Какво показва RDW в пълната кръвна картина?

1 август 2018
Какво показва RDW в пълната кръвна картина?

Най-доброто лечение на което и да е заболяване е най-лесно, когато се хване в ранен етап. Ето защо профилактиката е от решаващо лечение.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно за здравноосигурените – независимо дали те са диспансиризирани или не. Целта е да бъдат открити в ранен етап от своето развитие някои социално значими заболявания – сърдечно-съдови, злокачествени (на маточната шийка, на млечната жлеза, на простатата, на дебелото черво), захарен диабет и други.

Здравноосигурените граждани трябва да знаят, че освен права имат и задължения. Един от най-важните принципи на задължителното здравно осигуряване е отговорността на осигурените за собственото им здраве. Като здравноосигурени по българското законодателство, всички български граждани подлежат на профилактичен преглед.

Прегледът се извършва от общопрактикуващия (личния) лекар и включва анамнеза и пълен обективен статус. Над 18-годишна възраст профилактичния преглед включва:

 • Изчисляване на индекс на телесна маса (това можете да направите и сами като разделите теглото си в килограми на височината в метри на квадрат или да използвате онлайн калкулатор)
 • Оценка на психичен статус
 • Изследване на зрителна острота
 • Измерване на артериално налягане
 • Електрокардиограма
 • Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин и pH;
 • определяне на кръвна захар на гладно при наличие на рискови фактори: хипертония, дислипидемия, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет – роднини по първа линия със захарен диабет (родители, братя и сестри), анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг), анамнеза за овариална поликистоза.

Според информация от Министерството на здравеопазването. Право на профилактични прегледи профилактичният преглед включва и лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на рискови групи и др. Както изяснихме, освен право, провеждането на профилактичен преглед е и задължение и ако не бъде изпълнено се налагат финансови глоби в размер от 50 до 100 лв., а при повторно от 100 до 200 лв.

След като вече споменахме, че в безплатния профилактичен преглед е включено изследване на кръв нека да видим защо е важно да не пропускаме това изследване.

Изследването на Пълната Кръвна Картина (ПКК) включва минимум 8 показателя, но има лаборатории, които изследват и 22 показателя с талон по НЗОК. Изследването се извършва сутрин до 10 часа, задължително на гладно. Това условие не се спазва при спешни ситуации, но лекарят трябва да бъде предупреден при разчитането на резултатите. Освен с конкретните резултати се предоставят и референтни стойности, които са съобразени с пол и възраст на пациента.

Един от тези показатели в ПКК  с повече показатели е RDW (Red Cell Distribution Width).

 Според Cibalab. Референтни стойности RDW :

 • 0-4 дни: 15,8-18,2
 • 4 дни – 2 месеца: 14,2 – 17,6
 • 2 месеца – 18 години: 12,8 – 15,5
 • над 18 години : мъже: 11,5-14,5; жени: 11,2-14,7

Обикновено червените кръвни клетки (еритроцитите) са еднородни и имат приблизителен диаметър от 6-8 μm. Когато има много вариации в размера им се получават високите стойности на RDW.

При увеличение на ширината на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им се наблюдава наличие на еритроцити с различна големина, която е извън физиологично допустимите граници.  В такъв случай се обръща внимание и на MCV.

В блога на aloha.bg публикувахме повече информация за Причини за повишени или понижени стойности на MCV от Пълната Кръвна Картина. както и за различните форми на анемия

Причини за повишени или понижени стойности на MCV от Пълната Кръвна Картина

Повишен среден обем на еритроцитите (MCV) е изследване, което влиза в ПКК при безплатния профилактичен преглед. Чрез него се установява размера на средния обем червени кръвни клетки в кръвна проба. Референтните стойности на MCV са от 82 до 96 fL. При високи стойности над 100 fL еритроцитите са големи и слабо оцветени.  

Според публикацията RDW Blood Test: What It Means and What It Tells About Your Health данните за RDW често се използват в комбинация с MCV за назначаване на допълнителни изследвания поради съмнения за заболявания.

Някои видове онкологични заболявания също причиняват големи различия в размера и обемното разпределение на еритроцитите. Лекарите ги използват като маркер за по-нататъшни изследвания. Трябва да запомните, че повишените стойности на RDW сами по себе си не са определящ фактор за наличието на рак. В повечето случаи те са причинени от дефицит на витамини като B12, B9 (фолиева киселина), желязо и лечението се състои в промяна на начина на хранене, откриване на причините за дефицит и отстраняване, както и в прием на витамини. 

Стойности на RDW и MCV в пълната кръвна картина. А ето и някои от възможните комбинации:

 • Нормален RDW и нисък MCV. Анемията е причинена от хронично заболяване или наследствена таласемия в кръвосъсирването.
 • Нормален RDW и висок MCV. Ще ви бъдат назначени допълнителни изследвания за чернодробно заболяване. Възможно е кръвта ви да е засегната от алкохол, антивирусни препарати или химиотерапия. Ако имате нисък брой лимфоцити (вид бели кръвни клетки), може да страдате от апластична  анемия.
 • Повишен RDW и нормален MCV. Възможно е нивата на желязо, витамин B12 или фолиева киселина да са прекалено ниски. Другата вероятност е да страдате от хронично чернодробно заболяване.
 • Повишен RDW и нисък MCV. Отново съмнение за анемия.
 • Повишен RDW и повишен MCV. Възможен дефицит на витамин B12, фолиева киселина, анемия или хронично чернодробно заболяване.

Бременните жени често страдат от анемия и имат повишен RDW. Наблюдаващите бременността акушер-гинеколози редовно правят изследвания за нивото на желязо, но не и за витамин B12, който също е важен за развитието на бебето.

Изследване от 1998 г. Red cell distribution width (RDW) changes in pregnancy. разглежда стойностите на RDW при 121 здрави бременни жени в 16, 34-та седмица от бременността, по време на раждането, както 3 и 7 дни след това. Всичките жени са имали бременност без усложнения, хемоглобин от 11g/dL минимум и са приемали желязосъдържащи добавки от 16-та седмица на бременността до 7 дни след раждането. 110 са родили нормално, а 11 със секцио. Стойностите на RDW са се увеличили значително между 34 г.с. и началото на раждането. През периодите 16-34 г.с. и след 7 дни след раждането няма промени в RDW.  Неочакваното покачване през последните 4-6 седмици предполага повишена активност на костния мозък. Не са правени изследвания за стойностите на витамин B12.

Дефицитът на витамин B12 може да доведе до различни признаци, които често са бъркани със симптомите на много по-тежки състояния. Ако не получим направление за изследване от личния лекар изследванията са сравнително скъпи. 

Витамин B12

Стандартните изследвания, които се използват за отчитане на нивата на витамин B12/фолат включват ПКК, серумен витамин B12 и фолати, ниво на фолиевата киселина в еритроцитите, ниво на метилмалонова киселина, ниво на хомоцистеин. Понякога се налага да изследване за генетични мутации като MTHFR,  изследване на костния мозък, изследвания за неврологични увреждания с помощта на тест на Ромберг, рефлекс на Бабински, откриване на различни форми на атаксия и др. Възможно е пациентите с неврологични увреждания поради липса на витамин B12 да имат неволно изпускане на урина и / или изпражнения (инконтиненция)

За щастие показателите в ПКК като RDW и MCV, които се поемат от НЗОК за безплатен профилактичен преглед могат да насочат вниманието към риск от дефицит. Нужна е единствено известна доза компетентност на лекуващите лични лекари при разчитане на резултатите. 

Злокачествената анемия, която е в резултат на дефицит на витамин B12 също може да бъде диагностицирана по повишения среден корпускулен обем (MCV) и ПКК.  според публикацията Discriminant Functions in the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency Anemia, the Value of RDW-SD: An Analytical Study

Ширината на разпределение на червените кръвни клетки RDW може да бъде измерено и във варианти:

 • Kоефициент на вариацията (RDW –CV)  отразява съотношението на 1 стандартно отклонение (SD). Референтните стойности са от 11,5 до 14,5%.
 • Стандартно отклонение (RDW – SD) е аритметичната ширина на кривата на разпределения, измерена при 20% персантил. Референтните стойности са от  39 до 47 fL.

Референтните стойности за MCV са от 80до 100 fL. За макроцитоза  се приемат стойностите на MCV> 100fL.

От проучването става ясно, че високите стойности на RDW-SD трябва да бъдат взети под внимание дори при отсъствие на анемия и нормален MCV, тъй като това може да е показател за дефицит на витамин B12. Изследването освен евтино, лесно дава бърз резултат за наличност на злокачествена анемия, дефицит на витамин B12. Повече лаборатории отчитат RDW въз основа на RDW-CV и RDW-SD. Повишените стойности на RDW-CV и RDW-SD също може да са в резултат на дефицит на витамин B12! 


Макроцитоза е състоянието, при което еритроцитите имат по-голям размер от нормалното и това се проявява с MCV над 100 fl. В проучването  Evaluation of Macrocytosis in Routine Hemograms  [6] са включени 178 пациента с макроцитоза. Направени са им изследвания за витамин B12, фолиева киселина, хормони на щитовидната жлеза, изследвания на черния дроб, ПКК. Трите водещи причини : алкохолизъм - при 36%, дефицит на витамин B12 при 24% , използвани медикаменти при 12%. Други по-маловажни фактори са свързани с дефицит на фолиева киселина, чернодробно заболяване, хронична бъбречна недостатъчност и апластична анемия. В 41 случая причината за макроцитоза не е открита.

Вече писахме, че фалшиво високите стойности на витамин B12 често са маркер за животозастрашаващо заболяване на черния дроб, който е един от складовете в организма. При изпускането на големи дози, които циркулират в кръвта всъщност в рамките на месеци запасите се изчерпват. Вече споменахме, че MCV и RDW са маркер за чернодробни заболявания. Обширно изследване Translation research – The Journal of Laboratory and Clinical Medicine .Red blood cell status in alcoholic and non-alcoholic liver disease [7] установява, че всъщност практически няма значение дали цирозата на черния дроб е вследствие на алкохол или не. Средните стойностите на RDW са повишени и са средно 16,8%.

Сигурно сте чували за спортистите, които използват кръвен допинг, за да подобрят резултатите си. Те имат 2 възможности - да използват собствени еритроцити, които са били замразени и се вливат малко преди важно състезание или да използват еритроцитите на донор. С повишаването на броя и качеството на еритроцитите в кръвта в следствие на прилагането на техниките на кръвния допинг, се повишава нивото и на хемоглобина. Това е протеинът, който се свързва с кислорода, приеман от околната среда чрез дишането и го пренася в мускулните клетки. Кислородът е един от основните „участници” в процеса на аеробното дишане, при който се освобождава енергия за функционирането на човешкия организъм. С кръвния допинг, „нормалните доставки” на кислород значително се повишават, в резултат на което се увеличава функционалността на мускулатурата, без да се използват анаеробните енергийни системи. Витамин B12 се използва от спортистите, защото не е забранен и влияе на големината и количеството червени кръвни клетки. При дефицит често симптомите са умора, липса на сила, отпадналост, изтръпване на крайниците.

Ще припомним отново случая на 41 годишната жена, която не консумирала месо от 2,5 години и имала странни лезии на езика. 

Били направени изследвания на различни показатели. Сред тях се откроили следните резултати:

 • Броят на еритроцитите (червените кръвни телца) бил 1.63 при референтни стойности от 3.90–5.03 cells/µL за жени
 • Хемоглобинът бил 7.2 при референтни стойности от 12.0–15.5 g/dL за жени
 • Средният обем на еритроцитите (MCV) бил 144 при референтни стойности от 80–100 fL за жени
 • Хематокрит 23.4 при референтни стойности от 36–45% за жени
 • Ширината на еритроцитно разпределение RDW била 25 при референтни стойности от 13±1.5 % за жени
 • Серумен фолат бил 7.73 при референтни стойности от 3–16 ng/mL за жени
 • Серумен кобаламин (витамин B12) 71.8 при референтни стойности от 118–716 pmol/L

Още на първата седмица било отчетено видимо подобрение с витамин B12 под формата Хидроксокобаламин, а след 2 седмици състоянието ѝ се подобрило.

Жените, които планират бременност са наясно с ползите от приема на фолиева киселина (витамин B9). По време на проследяването на бременността им се извършват различни изследвания, сред които и Пълна Кръвна Картина (ПКК), която има за цел да открие навреме често срещаната желязодефицитна анемия. Но анемията, която се дължи на витамин B12 може да остане недиагностицирана и да доведе до хронична умора, депресивни състояния, болки в гърба, изтръпване на ръцете и краката, неконтролирано изпускане на урина,  световъртеж и пр. Можете да  увеличите шансовете за безпроблемна бременност с витамин B12. Много от бъдещите майки приемат ежедневно мултивитамини, които съдържат и B12. Но в тях той е във формата Цианокобаламин, която по-трудно се усвоява и натоварва организма допълнително с цианидни групи. Витамин B12 във формите Метилкобаламин и Хидроксокобаламин няма опасност от предозиране , а клинични изследвания показват, че повишава серумните нива и е алтернатива на инжекционната форма.

Витамин B12 участва в синтеза на ДНК, образуването на червени кръвни клетки (еритроцити) в костния мозък, изграждането на миелиновата обвивка на нервите.

Дефицитът на този водоразтворим витамин може да се прояви със симптоми на анемия като:

 • бледност на кожата и лигавиците на устната кухина и вътрешната част на клепачите на очите
 • видимо пожълтяване на кожата
 • усещане за недостиг на въздух
 • силна умора при леко физическо натоварване

Неврологичните симптоми за дефицит на витамин B12 може да са:

Други симптоми на дефицит на витамин B12:

Някои от причините за дефицит на витамин B12 са:

Храните от животински произход, които съдържат витамин B12 често са богати и на желязо. Атрофичният гастрит и намалената киселинност на стомашните сокове могат да доведат както до дефицит на витамин B12, така и на желязо. Здравето на тънките черва е важно също е важно за тези 2 хранителни вещества. Тъй като големи количества от витамин B12 се складират в черния дроб, обикновено пациентите развиват първо желязодефицитна анемия, която може да се прояви със стойности на MCV под нормата. Но междувременно нелекувания дефицит на витамин B12 може да причини сериозни неврологични увреждания.

Фолиевата киселина участва като кофактор с витамин B12 в различни метаболитни процеси. В САЩ от 1997 г. е започнало задължително обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина или витамин B9. Но това е синтетична форма, а в храните се срещат лесни за усвояване фолати. Приемът на синтетична фолиева киселина може да замаскира хематологичните показатели за липса на витамин B12, а междувременно увреждането на нервите протича бавно в различни части на тялото и мозъка.

Ето защо само изследване на серумните нива на витамин B12 и пълна кръвна картина не са достатъчни за поставяне на диагноза.

Как да разберете дали страдате от дефицит на витамин B12? 

Ето част от нужните изследвания, които трябва да направите първоначално:

 • Пълна Кръвна Картина с показателите MCV, RDW, MCH
 • серумен витамин B12
 • ретикулоцити
 • серумно желязо
 • желязосвързващ капацитет (ЖСК)
 • фолиева киселина
 • хомоцистеин

Може да се наложат допълнителни изследвания като морфология на еритроцити, holo-TC, метилмалонова киселина (в серума или урината), генетично изследване за MTHFR, образни изследвания или пункции на гръбначния мозък, преглед от специалист невролог, хематолог и пр. Важно е да се открие причината за малабсорция и след отстраняването ѝ серумните нива на витамин B12 би следвало да се повишат и без прием на добавки.

В миналото липсата на специални транспортни протеини (вътрешния фактор в стомаха) е водела до смъртоносна злокачествена анемия поради липса на витамин B12. По тази причина почти веднага след откриването на кристалната структура на този сложен витамин през 1948 г., е ясно, че е редно храносмилателната система да бъде заобиколена и той да бъде доставен директно в кръвообращението. Инжекционната форма е ефективна, но болезнена за пациентите. През 1953 г. започват проучванията как витамин B12 да бъде доставен през лигавицата на носа. Много от опитите остават на ниво клинично проучване и не са предпочитани от пациентите. Това не важи за назалната форма на витамин B12, произведени от CureSupport, Холандия.

Еритроцитите имат средно 120 -140 дни. Те преминават през различни стадии на развитие в костния мозък, преди да навлязат в кръвообращението. Всекидневно в кръвта започват да циркулират новообразувани еритроцити, а други биват унищожени от далака. Прекалено големите размери и видоизменената им форма може да доведе до значително по-къс живот. Тъй като еритроцитите в човешкото тяло са трилиони, понякога при изследване на кръв е трудно да бъдат уловени скорошните аномалии. При съмнения се налагат допълнителни изследвания - морфология на еритроцити, които биха могли по-ясно да покажат измененията във формата, размера, включванията и пр. 

Около 30% от хората с неврологични увреждания поради дефицит на витамин B12 нямат изменения в еритроцитите.  Поради дългия живот на еритроцитите лечението с витамин B12 е възможно да не повлияе бързо на хематологичните показатели. В такива случаи още след няколко дни лечение могат да се проследят ретикулоцитите

При настъпило разрушение на миелиновата обвивка е важно процесът да се спре и след това да започне регенерация с помощта на витамин B12 в продължение на месеци. Понякога обаче уврежданията могат да са непоправими, а поставянето на правилната диагноза в ранен стадий дава повече надежди за пълно възстановяване.  

Различни форми на витамин B12 - Метилкобаламин, Аденозилкобаламин, Хидроксокобаламин, Цианокобаламин

Витамин B12 е единствения витамин, който съдържа метален йон в ядрото си - кобалт. Затова той се нарича кобаламин. Този метален йон има възможността да се свърже с различни групи. Съществуват десетки вариации. Някои от тези вещества се наричат псевдоформи (аналози) на витамин B12. Хората нямат нужните транспортиращи протеини, които да ги разпознаят и да се свържат с водоразтворимия витамин. Така той може да бъде унищожен още в стомаха от силно киселинните стомашни сокове и практически няма полза за човешкото здраве. Някои от съединенията се разпознават от хаптокорина, отделян от слюнчените жлези, вътрешния фактор, отделян от стомашната лигавица и транскобаламин II. Активните форми на витамин B12 се усвояват в края на тънките черва - илеум, където има специални рецептори.

За човешкото здраве имат значение следните 4 форми на витамин B12:

 • МЕТИЛКОБАЛАМИН се намира в различни храни от животински произход и е биологично активна и достъпна форма за човешкия организъм. Участва във важни метаболитни процеси, свързани с намаляването на аминокиселината хомоцистеин и метилмалоновата киселина. Усвоява се лесно, но един от недостатъците е, че прекалено бързо напуска организма чрез бъбреците и урината. 
 • АДЕНОЗИЛКОБАЛАМИН също се намира в отделни храни и е биологично активна форма за човешкия организъм, която участва в различни метаболитни процеси. 
 • ХИДРОКСОКОБАЛАМИН е форма, която след метаболизиране може да се превърне както в Метилкобаламин, така и в Аденозилкобаламин. Основното предимство на тази форма е, че се задържа малко по-дълго в организма и не го напуска след броени часове чрез урината. Докато другите форми на витамин B12 - Метилкобаламин и Аденозилкобаламин се използват за лекуване на дефицита на витамин B12 и настъпилите усложнения в рамките на дни и месеци, Хидроксокобаламин се използва в болниците и в спешната медицинска помощ като противоотрова. При поглъщане на цианид чрез храна или вдишване на газове при пожар смъртта може да настъпи след минути, а промивките на стомаха не са ефективни, защото цианидът навлиза в кръвообращението. Ако препоръчителната дневна доза витамин B12 е около 2,4 микрограма, с цел спасяване на човешкия живот се вливат интравенозно 5 или 10 грама Хидроксокобаламин - стойности милиони пъти над необходимите. Йоните цианид изместват хидроксилната група и се получава Цианокобаламин - друга форма на витамин B12. Водоразтворимият витамин се изхвърля чрез урината и човекът е спасен. Тютюнопушенето също натоварва организма с токсични цианидни групи и затова именно Хидроксокобаламин е подходящата форма за  детокс на активните пушачи. Хидроксокобаламин се използва и при неврологични увреждания, обикновено в инжекционна форма, която не се продава в България. Капките за нос с витамин B12 Хидроксокобаламин, произведени от CureSupport, Холандия и продавани онлайн от aloha.bg са алтернатива на инжекциите и според клинично изследване от септември 2019 г. повишават серумните нива без опасност от предозиране. 
 • ЦИАНОКОБАЛАМИН - синтетична форма на витамин B12, която е стабилна, не се разрушава от светлина и топлина. Влиза в състава на витамин B комплекс, различни мултивитамини, храни, дрожди за вегани и дори пакетчета за чай. Основните недостатъци са, че след като попадне в човешкия организъм трябва да премине през няколко метаболитни стъпки, преди да се усвои и че натоварва организма допълнително с токсични цианидни групи. Не се препоръчва за пушачи. Ампулите с инжекционен разтвор, продавани в България са единствено с Цианокобаламин. 

От друга страна серумните нива на витамин B12 показват циркулиращия в тялото свободен витамин. Човешкият мозък е защитен от кръвно-мозъчна бариера, която избирателно пропуска или спира навлизането на определени вещества. Клинично изследване с проби от мозъчна тъкан на трупове на възраст от 18 гестационна седмица на бременността до 80-годишна възраст показа, че хората с аутизъм и шизофрения имат около 3 пъти по-ниски нива на витамин B12 в мозъка в сравнение със здрави хора на същата възраст. Същевременно нивата на витамин B12 в серума на тялото не са показали дефицит. 

На 20 септември 2019 г.  във Frontiers in Pharmacology беше публикуван пълния текст на изследването Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders което доказа, че капките за нос с витамин B12 във формата Хидроксокобаламин, приемани по 1 капка във всяка ноздра (общо 5000 микрограма) 2 пъти седмично в рамките на 3 месеца увеличават серумните нива на витамин B12 и водят до подобрение при пациентите със Синдром на клиничната умора. Освен това в изследването се доказва, че подобрението е най-силно при пациентите, които имат значително увеличени серумни нива. Водоразтворимият витамин няма опасност от предозиране, но някои пациенти нямат нужните количества транспортни протеини в кръвообращението и затова той напуска организма прекалено бързо през бъбреците и урината, а не се задържа в черния дроб. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА за МЕТИЛКОБАЛАМИН или ХИДРОКСОКОБАЛАМИН:

2 пъти седмично по една капка във всяка ноздра. В случай на голям дефицит на B12, започнете с дневен прием по една капка във всяка ноздра през първите две седмици. След това продължете с препоръчаната доза. Смръкнете силно. 1 капка съдържа 2500 микрограма витамин B12, а 2 капки съответно 5000 микрограма. 

Една опаковка е достатъчна за минимум 10 седмичен курс на третиране. След отваряне на шишенцето, използвайте в рамките на 6 месеца.

Витамин B12 се продава свободно онлайн и без изискване на рецепта. В случай на съмнения за дефицит потърсете консултация с лекар.  Тази публикация е създадена въз основа на различни авторитетни източници и е одобрена от медицинско лице. Екипът на онлайн магазин aloha.bg няма нужната квалификация да поставя диагнози, да тълкува резултати от изследвания, да препоръчва лечение и пр. 

Използвани източници: 

1. Министерството на здравеопазването. Право на профилактични прегледи

2. Cibalab. Референтни стойности RDW

3. RDW Blood Test: What It Means and What It Tells About Your Health

4. Red cell distribution width (RDW) changes in pregnancy.

5. Discriminant Functions in the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency Anemia, the Value of RDW-SD: An Analytical Study

6. Evaluation of Macrocytosis in Routine Hemograms

7. Translation research – The Journal of Laboratory and Clinical Medicine .Red blood cell status in alcoholic and non-alcoholic liver disease

Първоначалния дизайн на многовълновия или широкоспектърния осцилатор (MWO) идва от Никола Тесла. Джордж Лаковски на свой ред е разработил вариация на този дизайн и е направил много експерименти върху растения, животни и хора със зашеметяващи резултати. Тази машина всъщност е била използвана в болниците до 1942 г.

прочети още

Пептиди и пептидни биорегулатори: какво представляват и как работят ? Пептидите са група вещества, чиито молекули са изградени от две или повече аминокиселини. Пептидите включват около половината от всички известни хормони и повечето ензими. Съществува обаче специален клас съединения - пептидни биорегулатори. Те се различават от другите пептиди по способността си да инициират протеинов синтез.

прочети още

Активният квантов медальон е разработен от опитни хора, които имат дългогодишен опит (практически посветили целия си живот на това) в областта на проучвания и разработка на устройства, излъчващи лечебни вълни, структуриращи материята в близост до устройството.

прочети още