечение. Друго рандомизирано контролирано проучване от 2015 г. с плацебо група не установи положителен ефект от приема на добавката с витамин D3 върху симптомите, свързани с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хроничната умора. (източник: Effect of intermittent vitamin D3 on vascular function and symptoms in chronic fatigue syndrome--a randomised controlled trial.)

Ограничения

Настоящото проучване не описва дългосрочната ефикасност и / или безопасност. Но в изследването от 2015г.  Response to Vitamin B12 and Folic Acid in Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia е описана дългосрочната безопасност, дори до период от 20 години. В това изследване се описва разликата в ефективността при използването на  инжекции с по-високи дози витамин B12 и таблетки с фолиева киселина, по-често поставяне на инжекциите и по-голяма продължителност на лечението, но това не е подкрепено с по-високи серумни нива на витамин B12 или обективни доказателства, различни от резултатите, отчетени от пациента. Друго ограничение на това изследване е, че в него участват сравнително малко пациенти и може да има пристрастие към включване. Освен това не са изследвани други нива на витамини като B9, известен като фолиева киселина. Това също трябва да бъде проучено в бъдещи изследвания. 

Въз основа на тези резултати предстои рандомизирано контролирано изследване с плацебо група за оценка на назалната форма на витамин B12. Освен това е необходимо кръстосано проучване на капките за нос с витамин B12 спрямо инжекциите с витамин B12. В едното или двете от тези бъдещи проучвания може да се изследва дали добавянето на високи дози фолиева киселина би подобрило резултатите. 

Заключение

От участвалите 51 пациенти с миалгичен енцефаломиелит / синдром на хронична умора, които са лекувани в продължение на 3 месеца с витамин B12 във формата Хидроксокобаламин от 5000 микрограма капки за нос, 34 пациента или 2/3 от всички, имат благоприятен резултат при обективни измервания и субективни положителни оценки за подобрение. Това подобрение на състоянието е свързано със значително повишение на серумните нива на витамин B12. 

Наличност на данни

Суровите и необработени данни, които подкрепят заключенията в този ръкопис, ще бъдат предоставени от авторите на всеки квалифициран изследовател. 

Спазване на етични норми

Изследването беше проведено в съответствие с Декларацията от Хелзинки (обновена през 1996 г.) и съгласно принципите на добрата клинична практика, както е посочено в документа на  International Conference on Harmonization document Good Clinical Practice Consolidated Guideline. Всички пациенти са дали информирано писмено съгласие за провеждане на лечението и участване в проучването, при което се използват клиничните данни от техните изследвания и проучването е одобрено от медицинската комисия по етика в болницата в Слотерваарт, Холандия. 

Приноси на авторите

Това проучване е замислено от C (Linda) MC van Campen, Klaas Riepma и Frans C. Visser. Данните са събрани от C (Linda) MC van Campen и Frans C. Visser. Първичният анализ на данните е извършен от C (Linda) MC van Campen, а вторичните анализи на данните са извършени от другата част от екипа. И тримата автори са участвали в съставянето и прегледа на ръкописа. 

Финансиране

Това проучване не е получило конкретна безвъзмездна финансова помощ от агенции за финансиране в публичния, търговския или нестопанския сектор. 

Декларация за конфликт на интереси

 Klaas Riepma е нает в CureSupport.

Останалите автори декларират, че изследването е проведено при липса на търговски или финансови отношения, които биха могли да се тълкуват като потенциален конфликт на интереси. 

Благодарности

Изследователският екип благодари на проф. P. Rowe за критичната оценка на статията. 

Използвани източници: 

Brouwers, F. M., Van Der Werf, S., Bleijenberg, G., Van Der Zee, L., Van Der Meer, J. W. (2002). The effect of a polynutrient supplement on fatigue and physical activity of patients with chronic fatigue syndrome: a double-blind randomized controlled trial. QJM 95 (10), 677–683. doi: 10.1093/qjmed/95.10.677

Campagnolo, N., Johnston, S., Collatz, A., Staines, D., Marshall-Gradisnik, S. (2017). Dietary and nutrition interventions for the therapeutic treatment of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a systematic review. J. Hum. Nutr. Diet 30 (3), 247–259. doi: 10.1111/jhn.12435

Carruthers, B. M., de Sande, M. I., Meirleir, K. L., Klimas, N. G., Broderick, G., Mitchell, T., et al. (2011). Myalgic encephalomyelitis: international consensus criteria. J. Intern. Med. 270 (4), 327–338. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x

Castro-Marrero, J., Cordero, M. D., Segundo, M. J., Saez-Francas, N., Calvo, N., Roman-Malo, L., et al. (2015). Does oral coenzyme Q10 plus NADH supplementation improve fatigue and biochemical parameters in chronic fatigue syndrome? Antioxid. Redox Signal 22 (8), 679–685. doi: 10.1089/ars.2014.6181

Ferrari, R., Russell, A. S. (2013). A questionnaire using the modified 2010 American College of Rheumatology Criteria for fibromyalgia: specificity and sensitivity in clinical practice. J. Rheumatol. 40 (9), 1590–1595. doi: 10.3899/jrheum.130367

Fukuda, K., Straus, S. E., Hickie, I., Sharpe, M. C., Dobbins, J. G., Komaroff, A. (1994). The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. Ann. Intern. Med. 121 (12), 953–959. doi: 10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009

IOM (2015). Beyond mayalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: redefining an illness. Washington DC: The National Academies Press.

Maric, D., Brkic, S., Tomic, S., Novakov Mikic, A., Cebovic, T., Turkulov, V. (2014). Multivitamin mineral supplementation in patients with chronic fatigue syndrome. Med. Sci. Monit. 20, 47–53. doi: 10.12659/MSM.889333

Neale, G. (1990). B12 binding proteins. Gut 31 (1), 59–63. doi: 10.1136/gut.31.1.59

Regland, B., Forsmark, S., Halaouate, L., Matousek, M., Peilot, B., Zachrisson, O., et al. (2015). Response to vitamin B12 and folic acid in myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia. PLoS One 10 (4), e0124648. doi: 10.1371/journal.pone.0124648

Sokoloff, M. F., Sanneman, E. H., Jr., Beard, M. F. (1952). Urinary excretion of vitamin B12. Blood 7 (2), 243–250.

Teitelbaum, J. E., Johnson, C., St, C. J. (2006). The use of D-ribose in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: a pilot study. J. Altern. Complement Med. 12 (9), 857–862. doi: 10.1089/acm.2006.12.857

Vercoulen, J. H., Swanink, C. M., Fennis, J. F., Galama, J. M., van der Meer, J. W., Bleijenberg, G. (1994). Dimensional assessment of chronic fatigue syndrome. J. Psychosom. Res. 38 (5), 383–392. doi: 10.1016/0022-3999(94)90099-X

Viehoff, P. B., van Genderen, F. R., Wittink, H. (2008). Upper limb lymphedema 27 (ULL27): Dutch translation and validation of an illness-specific health-related quality of life questionnaire for patients with upper limb lymphedema. Lymphology 41 (3), 131–138.

Witham, M. D., Adams, F., McSwiggan, S., Kennedy, G., Kabir, G., Belch, J. J., et al. (2015). Effect of intermittent vitamin D3 on vascular function and symptoms in chronic fatigue syndrome—a randomised controlled trial. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 25 (3), 287–294. doi: 10.1016/j.numecd.2014.10.007

Wolfe, F., Clauw, D. J., Fitzcharles, M. A., Goldenberg, D. L., Hauser, W., Katz, R. L., et al. (2016). 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Semin. Arthritis Rheum. 46 (3), 319–329. doi: 10.1016/j.semarthrit.2016.08.012

Zachrisson, O., Regland, B., Jahreskog, M., Kron, M., Gottfries, C. G. (2002). A rating scale for fibromyalgia and chronic fatigue syndrome (the FibroFatigue scale). J. Psychosom. Res. 52 (6), 501–509. doi: 10.1016/S0022-3999(01)00315-4

Keywords: Sensewear™ armband, myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, vitamin B12 nasal drops, vitamin B12 serum concentration, RAND 36 questionnaire

Citation: van Campen C(L)MC, Riepma K and Visser FC. (2019) Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders. Front. Pharmacol. 10:1102. doi: 10.3389/fphar.2019.01102

Received: 07 May 2019; Accepted: 26 August 2019;

Published: 20 September 2019.

Edited by:

Deslypere Jean Paul, Besins Healthcare, Thailand

Reviewed by:

Pooja Dhupkar, University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States

Kurt Neumann, Independent Researcher, Kerékteleki, Hungary

Copyright © 2019 van Campen, Riepma and Visser. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

*Correspondence: C (Linda) MC van Campen, info@stichtingcardiozorg.nl

 

Комплексно приложение на пептиди по видове заболявания - слеми за приемане. Пептидите на Peptides, препоръчани за включване в състава на сложни схеми за профилактика и корекция на дисфункции на различни органи и системи

прочети още

В каталога Пептиди 2024 ще намерите пълно описание на биорегулатори на пептидна основа, мезотелни и лечебно-профилактични продукти с естествен произход, производство на Института за биорегулация и геронтология в Санкт Петербург с опаковка, количество, начин на употреба на пептидите на Peptides

прочети още

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още